Pemahaman Asas Mengenai Saham dan Bon

Kata Kunci

  1. Terdapat perbezaan antara saham dan bon.
  2. Membeli saham adalah seperti memiliki pemilikan atau kepentingan ekuiti dalam syarikat yang anda melabur.
  3. Membeli bon seperti meminjamkan wang kepada syarikat, yang mana anda akan mendapat bayaran balik dengan faedah.

Melabur wang anda adalah keputusan yang sangat penting. Anda perlu berhati-hati dan mengambil berat mengenainya, kerana jika anda tidak berbuat demikian, risiko kehilangan sebahagian atau semua pelaburan anda adalah lebih tinggi daripada sebelumnya. Sebelum anda mula membeli aset seperti saham dan bon, strategi portfolio yang terbaik amat disyorkan.

Terdapat pelbagai jenis pasaran kewangan di mana saham dan bon boleh dibeli dan dijual. Walau bagaimanapun, saham dan bon mungkin kelihatan seperti pelaburan syiling yang sama apabila ia berkaitan dengan pelaburan, tetapi terdapat perbezaan yang ketara di antara mereka.

Apa itu Saham?

Saham adalah salah satu cara untuk orang ramai melakukan pelaburan dalam perniagaan dan memperoleh pulangan daripada wang mereka. Apabila anda membeli saham, ia seperti memiliki pemilikan bahagian atau kepentingan ekuiti dalam syarikat itu. Lebih banyak anda membeli, lebih besar bahagian anda akan terima daripada keuntungan perniagaan itu dan potensi kejayaan masa depan!

Saham mewakili pemilikan syarikat itu sendiri. Ia mungkin dikeluarkan kepada orang ramai atas banyak sebab, tetapi lazimnya ini diterjemahkan kepada mengumpul wang yang boleh memacu pertumbuhan masa depan.

Bayangkan jika syarikat yang anda melabur berjalan dengan baik, anda menjadi kaya dengan kejayaan mereka kerana anda memiliki sebahagian daripada syarikat itu. Jika sebaliknya berlaku, di mana syarikat itu menunjukkan prestasi yang tidak baik, anda boleh kehilangan wang jika anda menjualnya.

Apa itu Bond?

Apabila anda membeli bon, ia seperti meminjam wang daripada syarikat atau kerajaan dan mendapat faedah ke atas pinjaman. Tiada ekuiti yang terlibat, dan juga tidak sepenuhnya bebas risiko. Jadi, jika mereka muflis sebelum semuanya dibayar, anda mungkin tidak menerima prinsipal penuh anda.

Bagi orang ramai, bon adalah pelaburan yang lebih selamat dan boleh diramal berbanding saham. Anda tahu perkara yang anda daftarkan untuk kadar tetap yang akan dibayar secara tetap dalam tempoh masa yang panjang. Kadar faedah pada bon boleh berbeza mengikut jenis dan kematangan, tetapi kebiasaannya di antara beberapa hari hingga 30 tahun.

Perbezaan Antara Saham Dan Bon

Saham dan bon merupakan dua instrumen pelaburan yang paling popular untuk menjana wang, tetapi dalam cara yang berbeza. Saham dan bon adalah dua cara berbeza untuk melabur dalam pasaran. Jadi saham memberi anda pemilikan separa, manakala kebanyakan bon membayar faedah tetap dari masa ke semasa.

Saham menjana keuntungan dengan menghargai nilai, tetapi yang paling penting ia mesti dijual di bursa saham, jika tidak, tiada cara lain untuk mendapatkan wang anda kembali. Bagi bon, ia menyediakan insentif untuk meminjamkan wang pada kadar tetap dari masa ke semasa. Jaid, kedua-dua pelaburan tidak sepenuhnya bebas risiko, tetapi membeli saham mempunyai pulangan yang lebih tinggi disebabkan ketidaktentuan pasaran.

Ekuiti VS Hutang

Terdapat pelbagai jenis pelaburan yang boleh dianggap sebagai aset kewangan cair. Salah satunya adalah ekuiti, yang memberikan pelabur akses kepada pertumbuhan masa depan dan kejayaan sebagai balasan untuk wang yang mereka laburkan. Ia seperti memiliki sekeping (atau saham) untuk syarikat yang anda melabur.

Apabila anda membeli bon, ini bermakna syarikat tersebut meminta bantuan kewangan (hutang) anda sebagai pertukaran untuk kadar faedah dan tarikh pembayaran balik. Anda tidak akan mempunyai sebarang kepentingan pemilikan tetapi anda boleh mendapatkan bayaran balik kadar faedah, serta jumlah prinsipal pada penghujung tempoh tersebut.

Keuntungan Modal VS Pendapatan Tetap

Seperti yang kami nyatakan di atas, kedua-dua saham dan bon menjana wang dengan cara yang berbeza.

