Insurans Perjalanan Berjaya Sompo

Adakah anda mahu insurans untuk melindungi anda semasa bercuti? Berjaya Sompo menyediakan insurans perjalanan yang komprehensif. Orang yang melancong ke luar negara (walaupun dalam Malaysia) dilindungi sekiranya berlaku kecederaan badan, ketidakupayaan atau kematian yang disebabkan secara eksklusif oleh sebab ganas, tidak sengaja, luaran dan boleh dilihat semasa dalam perjalanan.

Mengenai Berjaya Sompo

Dalam pasaran insurans am Malaysia, Kumpulan Sompo Holdings bekerjasama dengan Kumpulan Berjaya untuk membangunkan jenama yang dikenali dengan kehadiran yang lebih hebat. Berjaya Sompo berhasrat untuk memberikan penyelesaian dan perkhidmatan insurans terbaik kepada pelanggan mereka sebagai salah satu firma insurans am terkemuka di Malaysia. Mereka mengembangkan modal berbayar mereka kepada lebih RM100 juta jauh mendahului keperluan perundangan untuk semua perniagaan insurans di Malaysia, berkat latar belakang kewangan mereka yang kukuh dan pandangan dunia yang setanding yang berterusan.

Mengapa saya perlu memilih insurans perjalanan Berjaya Sompo?

Anda harus memilih insurans perjalanan Berjaya Sompo kerana ia memberi pelbagai manfaat.

Bagaimanakah saya boleh menghubungi Berjaya Sompo untuk maklumat lanjut?

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami (1 800 889 933) di lokasi yang disenaraikan di bawah antara jam 8:30 pagi dan 5:00 petang (Isnin – Jumaat).

Saya bukan rakyat Malaysia. Adakah mungkin untuk saya membeli pelan itu?

Semua rakyat Malaysia, Penduduk Tetap, Pemegang Pas Pelajar atau Pemegang Pas Pekerjaan/Pemegang Permit Kerja yang bekerja secara sah di Malaysia, dan pasangan dan anak-anak mereka boleh membeli pelan ini.

Apakah jenis produk yang mereka ada untuk insurans perjalanan?

Mereka mempunyai dua jenis produk untuk insurans perjalanan iaitu SOMPO Travel Plus dan SOMPO TravelSafe.

Umur yang layak untuk pelan?

Orang yang berumur antara 30 hari dan 80 tahun layak untuk pelan tersebut.

Apakah tempoh perlindungan?

Sompo Travel Plus

  • Rancangan Perjalanan Tunggal
  • Perlindungan boleh bertahan dari satu hari hingga maksimum 120 hari.

  • Rancangan Tahunan
  • Polisi ini melindungi anda selama setahun dan membolehkan anda melakukan perjalanan tanpa had pada masa itu. Bilangan hari maksimum yang boleh dibelanjakan dalam Perjalanan adalah 180. Polisi anda mesti diperbaharui setiap tahun.

Sompo TravelSafe

Ini adalah polisi perjalanan tunggal. Perlindungan boleh bertahan dari satu hari hingga maksimum 120 hari. Polisi ini tidak akan diperbaharui.

Bolehkah saya membuat pencalonan untuk rancangan ini?

Jika kejadian malang yang kami harap tidak berlaku seperti kematian akibat kemalangan atau hilang upaya kekal akibat kemalangan berlaku, anak atau pasangan yang diinsuranskan akan menerima pembayaran.

Apakah prosedur untuk membatalkan perlindungan saya dan menerima bayaran balik premium yang telah dibayar?

Sompo Travel Plus

Anda boleh membatalkan polisi anda dengan menghantar notis bertulis kepada mereka. Untuk Pelan Perjalanan Tunggal, sebaik sahaja polisi dikeluarkan, tiada bayaran balik premium. Walau bagaimanapun, bagi Pelan Tahunan, jika tiada tuntutan difailkan dalam tempoh insurans, bayaran akan dikembalikan secara pro-rata.

Sompo TravelSafe

Anda boleh membatalkan Polisi anda dengan menghantar notis bertulis kepada mereka. Walau bagaimanapun, setelah polisi dikeluarkan, tiada cara untuk mendapatkan kembali wang anda.

Siapa yang boleh saya hubungi untuk bantuan kecemasan atau jika saya perlu dimasukkan ke hospital semasa berada di luar negara?

Untuk Bantuan Kecemasan Luar Negara 24 jam, sila hubungi Talian Penting Perjalanan SOMPO di 603-7628 3860 atau 603-7841 5770.

Apakah manfaat yang disediakan oleh Sompo Travel Plus dan Sompo TravelSafe?

  • Kemalangan Diri
  • Perbelanjaan Perubatan & Lain-lain
  • Pemindahan Perubatan Kecemasan & Repatriasi
  • Kesulitan Perjalanan Dan Faedah-faedah Lain Berkaitan Perjalanan

Apakah beberapa pengecualian umum polisi?

  • Polisi ini tidak melindungi kerugian yang dikecualikan secara khusus, seperti pra-penyakit sedia ada, bunuh diri atau percubaan membunuh diri, mencederakan diri dengan sengaja, dan berada di bawah pengaruh alkohol atau dadah, antara lain.
  • Polisi ini tidak melindungi sebarang kerugian, kecederaan, penyakit, kerosakan atau liabiliti undang-undang terhasil secara langsung atau tidak langsung daripada perjalanan ke, dari, atau melalui Belarus, Cuba, Republik Demokratik Congo, Iran, Korea Utara, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Syria, Crimea (termasuk Sevastopol), atau Zimbabwe.

Berapakah premium yang perlu saya bayar untuk insurans perjalanan Berjaya Sompo

Premium yang harus anda bayar berbeza mengikut pelan yang anda pilih, tempoh perlindungan dan syarat pengunderaitan Berjaya Sompo.

Bagaimanakah polisi saya dihantar?

Polisi anda akan dihantar dalam talian.

Saya rasa saya sudah bersedia untuk membeli. Apakah cara terbaik untuk membeli insurans perjalanan saya?

Anda boleh membeli insurans perjalanan dengan menggunakan wang tunai, melalui JomPay, cek, Visa atau Mastercard.