Insurans Perjalanan Kurnia

Kurnia Insurans (Malaysia) Berhad telah dibeli oleh AmGeneral Insurance Berhad pada 26 September 2012. Hartanah, mangsa, kenderaan, perubatan, kemalangan dan insurans haiwan peliharaan adalah antara produk insurans am yang ditawarkan oleh Kurnia Insurans (Malaysia) Berhad. Industrial & Commercial Insurance (M) Bhd. ialah nama syarikat sebelum ini sehingga 1991, apabila ia dinamakan semula. Kurnia Insurans (Malaysia) Berhad, terletak di Petaling Jaya, Malaysia, telah diasaskan pada 1977.

Mengapa saya perlu memilih insurans perjalanan Kurnia?

Mereka menawarkan perkhidmatan terbaik dengan produk menarik yang dipanggil “Travel Supreme”.

Apakah produk ini?

Polisi ini melindungi anda daripada kejadian yang tidak dijangka seperti kematian akibat kemalangan, hilang upaya menyeluruh kekal, perbelanjaan perubatan, elaun hospital, bagasi tertangguh, kelewatan perjalanan, kehilangan wang, pemindahan dan penghantaran balik perubatan kecemasan, kehilangan deposit atau pembatalan/pengurangan, lawatan belas kasihan, rumah kandungan, dan kos tambahan untuk memulangkan kenderaan sewa semasa anda melancong ke Luar Negara.

Bagaimanakah saya boleh menghubungi Kurnia untuk mendapatkan maklumat lanjut?

 • Toll Bebas: 1 800 88 3833
 • E-mel: customer@kurnia.com
 • Laman web: www.kurnia.com

Saya bukan rakyat Malaysia. Adakah mungkin untuk saya membeli pelan itu?

Jika anda bukan warganegara Malaysia, anda harus menjadi pemastautin tetap Malaysia atau pemegang permit kerja, pemegang pas lawatan sosial jangka panjang, atau pemegang pas pelajar di Malaysia dan tanggungan anda yang tinggal di Malaysia.

Umur yang layak untuk pelan?

Anda tidak boleh kurang daripada tiga puluh (30) hari atau lebih daripada lapan puluh (80) tahun.

Apakah tempoh perlindungan?

Untuk semua manfaat lain, insurans ini akan bermula apabila anda meninggalkan tempat kediaman atau perniagaan anda di Malaysia (yang mana terkemudian) untuk memulakan perjalanan anda dan akan berakhir apabila anda kembali ke tempat kediaman atau perniagaan anda di Malaysia (yang mana lebih awal).

Insurans di bawah Faedah 9A (Kehilangan Deposit atau Pembatalan) bermula apabila Polisi/Jadual ini dikeluarkan dan berakhir apabila perjalanan yang dimaksudkan berlepas dari tempat kediaman atau perniagaan anda di Malaysia.

Anda akan dilindungi untuk perjalanan yang bermula apabila anda meninggalkan tempat kediaman atau perniagaan anda di Malaysia (yang mana datang dahulu) untuk perjalanan terus ke destinasi yang dimaksudkan dan berakhir apabila anda kembali ke Malaysia, tetapi ia tidak boleh bermula lebih daripada dua puluh- empat (24) jam sebelum waktu berlepas anda yang dijadualkan dan mesti tamat apabila salah satu daripada peristiwa berikut berlaku:

 • Dua puluh empat (24) jam selepas anda tiba di Malaysia
 • Apabila sampai ke tempat kediaman atau perniagaan anda di Malaysia (yang mana lebih awal)
 • Tamat Tempoh Insurans

Kecuali untuk perjalanan sehala, yang berakhir dua puluh empat (24) jam selepas masa ketibaan yang dijadualkan di destinasi akhir Luar Negara, perjalanan/perjalanan mesti termasuk pulang ke Malaysia semasa Tempoh Insurans yang dinyatakan di bawah. Sebarang persinggahan dalam kes perlindungan sehala tidak boleh melebihi satu (1) bulan.

Insurans ini tidak boleh diguna untuk perjalanan yang berlangsung lebih daripada seratus (100) hari berturut-turut untuk Pelan/Polisi Perjalanan Tahunan dan seratus lapan puluh (180) hari berturut-turut untuk Pelan Setiap Perjalanan.

Tempoh Insurans tidak boleh dilanjutkan.

Bolehkah saya membuat pencalonan untuk rancangan ini?

Ya, anak atau pasangan anda akan menerima bayaran balik jika kematian akibat kemalangan atau hilang upaya kekal menyeluruh berlaku kepada anda.

Jika saya memegang tiket sehala, adakah saya layak untuk membeli pelan ini?

Ya, anda layak untuk membeli pelan ini jika anda memegang tiket sehala.

Apakah prosedur untuk membatalkan perlindungan saya dan menerima bayaran balik premium yang telah dibayar?

 • Pelan setiap perjalanan
 • Anda boleh membatalkan rancangan perjalanan dengan memberitahu kami secara bertulis. Sebaik sahaja Polisi/Jadual insurans dikeluarkan, tiada cara untuk mendapatkan kembali wang anda.

 • Perjalanan/Polisi Tahunan
 • Ya, anda boleh membatalkan Polisi ini dengan memberi Kami notis bertulis selama 7 hari, di mana anda berhak mendapat bayaran balik premium ditolak premium pada kadar pengurangan Kami pada masa Polisi berkuat kuasa semasa Tempoh Insurans semasa.

