Insurans Perjalanan MSIG

Insurans perjalanan MSIG akan melindungi anda dan orang tersayang semasa anda melancong untuk tujuan bercuti atau perniagaan. Insurans perjalanan MSIG ini akan melindungi anda dan keluarga anda semasa perjalanan anda, sama ada di dalam atau luar negara.

Apakah itu insurans perjalanan?

Insurans perjalanan adalah sejenis perlindungan yang akan melindungi anda dan keluarga anda daripada pelbagai risiko semasa melancong di Malaysia atau luar negara. Ia biasanya meliputi perbelanjaan perubatan, kehilangan bagasi, pembatalan penerbangan dan kerugian lain yang mungkin ditanggung oleh pengembara semasa dalam perjalanan. Insurans perjalanan juga tersedia untuk perjalanan sehala, pergi dan balik dan tahunan, sama ada di dalam atau luar negara.

Mengenai MSIG

MSIG ialah anak syarikat MS&AD Insurance Group, jenama insurans komprehensif terkemuka di Asia, dengan operasi di 46 negara di seluruh dunia. MSIG juga merupakan salah satu syarikat insurans am terbesar di Malaysia, dengan 20 cawangan rangkaian di seluruh negara untuk memenuhi keperluan pelanggan. Bukan itu sahaja, MSIG turut menawarkan pelbagai produk insurans untuk kegunaan peribadi dan perniagaan serta memberi pilihan kepada pelanggan untuk membeli mana-mana produk insurans yang mereka inginkan.

Mengapa saya perlu memilih insurans perjalanan MSIG?

Insurans perjalanan MSIG ialah pilihan terbaik kerana ia menyediakan pelbagai faedah dan perlindungan dalam satu polisi. Mereka akan melindungi anda daripada:

 • Kemalangan Peribadi
 • Perbelanjaan Perubatan dan lain-lain
 • Bagasi dan Kesan Peribadi
 • Aktiviti Pengembaraan / Pelancongan
 • Keganasan dan Rampasan
 • Kesulitan seperti pembatalan perjalanan, kelewatan penerbangan atau bagasi, kehilangan wang peribadi dan banyak lagi

Bagaimanakah saya boleh menghubungi MSIG untuk maklumat lanjut?

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang insurans perjalanan MSIG, sila hubungi mereka di (603) 2050 8228 atau e-mel melalui myMSIG@my.msig-asia.com untuk maklumat lanjut.

Saya bukan warganegara Malaysia. Adakah saya boleh membeli pelan tersebut?

Semua rakyat Malaysia, Pemastautin Tetap, Bukan Pemastautin, Pemegang Permit Kerja/Pas Pekerjaan, atau sebaliknya Orang yang Bekerja secara Sah di Malaysia, dan Tanggungan mereka, layak memohon pelan insurans perjalanan MSIG.

Apakah jenis produk insurans yang mereka tawarkan untuk insurans perjalanan?

Terdapat Dua (2) produk insurans perjalanan MSIG disediakan:

TravelRight Domestic

 • Pelan Individu
 • Pelan Keluarga

TravelRight Plus (Luar Negara)

 • Pelan Perjalanan Tunggal (Diinsuranskan Sahaja, Diinsuranskan & Pasangan, Keluarga)
 • Pelan Perjalanan Tahunan (Diinsuranskan Sahaja)

Umur yang layak untuk pelan ini?

Umur yang layak untuk pelan tersebut boleh dibahagikan kepada dua (2) kategori:

Domestik

 • Had umur
  • Individu – Berumur antara 18 dan 80 tahun.
  • Keluarga (termasuk anda, pasangan sah dan anak-anak anda) – Berumur antara 31 hari dan 17 tahun

Luar Negara

 • Had umur
  • Perjalanan Tunggal (Kanak-kanak) – Berumur antara 31 hari dan 17 tahun
  • Perjalanan Tahunan (Semua pemohon) – Berumur antara 18 dan 69 tahun pada pendaftaran pertama

Bilakah tempoh perlindungan?

Tempoh yang dilindungi adalah berbeza untuk perlindungan luar negara dan domestik:

Domestik

 • Tempoh maksimum bagi setiap perjalanan ialah 31 hari

Luar Negara

 • Pelan Perjalanan Tunggal – Bilangan hari maksimum untuk setiap perjalanan tidak boleh melebihi 185 hari
 • Pelan Perjalanan Tahunan – Tidak terhad dengan syarat setiap perjalanan tidak melebihi 90 hari

Adakah saya boleh membuat pencalonan untuk pelan ini?

Ya. Anda boleh mencalonkan individu atau wakil yang telah anda pilih untuk pelan insurans perjalanan MSIG.

Jika saya memegang tiket sehala, adakah saya layak untuk membeli pelan ini?

Ya. Anda layak untuk membeli Pelan Perjalanan Tunggal untuk luar negara atau domestik.

Apakah prosedur untuk membatalkan polisi saya dan menerima bayaran balik premium yang telah dibayar?

Domestik

Anda boleh membatalkan polisi anda pada bila-bila masa dengan memberikan MSIG notis bertulis. Bayaran balik akan diberikan hanya jika anda belum memulakan perjalanan anda dan tiada tuntutan telah dilaporkan.

Luar Negara

Anda mesti memberi MSIG notis bertulis tujuh (7) hari sebelum anda memulakan perjalanan. Anda berhak mendapat bayaran balik premium yang dibayar untuk Pelan Perjalanan Tunggal.
Anda mesti memberikan MSIG notis bertulis tujuh (7) hari. Menurut polisi, anda berhak mendapat bayaran balik bagi jangka pendek kepada Pelan Perjalanan Tahunan.

