Insurans Perjalanan AXA

Semasa melancong di dalam atau luar negara, insurans perjalanan AXA memberikan anda perlindungan segera, perlindungan dan bantuan perubatan 24 jam. Terdapat banyak kelebihan untuk membeli insurans perjalanan tunggal seperti SmartTraveller Easy Domestik, Jom Lokal Travel PA dan AXA Travel Online & SmartTraveller Easy.

Apakah insurans perjalanan?

Insurans perjalanan adalah sejenis perlindungan yang akan melindungi anda dan keluarga anda daripada pelbagai risiko semasa melancong di Malaysia atau luar negara. Ia biasanya meliputi perbelanjaan perubatan, kehilangan bagasi, pembatalan penerbangan dan kerugian lain yang mungkin ditanggung oleh pengembara semasa dalam perjalanan. Insurans perjalanan juga tersedia untuk perjalanan sehala, pergi dan balik dan tahunan, sama ada di dalam atau luar negara.

Mengenai AXA Affin Insurans Malaysia

Sebagai salah satu syarikat insurans am yang paling pesat berkembang di Malaysia dan peneraju pasaran dalam insurans perubatan dan kesihatan. AXA Affin General Insurance Berhad telah ditubuhkan di Malaysia pada tahun 1975 dan merupakan ahli Kumpulan AXA dan syarikat bersekutu AFFIN Bank Berhad. AXA juga merupakan syarikat insurans pertama dan satu-satunya di Malaysia yang dianugerahkan Anugerah Insurans Perbankan dan Kewangan Asia.

Mengapa saya perlu memilih insurans perjalanan AXA?

Mengapa anda perlu memilih insurans perjalanan AXA adalah kerana pilihan pelan, faedah dan tambahan (add-ons) lain yang boleh anda terima dalam satu polisi.

Bagaimanakah saya boleh menghubungi AXA untuk maklumat lanjut?

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan berkenaan AXA travel insurans, sila hubungi khidmat pelanggan di (603) 2170 8282 atau emel customer.service@axa.com untuk maklumat lanjut..

Saya bukan warganegara Malaysia. Adakah saya boleh membeli pelan tersebut?

Ia hanya sah untuk semua rakyat Malaysia, Penduduk Tetap, Pemegang Pas Pekerjaan/Pemegang Permit Kerja, dan Tanggungan Pemegang Pas.

Apakah jenis produk insurans yang mereka tawarkan untuk insurans perjalanan?

Bagi insurans perjalanan AXA, mereka menyediakan dua (2) jenis produk insurans iaitu insurans perjalanan AXA Domestik dan Luar Negara.

Umur yang layak untuk pelan ini?

Umur yang layak untuk pelan insurans perjalanan AXA seperti:

Perjalanan Tunggal

 • Perlindungan Individu
 • Antara 18 dan 79 tahun adalah layak.

 • Perlindungan Keluarga
 • Antara 30 hari dan 18 tahun, atau sehingga 23 tahun jika dia masih belajar di kolej atau universiti yang diiktiraf.

Kanak-kanak Melancong Bersama Keluarga

 • Setiap Kanak-kanak
 • Antara 30 hari dan 23 tahun

Bilakah tempoh perlindungan?

Tempoh maksimum perlindungan ialah 190 hari.

Adakah saya boleh membuat pencalonan untuk pelan ini?

Ya. Anda boleh membuat pencalonan penamaan atau wakil yang anda lantik. Sekiranya berlaku kematian anda, faedah akan dibayar kepada penamaan atau wakil anda yang telah dilantik secara sah.

Jika saya memegang tiket sehala, adakah saya layak untuk membeli pelan ini?

Ya. Insurans perjalanan (luar negara) hanya terpakai kepada mereka yang berhijrah atau pergi ke luar negara untuk pendidikan. Sementara itu, untuk insurans perjalanan (domestik), perlindungan akan tamat apabila orang tersebut tiba di stesen pengangkutan umum atau terminal destinasi Domestik terakhir.

Apakah prosedur untuk membatalkan polisi saya dan menerima bayaran balik premium yang telah dibayar?

 • Polisi Perjalanan Tunggal (Single Trip Policy) – Tiada bayaran balik bagi sebarang premium yang dibayar sebaik sahaja Polisi ini dikeluarkan.
 • Polisi Tahunan (Annual Trip Policy) – Anda boleh membatalkan Polisi pada bila-bila masa dengan memberi AXA notis tujuh (7) hari secara bertulis

Siapakah yang boleh saya hubungi untuk bantuan kecemasan atau jika saya perlu dimasukkan ke hospital semasa berada di luar negara?

Anda perlu menghubungi Talian Bantuan Perjalanan AXA di 60321420399 atau e-mel ops@axa-assistance.com.my.

Apakah yang dilindungi oleh insurans perjalanan AXA?

