Insurans Perjalanan Chubb

Sama ada anda melancong di dalam negara atau luar negara, insurans perjalanan Chubb akan memberikan anda perlindungan khusus. Perlindungan ini merangkumi segala-galanya daripada pembayaran balik atau pembayaran terus perbelanjaan perubatan yang ditanggung semasa anda melancong ke luar negara hingga kesulitan perjalanan seperti pembatalan perjalanan, kelewatan penerbangan atau bagasi dan banyak lagi.

Apakah insurans perjalanan?

Insurans perjalanan adalah sejenis perlindungan yang akan melindungi anda dan keluarga anda daripada pelbagai risiko semasa melancong di Malaysia atau luar negara. Ia biasanya meliputi perbelanjaan perubatan, kehilangan bagasi, pembatalan penerbangan dan kerugian lain yang mungkin ditanggung oleh pengembara semasa dalam perjalanan. Insurans perjalanan juga tersedia untuk perjalanan sehala, pergi dan balik dan tahunan, sama ada di dalam atau luar negara.

Mengenai Chubb

Chubb Insurance Malaysia Berhad ialah sekumpulan syarikat yang menawarkan rangkaian luas penyelesaian insurans am kepada perniagaan yang berbeza seperti syarikat besar, perniagaan kecil dan sederhana, dan individu melalui pelbagai saluran pengedaran. Chubb mempunyai 23 cawangan dan lebih 2,000 ejen di Malaysia. Chubb juga merupakan peneraju global dalam penyediaan produk dan perkhidmatan insurans perjalanan, meliputi berjuta-juta pelancong di seluruh dunia.

Mengapa saya perlu memilih insurans perjalanan Chubb?

Anda harus memilih insurans perjalanan Chubb kerana ia menawarkan pelbagai manfaat dan perlindungan dalam satu polisi. Mereka melindungi anda daripada: kemalangan peribadi, perbelanjaan perubatan yang komprehensif, keganasan, gaya hidup (faedah golf/elaun kesulitan rumah/jumlah penjagaan haiwan peliharaan setiap 24 jam), kesulitan seperti pembatalan perjalanan, kelewatan penerbangan atau bagasi, kehilangan wang peribadi dan banyak lagi.

Bagaimanakah saya boleh menghubungi Chubb untuk maklumat lanjut?

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan berkenaan insurans perjalanan Chubb, sila hubungi khidmat pelanggan mereka di Talian Kecemasan 24 Jam +603 7628 3703 atau 1800 88 2846 untuk pertanyaan dan tuntutan am.

Saya bukan warganegara Malaysia. Adakah saya boleh membeli pelan tersebut?

Insurans perjalanan Chubb ini terpakai kepada warga Malaysia, Penduduk Tetap Malaysia, atau Pemegang Permit kerja yang sah (yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa di Malaysia), Pas Pekerjaan, Pas Tanggungan, Pas Lawatan Sosial jangka panjang atau Pas Pelajar, dan berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun pada Tarikh Berkuatkuasa dan/atau semasa pembaharuan.

Apakah jenis produk insurans yang mereka tawarkan untuk insurans perjalanan?

Insurans perjalanan Chubb menyediakan pelan Perjalanan Tunggal (Single Trip) dan Perjalanan Tahunan (Annual Trip) untuk perlindungan domestik dan luar negara.

Umur yang layak untuk pelan ini?

Umur yang layak untuk pelan ini boleh dibahagikan kepada dua (2) kategori:

Luar Negara Domestik
Pelan Perjalanan Tunggal – Minimum 30 hari, tiada had umur maksimum

Pelan Perjalanan Tahunan – Berumur 18 ke atas hingga 70 tahun, dengan pembaharuan polisi hingga 80 tahun.
Pelan Perjalanan Tunggal – Umur minimum 30 hari hingga 80 tahun.

Bilakah tempoh perlindungan?

Tempoh yang dilindungi adalah berbeza untuk perlindungan luar negara dan domestik:

Luar Negara Domestik
Pelan Perjalanan Tunggal – Maksimum 183 hari berturut-turut setiap perjalanan

Pelan Perjalanan Tahunan – Maksimum 90 hari berturut-turut setiap perjalanan
Pelan Perjalanan Tunggal – Maksimum 30 hari berturut-turut setiap perjalanan

Adakah saya boleh membuat pencalonan untuk pelan ini?

Ya. Anda mempunyai pilihan sama ada mencalonkan atau melantik individu tersebut. Anda mesti melengkapkan borang pencalonan, yang mesti ditandatangani oleh pemilik polisi dan disaksikan oleh orang yang berpikiran waras, telah mencapai umur 18 tahun dan bukan penama yang dinamakan.

Jika saya memegang tiket sehala, adakah saya layak untuk membeli pelan ini?

Ya. Anda layak untuk membeli Pelan Perjalanan Tunggal untuk luar negara atau domestik.

Apakah prosedur untuk membatalkan polisi saya dan menerima bayaran balik premium yang telah dibayar?

Perjalanan Tunggal (Single Trip)

Anda mesti memberikan notis bertulis jika anda ingin membatalkan perlindungan anda kepada Chubb. Walau bagaimanapun, tiada premium akan dikembalikan sekiranya berlaku pembatalan tersebut.

