Insurans Perjalanan QBE

Insurans Perjalanan QBE menyediakan perlindungan komprehensif dan perlindungan yang meluas untuk anda dan orang tersayang apabila melancong di dalam atau luar negara. Dengan risiko yang tidak diketahui yang mungkin terjadi semasa perjalanan anda, memiliki Insurans Perjalanan QBE boleh menjadikan perjalanan anda lebih selamat dan memberi anda ketenangan fikiran.

Apakah insurans perjalanan?

Insurans perjalanan adalah sejenis perlindungan yang akan melindungi anda dan keluarga anda daripada pelbagai risiko semasa melancong di Malaysia atau luar negara. Ia biasanya meliputi perbelanjaan perubatan, kehilangan bagasi, pembatalan penerbangan dan kerugian lain yang mungkin ditanggung oleh pengembara semasa dalam perjalanan. Insurans perjalanan juga tersedia untuk perjalanan sehala, pergi dan balik dan tahunan, sama ada di dalam atau luar negara.

Mengenai QBE

QBE merupakan syarikat yang telah ditubuhkan di Malaysia pada tahun 1905 dan menjadi sebahagian daripada QBE Insurance Group, yang merupakan syarikat insurans am dan insurans semula. QBE juga mempunyai rangkaian pengedaran yang besar di seluruh Malaysia, membolehkan semua pelanggan dapat membeli pelbagai produk insurans sama ada untuk tujuan peribadi atau perniagaan di samping memenuhi keperluan khusus mereka.

Mengapa saya perlu memilih insurans perjalanan QBE?

Insurans Perjalanan QBE menyediakan perlindungan yang komprehensif dan meluas dalam satu polisi untuk membantu anda menguruskan sebarang isu yang mungkin anda hadapi semasa dalam perjalanan, sama ada percutian atau perniagaan, serta pelbagai faedah dan pampasan sekiranya berlaku perkara tertentu:

 • Perkhidmatan 24 Jam Bantuan Kecemasan Seluruh Dunia.
 • Perlindungan Keganasan (tidak termasuk nuklear, agen kimia biologi).
 • Perlindungan bagi Rampasan (hijack).
 • Penghantaran Pulang Termasuk Penghantaran Jenazah
 • Berpantang di Hospital Semasa Dalam Perjalanan

Anda boleh mendapat lebih banyak faedah di dalam satu polisi insurans perjalanan.

Bagaimanakah saya boleh menghubungi QBE untuk maklumat lanjut?

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang insurans Perjalanan QBE, sila hubungi mereka di 03 7861 8400 atau e-mel melalui info.mal@qbe.com

Saya bukan warganegara Malaysia. Adakah saya boleh membeli pelan tersebut?

Insurans Perjalanan QBE hanya tersedia untuk rakyat Malaysia, Penduduk Tetap Malaysia, Pemegang Permit Kerja, Pemegang Pas Pelajar, atau Seseorang yang Bekerja secara Sah di Malaysia, serta Pasangan dan Anak/anaknya yang tinggal secara Sah di Malaysia dan/atau dengan sekurang-kurangnya Pas Lawatan Sosial Jangka Panjang 12 bulan.

Apakah jenis produk insurans yang mereka tawarkan untuk insurans perjalanan?

Insurans Perjalanan QBE Travel menyediakan satu (1) jenis produk insurans perjalanan:

 • QBE Travel Protector (Luar Negara & Domestik)
 • Pelan Individu
 • Pelan Keluarga
 • Perjalanan Dua Hala (Luar Negara & Domestik)
 • Perjalanan Tahunan (Luar Negara & Domestik)
 • Perjalanan Sehala (Luar Negara)

Umur yang layak untuk pelan ini?

Perjalanan Dua Hala (Luar Negara & Domestik)

 • Kanak-kanak
 • Berumur antara 30 hari hingga 18 tahun, atau sehingga 23 tahun jika mereka belajar sepenuh masa di institusi pengajian tinggi yang diiktiraf.