AXA Travel Online (Perjalanan Tahunan & Tunggal) – Luar Negara

Produk ini akan melindungi Perbelanjaan Kemalangan Diri, Perubatan, Hospital dan Rawatan, serta Perbelanjaan yang ditanggung akibat Kesulitan Perjalanan Semasa Perjalanan

SmartTraveller Easy (Perjalanan Tahunan & Tunggal) – Luar Negara

Produk ini terutamanya meliputi Perbelanjaan Kemalangan Diri, Perubatan, Hospital dan Rawatan, serta Perbelanjaan yang Ditanggung Akibat Kesulitan Perjalanan Semasa Perjalanan.

SmartTraveller Easy Single Trip (Domestik)

Kemalangan Diri, Perbelanjaan Perubatan dan Hospital sekiranya berlaku kecederaan, hilang upaya atau kematian yang disebabkan oleh sebab ganas, tidak sengaja, luaran dan boleh dilihat, serta perbelanjaan yang ditanggung akibat kesulitan perjalanan semasa perjalanan.

Jom Lokal Travel (Darat Domestik)

Kemalangan Diri dan Hilang Upaya Kekal, Perbelanjaan Perubatan Akibat Kemalangan, Penghantaran Balik Jenazah, Perlindungan Kad Kredit / E-Dompet, dan gangguan perjalanan akibat kerosakan kenderaan adalah ciri utama produk ini.

Apakah faedah lain di bawah insurans perjalanan AXA?

Ini adalah manfaat yang tersedia untuk setiap pelan insurans perjalanan yang boleh anda perolehi dalam satu polisi:

AXA Travel Online (Perjalanan Tahunan & Tunggal) – Luar Negara

 • Kematian akibat kemalangan dan hilang upaya kekal akibat kemalangan
 • Pendidikan Kanak-Kanak
 • Perbelanjaan Perubatan, Hospital dan Rawatan
 • Faedah Lawatan Belas Ehsan (Disebabkan kemasukan ke hospital Orang Yang Diinsuranskan)
 • Rawatan Perubatan Alternatif
 • Faedah Lawatan Ehsan (Disebabkan kematian Orang Yang Diinsuranskan)
 • Penjagaan kanak-kanak

SmartTraveller Easy (Perjalanan Tahunan & Tunggal) – Luar Negara

 • Kematian Kemalangan
 • Hilang Upaya Kekal Akibat Kemalangan
 • Kelewatan Perjalanan, Terlebih Tempah, Tersalah Sambung atau Laluan Semula
 • Perbelanjaan Perubatan, Hospital dan Rawatan
 • Rampasan
 • Terlepas Penerbangan
 • Faedah Kunjungan Ehsan disebabkan Kematian Orang Yang Diinsuranskan
 • Penjagaan Kanak-kanak
 • Rawatan Perubatan di Malaysia

SmartTraveller Easy Single Trip (Domestik)

 • Kematian Akibat Kemalangan
 • Hilang Upaya Kekal Akibat Kemalangan
 • Perbelanjaan Perubatan dan Hospital
 • Faedah Kunjungan Ehsan kerana Kemasukan Hospital
 • Faedah Penjagaan Kanak-Kanak
 • Elaun Hospital Pemindahan Perubatan Kecemasan
 • Bagasi dan Kesan Peribadi
 • Wang Peribadi dan Dokumen Perjalanan
 • Kelewatan Perjalanan

Jom Lokal Travel (Darat Domestik)

 • Kematian Akibat Kemalangan
 • Hilang Upaya Kekal Akibat Kemalangan
 • Perbelanjaan Perubatan Akibat Kemalangan
 • Yuran Ambulans Tempatan akibat Kemalangan
 • Keracunan makanan
 • Pembayaran balik untuk Gangguan Perjalanan akibat kerosakan kenderaan yang ditetapkan
 • Perbelanjaan tunda kenderaan
 • Perbelanjaan pembaikan kecil tepi jalan
 • Pengangkutan alternatif
 • Lebihan sewa kereta

Apakah aktiviti kembara yang dilindungi?

Untuk insurans perjalanan, terdapat sambungan percuma untuk aktiviti pengembaraan untuk Keganasan, Sukan Musim Sejuk, Selam Skuba, Belon Udara Panas, Terjun udara, Terjun Lelabah dan Sukan Amatur.

Apakah negara yang dilindungi oleh polisi anda?