Perjalanan Tahunan (Annual Trip)

Anda boleh membatalkan perlindungan anda pada bila-bila masa dan memberi notis kepada Chubb, dengan syarat tiada tuntutan semasa Tempoh Insurans semasa. Walau bagaimanapun, bayaran balik kadar pendek akan dikenakan.

Siapakah yang boleh saya hubungi untuk bantuan kecemasan atau jika saya perlu dimasukkan ke hospital semasa berada di luar negara?

Jika anda memerlukan bantuan kecemasan semasa berada di luar negara, sila hubungi Perkhidmatan Bantuan Chubb Seluruh Dunia di +603 7628 3703.

Apakah yang dilindungi oleh insurans perjalanan Etiqa?

Insurans perjalanan Chubb meliputi pelbagai perlindungan seperti:

 • Kemalangan Diri & Perbelanjaan Perubatan
 • Kesulitan Perjalanan
 • Gaya hidup
 • Keganasan (Tambahan)
 • Faedah Bantuan Chubb
 • Tambahan lain (Premium)

Apakah faedah lain di bawah insurans perjalanan Chubb?

Insurans perjalanan Chubb menyediakan pelbagai faedah seperti:

 • Talian bantuan kecemasan Chubb 24 jam di seluruh dunia +603 7628 3703
 • Tiada had umur maksimum
 • Jumlah insurans yang tinggi untuk perbelanjaan perubatan di luar negara
 • Jumlah insurans yang tinggi untuk pembatalan & pengurangan perjalanan
 • Tambahan (add-ons) untuk domestik tahunan tersedia

Dan terdapat banyak lagi pilihan untuk anda pilih dalam satu polisi insurans perjalanan.

Apakah negara yang dilindungi oleh polisi anda?

Ini adalah senarai negara yang dilindungi oleh polisi anda sama ada di luar negara dan domestik:

Chubb Travel Online (Overseas)

Kawasan Negara
Kawasan 1
 • Australia
 • Bangladesh
 • Brunei
 • Kemboja
 • China (termasuk Tibet & Mongolia)
 • Hong Kong SAR
 • India
 • Indonesia
 • Jepun
 • Korea
 • Laos
 • Macau SAR
 • Maldives
 • Myanmar
 • New Zealand
 • Pakistan
 • Filipina
 • Singapura
 • Sri Lanka
 • Taiwan
 • Thailand
 • Vietnam
Kawasan 2
(Seluruh dunia termasuk Kawasan 1)
Tidak termasuk:

 • Amerika Syarikat (AS)
 • Kanada
 • Timur Tengah
 • Nepal
 • Nepal
 • Tibet
 • Mongolia
 • Cuba
Kawasan 3
(Seluruh dunia)
Tidak termasuk:

 • Cuba
Domestik
 • Melancong di dalam Malaysia dan lebih 50 kilometer dari kediaman

Apakah pengecualian utama di bawah polisi ini?

Polisi ini tidak melindungi mana-mana punca kematian atau kecederaan berikut:

 • Keadaan perubatan sedia ada atau keadaan kongenital
 • Kehamilan atau bersalin atau keguguran (kecuali keguguran akibat kecederaan badan akibat kemalangan yang dilindungi) atau pengguguran
 • Kecederaan diri sendiri dan bunuh diri
 • Human Immunodeficiency Virus (HIV), Sindrom Kurang Daya Tahan Melawan Penyakit’ (AIDS) atau Komplikasi berkaitan AIDS (ARC)
 • Orang yang diinsuranskan mengambil bahagian dalam sukan separa profesional dan profesional atau Sukan Ekstrem dan Aktiviti Sukan

Dan terdapat banyak pengecualian am lain untuk insurans perjalanan Chubb.

Berapa premium yang perlu saya bayar untuk insurans perjalanan Chubb?

Premium untuk Pelan Perjalanan Tunggal (luar negara & domestik) dan Pelan Perjalanan Tahunan untuk perjalanan di luar negara mungkin berbeza bergantung pada:

 • Pilihan Pertama dan Eksklusif
 • Liputan kawasan
 • Individu, Individu & Pasangan dan Keluarga

Bolehkah saya membayar insurans perjalanan Chubb secara ansuran?

Anda mesti membayar premium secara penuh dan diterima oleh Chubb sebelum tarikh bermulanya perlindungan insurans di bawah Polisi.

Bagaimanakah cara saya membuat tuntutan untuk insurans Perjalanan Chubb?

Untuk proses tuntutan perjalanan, Anda atau Wakil Sah Anda mesti memaklumkan Chubb secara bertulis secepat mungkin dan, dalam apa jua keadaan, dalam tempoh 30 hari dari kejadian. ntuk kemudahan anda, sila layari laman web Chubb untuk mendapatkan Borang Tuntutan Perjalanan.

Saya rasa saya sudah bersedia untuk membeli insurans perjalanan. Jadi, cara manakah yang terbaik untuk saya membeli insurans perjalanan?

Laman web mesra pengguna kami ialah cara terbaik untuk anda membeli insurans perjalanan. Anda boleh membandingkan dan memilih polisi insurans perjalanan terbaik untuk keperluan dan mengikut bajet anda.