Siapakah yang boleh saya hubungi untuk bantuan kecemasan atau jika saya perlu dimasukkan ke hospital semasa berada di luar negara?

Jika anda memerlukan bantuan kecemasan semasa berada di luar negara, sila hubungi 24 jam Talian Bantuan Perjalanan Seluruh Dunia MSIG di 603-7965-3930.

Apakah yang dilindungi oleh insurans perjalanan MSIG?

Insurans perjalanan MSIG meliputi pelbagai perlindungan seperti:

TravelRight Domestic

 • Kemalangan Peribadi
 • Perbelanjaan Perubatan
 • Bagasi Peribadi & Kesan Peribadi
 • Kelewatan Perjalanan
 • Keganasan dan Rampasan
 • Penerbangan Bercarter (berjadual)
 • Tambahan (Covid-19/Denggi)

TravelRight Plus

 • Kemalangan Peribadi
 • Perbelanjaan Perubatan & Perbelanjaan Lain
 • Kesulitan Perjalanan
 • Keganasan dan Rampasan
 • Penerbangan Bercarter (berjadual)
 • Perlindungan bagi Aktiviti Pengembaraan/Pelancongan

Apakah faedah lain di bawah insurans perjalanan MSIG?

Insurans perjalanan MSIG menyediakan pelbagai faedah seperti:

 • Perlindungan Tambahan (Caj Telefon Kecemasan / Pengangkutan Alternatif)
 • Talian Bantuan Perjalanan Seluruh Dunia 24 jam
 • Tiada had umur untuk Perlindungan Perjalanan Tunggal
 • Ahli MATTA (Persatuan Ejen Pelancongan dan Pelancongan Malaysia)

Dan terdapat banyak lagi faedah untuk anda pilih dalam satu polisi insurans perjalanan.

Apakah negara yang dilindungi oleh polisi anda?

Ini ialah negara yang akan disertakan liputan kawasan luar negara dan domestik:

 • Kawasan 1
 • Australia, Brunei, Kemboja, China (tidak termasuk Mongolia & Tibet), Hong Kong, India, Indonesia, Jepun, Korea Selatan, Laos, Macau, Maldives, Myanmar, New Zealand, Pakistan Filipina, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Thailand dan Vietnam

 • Kawasan 2 (Termasuk Kawasan 1)
 • Bhutan, Eropah, Mongolia, Nepal, dan Tibet

 • Kawasan 3 (Seluruh Dunia dan Termasuk Kawasan 1 dan 2)
 • TIDAK TERMASUK Afghanistan, Cuba, Republik Demokratik Congo, Iran, Iraq, Korea Utara, Sudan dan Syria

 • Kawasan 4 (Perjalanan Tunggal & Perjalanan Tahunan)
 • Antara Semenanjung dan Malaysia Timur dan begitu juga sebaliknya (Perjalanan Tunggal); Kawasan 4 termasuk dalam perlindungan Polisi Tahunan (Perjalanan Tahunan).

 • Domestik
 • Melancong di Malaysia

Apakah pengecualian utama di bawah polisi ini?

Polisi ini tidak melindungi kematian atau kecederaan yang disebabkan oleh:

 • Peperangan dan risiko yang berkaitan.
 • Peraturan atau Akta atau Pihak Berkuasa Kerajaan mana-mana negara.
 • Pengembaraan yang berbahaya.
 • Pengecualian untuk Elaun Penghospitalan COVID-19/Denggi (TravelRight Domestik).
 • Bunuh diri, kecederaan atau penyakit yang dilakukan oleh diri sendiri.
 • Kehamilan, bersalin, pengguguran atau keguguran

Dan terdapat banyak pengecualian am lain untuk insurans perjalanan MSIG.

Berapa premium yang perlu saya bayar untuk insurans perjalanan MSIG?

Premium untuk Perlindungan Perjalanan Tunggal dan Perlindungan Perjalanan Tahunan mungkin berbeza bergantung pada:

 • Liputan kawasan
 • Jenis-jenis pelan
 • Bilangan hari anda ingin menginsuranskan
 • Umur

Bolehkah saya membayar insurans perjalanan MSIG secara ansuran?

Insurans perjalanan anda tidak akan efektif melainkan premium penuh telah dibayar kepada MSIG.

Bagaimanakah cara saya membuat tuntutan untuk insurans perjalanan MSIG?

Terdapat empat (4) proses untuk membuat tuntutan insurans perjalanan MSIG:

 • Anda mesti memaklumkan MSIG secepat mungkin selepas pulang dari luar negara tentang sebarang kejadian yang boleh menimbulkan tuntutan
 • Kemudian serahkan Borang Tuntutan bersama-sama dokumen berikut Pengesahan Invois Tempahan Operator Pelancongan dan Salinan tiket Syarikat Penerbangan
 • Isi bahagian Borang Tuntutan yang berkaitan dengan tuntutan anda

Lawati di sini untuk mendapatkan dokumen berkaitan berdasarkan jenis tuntutan.

Saya rasa saya sudah bersedia untuk membeli insurans perjalanan. Jadi, cara manakah yang terbaik untuk saya membeli insurans perjalanan?

Laman web mesra pengguna kami ialah cara terbaik untuk anda membeli insurans perjalanan. Anda boleh membandingkan dan memilih polisi insurans perjalanan terbaik untuk keperluan dan mengikut bajet anda.