Bagi negara yang dilindungi, ia boleh dibahagikan kepada tiga (3) kawasan seperti

AXA Travel Online (Overseas)

 • Kawasan Asia 1 (Luar Negara Sahaja)
 • TERMASUK – Australia, Brunei, Cambodia, China (tidak termasuk Mongolia, Nepal, & Tibet), Hong Kong, Macau, India, Indonesia, Jepun, Korea Selatan, Laos, Myanmar (Burma), New Zealand, Pakistan, Philippines, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam

 • Kawasan 2 (Seluruh Dunia – Luar Negara Sahaja)
 • KECUALI – Amerika Syarikat (AS), Kanada, Afghanistan, Iran, Korea Utara, Syria, Belarus, Cuba, Crimea termasuk Sevastopol, Venezuela, Malaysia

 • Kawasan 3 (Seluruh Dunia – Luar Negara Sahaja)
 • KECUALI – Afghanistan, Iran, Korea Utara, Syria, Belarus, Cuba, Crimea termasuk Sevastopol, Venezuela, Malaysia

SmartTraveller Enhanced (Overseas)

 • Kawasan Asia 1 (Luar Negara Sahaja)
 • TERMASUK – Australia, Brunei, Cambodia, China (tidak termasuk Mongolia, Nepal, & Tibet), Hong Kong, Macau, India, Indonesia, Jepun, Korea Selatan, Laos, Myanmar (Burma), New Zealand, Pakistan, Philippines, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam

 • Kawasan 2 (Seluruh Dunia – Luar Negara Sahaja)
 • KECUALI – Amerika Syarikat (AS), Kanada, Afghanistan, Iran, Korea Utara, Syria, Belarus, Cuba, Crimea termasuk Sevastopol, Venezuela, Malaysia, Zimbabwe, Ukraine, Rusia, South Sudan, Sudan, Somalia, Democratic Republic of Congo

 • Kawasan 3 (Seluruh Dunia – Luar Negara Sahaja)
 • KECUALI – Iran, Syria, Belarus, Cuba, Democratic, Republic of Congo, Korea Utara, Somalia, Sudan, South Sudan, Crimea (termasuk Sevastopol), Rusia, Ukraine, Zimbabwe, Malaysia

 • Domestik
 • Malaysia sahaja

SmartTraveller Easy Domestik & Jom Lokal Travel

 • Liputan Kawasan
 • Liputan geografi hanya dalam Malaysia, termasuk perjalanan dari Malaysia Timur ke Malaysia Barat (dan sebaliknya).

Apakah pengecualian utama di bawah polisi ini?

Ini adalah beberapa pengecualian utama untuk insurans perjalanan AXA:

 • Keadaan Perubatan Sedia Ada
 • Menjalankan perjalanan walaupun tidak disarankan dari segi perubatan
 • Di bawah pengaruh alkohol atau dadah, tidak siuman
 • Bunuh diri atau kecederaan diri yang disengajakan, kehamilan
 • Terlibat dalam aktiviti luar pantai, pengendalian letupan

Klik di sini untuk mendapat informasi.

Berapa premium yang perlu saya bayar untuk insurans perjalanan AXA?

Premium yang harus anda bayar berbeza mengikut pelan yang anda pilih, tempoh perlindungan dan syarat pengunderaitan AXA.

Bagaimanakah cara saya membuat tuntutan untuk insurans Perjalanan AXA?

Tuntutan insurans perjalanan boleh dibahagikan kepada dua (2) kategori:

Kelewatan Perjalanan / Salah Sambungan / Laluan Semula / Terlebih Tempah / Bagasi & Barangan Peribadi / Pembatalan Perjalanan atau Kehilangan Deposit / Sekatan Perjalanan

 1. Muat turun borang tuntutan e-Tuntutan SmartTraveller (dari laman web AXA)
 2. Sediakan dokumen tuntutan sokongan yang disenaraikan dalam borang dan lengkapkan butiran yang diperlukan
 3. E-melkan borang e-tuntutan dan dokumen tuntutan sokongan ke claims@axa.com.my
 4. AXA akan menghubungi anda melalui e-mel dalam masa 5 hari bekerja
 5. Pembayaran e-tuntutan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh kelulusan tuntutan anda

Perbelanjaan perubatan

 1. Jika anda mempunyai kecemasan perubatan, hubungi Bantuan Perjalanan AXA 24 jam dengan segera di 603-2142 0399
 2. Muat turun borang e-Tuntutan SmartTraveller (dari laman web AXA)
 3. Sediakan dokumen tuntutan sokongan yang disenaraikan dalam borang dan lengkapkan butiran yang diperlukan
 4. E-melkan borang e-tuntutan dan dokumen tuntutan sokongan ke claims@axa.com.my
 5. AXA akan menghubungi anda melalui e-mel dalam masa 5 hari bekerja
 6. Pembayaran e-tuntutan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh kelulusan tuntutan anda
 7. Ambil perhatian anda mesti menyerahkan tuntutan anda dalam masa 45 hari selepas pulang ke Malaysia

Saya rasa saya sudah bersedia untuk membeli insurans perjalanan. Jadi, cara manakah yang terbaik untuk saya membeli insurans perjalanan?

Laman web mesra pengguna kami ialah cara terbaik untuk anda membeli insurans perjalanan. Anda boleh membandingkan dan memilih polisi insurans perjalanan terbaik untuk keperluan dan mengikut bajet anda.