Siapa yang boleh saya hubungi untuk bantuan kecemasan atau jika saya perlu dimasukkan ke hospital semasa berada di luar negara?

Talian Bantuan Perjalanan 24 Jam: +603-7841 5750 / +603-7628 3770

Apakah yang dilindungi oleh Travel Supreme?

Sila lihat Jadual Manfaat frisalah untuk maklumat lanjut. Anda boleh menginsuranskan untuk satu perjalanan atau sepanjang tahun. Berdasarkan bilangan perjalanan: Perlindungan boleh berlangsung dari satu hari hingga lima hari, dengan maksimum 180 hari.

Polisi Tahunan: Tiada sekatan kepada bilangan perjalanan yang boleh anda ambil setiap tahun. Bagaimanapun, setiap perjalanan dihadkan kepada jumlah 100 hari. Kelewatan pemulangan automatik boleh dilanjutkan sehingga 30 hari tanpa premium tambahan jika anda dimasukkan ke hospital atau dikuarantin di luar negara seperti yang disyorkan oleh Pengamal Perubatan, atau jika Pengangkutan Biasa yang dijadualkan dalam perjalanan anda tidak dapat dielakkan tertunda (tidak termasuk kecacatan mekanikal atau struktur mana-mana pengangkutan darat kecuali kereta api).

Tertakluk kepada terma dan syarat Polisi.

Apakah beberapa pengecualian umum polisi?

Kerugian berikut tidak dilindungi oleh polisi ini:

 • Kecederaan atau penyakit yang ditimbulkan oleh diri sendiri, gila, penyakit kelamin;
 • Keadaan sedia ada;
 • Pengaruh alkohol atau dadah (selain daripada ubat yang diambil mengikut rawatan yang ditetapkan dan diarahkan oleh Pengamal Perubatan);
 • Perlumbaan, ujian kelajuan, rali motor dan pertandingan, dan (secara munasabah) mendaki gunung yang memerlukan tali atau bimbingan), mendaki batu, mendaki, atau berjalan di tempat terpencil melainkan diiringi oleh pemandu, sebarang aktiviti yang melibatkan Orang yang Diinsuranskan berada di udara (sama ada atau tidak dengan pemandu berlesen), sebarang aktiviti yang melibatkan Orang yang Diinsuranskan berada di udara (sama ada dengan pemandu berlesen atau tidak) tidak terhad kepada payung terjun, berlubang, meluncur tangan, terjun bungee, terjun udara, dsb. Aktiviti bawah air yang memerlukan penggunaan alat pernafasan buatan ( tidak termasuk selam skuba) dirujuk sebagai menyelam. Memburu, seni mempertahankan diri, gusti, tinju dan menunggang kuda adalah contoh menyelam rekreasi. (Melainkan ia adalah aktiviti rekreasi);
 • Melibatkan diri dalam sukan atau permainan dalam kapasiti profesional atau di mana anda akan atau boleh memperoleh pendapatan atau imbuhan daripada melibatkan diri dalam sukan atau permainan tersebut;
 • Anda mengembara bertentangan dengan nasihat Pengamal Perubatan dan/atau sedang melancong untuk tujuan mendapatkan rawatan perubatan di Luar Negara;
 • Isu operasi Pengangkutan Biasa atau lapangan terbang seperti tetapi tidak terhad kepada juruterbang sedang dalam keadaan kecemasan atau cuti perubatan dan tiada penggantian juruterbang, bilangan kakitangan yang tidak mencukupi untuk kru kabin, kelewatan akibat bagasi yang lebih muatan dalam syarikat penerbangan, kelewatan dalam daftar masuk proses atau beratur panjang di kaunter daftar masuk menyebabkan kelewatan kepada proses menaiki pesawat di bawah manfaat Kelewatan Perjalanan.
 • Anda melakukan apa-apa perjalanan yang bertentangan dengan nasihat perjalanan Kementerian Luar Malaysia atau Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung dengan mogok sebenar atau terancam, rusuhan atau kekecohan awam, keadaan perang atau perang, wabak penyakit (termasuk wabak/ pandemik) atau keadaan kesihatan yang tidak selamat, atau bencana alam yang akan datang, ke negara atau wilayah destinasi anda, melainkan perjalanan telah dimulakan sebelum pengeluaran nasihat perjalanan.

Berapakah yang perlu saya bayar Travel Supreme?

Terdapat dua jenis premium bergantung kepada jenis perjalanan.

 • Setiap Perjalanan
  • Pelan A
  • Julat harga untuk individu antara RM24 hingga RM148; manakala untuk keluarga, julat harga antara RM56 hingga RM355.

  • Pelan B
  • Julat harga untuk individu antara RM31 hingga RM179; manakala untuk keluarga, julat harga antara RM77 hingga RM463.

 • Polisi Tahunan
  • Pelan A/li>
   Julat harga untuk individu antara RM182.32 hingga RM330.72.

  • Pelan B
  • Julat harga untuk individu antara RM222.60 hingga RM378.42.

Anda boleh rujukdi sini untuk maklumat lanjut.

Saya rasa saya sudah bersedia untuk membeli. Apakah cara terbaik untuk membeli insurans perjalanan saya?

Saluran pembelian untuk penjagaan Allianz Travel Easy dan Allianz Flight adalah dalam talian. Untuk membeli Allianz Travel Care, anda harus berurusan dengan ejen sah Allianz.