Jika anda sedang mencari cara untuk menjana wang daripada saham, menjualnya dengan harga lebih daripada yang anda bayar akan menjana keuntungan. Keuntungan modal boleh digunakan sebagai pendapatan atau dilaburkan semula, tetapi akan dikenakan cukai sewajarnya.

Jika anda memasukkan wang ke dalam bon, ia akan menjana tunai melalui pembayaran faedah biasa. Kekerapan mungkin berbeza-beza, tetapi secara amnya adalah seperti berikut:

  • Bon dan nota perbendaharaan
  • Bil perbendaharaan
  • Bon korporat

Bon adalah salah satu pelaburan yang paling disukai untuk pelabur konservatif. Selagi syarikat tidak muflis semasa tempoh pembayaran balik, anda akan menikmati pulangan yang boleh diramal dengan faedah yang dijamin setiap tahun sehingga prinsipal anda telah dibayar sepenuhnya.

Prestasi Songsang

Saham dan bon merupakan dua produk kewangan berbeza yang boleh mengelirukan pelabur. Saham mempunyai hubungan songsang dengan bon, contohnya, apabila harga saham naik harga bon cenderung jatuh dan sebaliknya.

Apabila pasaran meningkat, orang ramai membeli saham dan meletakkan wang ke dalamnya, yang bermaksud akan ada permintaan yang lebih rendah untuk bon. Sebaliknya, jika pasaran saham jatuh, pelabur cenderung untuk menyasarkan risiko yang lebih rendah dan pelaburan pulangan yang lebih rendah seperti bon. Oleh itu, permintaan mereka meningkat dengan harga mereka juga. Manakala, prestasi bon juga berkait rapat dengan kadar faedah.

Apakah Risiko Kedua-dua Pelaburan ini?

Risiko Saham

Pelaburan saham biasanya lebih berisiko daripada bon. Terdapat beberapa sebab yang menyebabkan turun naik dalam pasaran saham. Pendek kata, apabila syarikat yang anda pilih untuk melaburkan wang anda kurang berprestasi, harga sahamnya boleh jatuh. Oleh itu, menjual saham yang mempunyai nilai yang lebih rendah daripada apa yang anda bayar mungkin mengakibatkan kehilangan wang.

Risiko Bon

Bon korporat tidak sepenuhnya bebas risiko walaupun risikonya lebih rendah daripada saham. Jika syarikat tersebut lebih cenderung untuk muflis, bon dianggap lebih berisiko berbanding organisasi lain yang mempunyai peluang yang rendah. Penarafan kredit menggambarkan kemungkinan syarikat dapat membayar balik hutang kepada pelabur mereka.

Bon korporat boleh dikategorikan kepada DUA jenis:

  • Gred pelaburan (Kadar kredit tinggi, risiko rendah, pulangan rendah)
  • Hasil tinggi (Kadar kredit rendah, risiko tinggi, pulangan tinggi)

Yang Manakah Harus Saya Pilih Untuk Melabur?

Ia bergantung kepada toleransi risiko individu. Jika matlamat anda untuk mendapatkan pulangan jangka panjang yang lebih stabil, anda mungkin mempertimbangkan untuk melabur dalam bon, tetapi jika anda bersedia untuk menikmati pelaburan pulangan tinggi dan berisiko tinggi, saham adalah lebih baik untuk anda.

Ramai orang sering bimbang tentang persamaan pasaran saham apabila mereka semakin tua. Dengan melabur lebih banyak wang dalam bon, ia akan menjadi kurang dan tidak menentu berbanding saham, di mana ia memberi anda ketenangan fikiran kerana mengetahui bahawa akan ada pembayaran balik tetap setiap bulan sehingga prinsipal telah dibayar sepenuhnya.

Kesimpulan

Melabur dalam bon atau saham adalah pelaburan yang memerlukan komitmen yang tinggi. Oleh itu, adalah penting untuk menilai terlebih dahulu toleransi risiko anda sendiri sebelum melabur sebarang wang. Ingat, jangan melabur semua wang anda dalam satu syarikat (saham dan bon) jika berbuat demikian bermakna anda mempertaruhkan semua wang dan kestabilan kewangan anda untuk diri sendiri. Sebaliknya, dapatkan bimbingan daripada penasihat kewangan profesional.

Jika anda ingin mempelbagaikan portfolio anda pada belanjawan yang lebih rendah, pertimbangkan untuk melabur dalam dana bersama. Sila klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut.

Berkenaan: 5 Pelaburan Berisiko Tinggi Terbaik di Malaysia yang Perlu Anda Ketahui! | 5 Pelaburan Berisiko Rendah Terbaik di Malaysia yang Perlu Anda Ketahui!

PolicyStreet is licensed by Labuan Financial Services Authority, Bank Negara Malaysia and Australian Securities & Investments Commission.

Copyright © 2023 Polisea Group of Companies. All Rights Reserved.