 • Dewasa
 • Berumur antara 18 hingga 80 tahun.

  Perjalanan Tahunan (Luar Negara & Domestik)

 • Kanak-kanak
 • Berumur antara 30 hari hingga 18 tahun

 • Dewasa
 • Berumur antara 18 tahun ke 70 tahun, boleh diperbaharui sehingga umur 80 tahun

  Perjalanan Sehala (Luar Negara)

 • Kanak-kanak
 • Berumur 2 hingga 18 tahun. Bayi yang dinamakan berumur 9 hari sehingga 2 tahun ke bawah layak untuk 10% Perlindungan Kemalangan Peribadi.

 • Dewasa
 • Berumur antara 18 hingga 80 tahun

Bilakah tempoh perlindungan?

Luar Negara

 • Perjalanan Dua Hala
 • Tempoh maksimum setiap perlindungan perjalanan adalah 90 hari.

 • Perjalanan Tahunan
 • Tempoh maksimum setiap insurans perjalanan ialah 90 hari, dengan bilangan perjalanan yang tidak terhad setiap tahun.

Domestik

 • Perjalanan Dua Hala
 • Tempoh maksimum setiap perlindungan perjalanan adalah 30 hari.

Adakah saya boleh membuat pencalonan untuk pelan ini?

Ya. Anda boleh mencalonkan individu atau wakil yang telah anda pilih untuk pelan insurans perjalanan QBE.

Apakah prosedur untuk membatalkan polisi saya dan menerima bayaran balik premium yang telah dibayar?

 • Pelan Perjalanan Dua Hala atau Sehala
 • Anda boleh membatalkan polisi anda dengan memberikan QBE notis bertulis. Walau bagaimanapun, sebaik sahaja polisi dikeluarkan, anda tidak akan mendapat bayaran balik premium.

 • Pelan Perjalanan Tahunan
 • Anda boleh membatalkan polisi anda pada bila-bila masa dengan memberikan QBE notis bertulis. Jika tiada tuntutan timbul semasa Tempoh Insurans semasa, bayaran balik sebahagian akan dikeluarkan.

Siapakah yang boleh saya hubungi untuk bantuan kecemasan atau jika saya perlu dimasukkan ke hospital semasa berada di luar negara?

Anda boleh menghubungi 24 Jam Bantuan Kecemasan Sedunia di (603)7628 3611.

Apakah yang dilindungi oleh insurans perjalanan QBE Travel Protector?

Berikut ialah polisi insurans QBE Travel Protector yang akan melindungi setiap perjalanan:

Perjalanan Dua Hala

 • Perlindungan Peribadi (Kemalangan Peribadi)
 • Perbelanjaan Perubatan (Rawatan Alternatif, Perlindungan Kanak-kanak dan lain-lain)
 • Perlindungan Kesulitan Perjalanan (Penangguhan atau Perubahan Laluan Perjalanan, Perlindungan Rumah dan lain-lain)
 • Perlindungan Bonus (5 1,000 3,000 Lebihan / Pemotongan Sewaan Kereta & Insolvensi Terhadap Agensi Pelancongan)

Perjalanan Sehala

 • Perlindungan Peribadi (Kemalangan Peribadi & Perbelanjaan Perubatan)
 • Perlindungan Kesulitan Perjalanan (Pembatalan Penerbangan, Kesulitan Akibat Perampasan dan lain-lain)

Apakah faedah lain di bawah insurans perjalanan QBE Travel Protector?

Ini adalah faedah lain untuk QBE Travel Protector:

 • Evakuasi & Penghantaran Pulang
 • Keganasan
 • Aktiviti Pelancongan (Terjun Lelabah, Aktiviti Bawah Air, Terjun Udara dan banyak lagi aktiviti pelancongan yang dilindungi)
 • Liabiliti Peribadi

Apakah aktiviti kembara yang dilindungi?

Di bawah QBE Travel Protector, terdapat Perlindungan Bonus bagi aktiviti pelancongan yang dilindungi (Luar Negara) seperti:

 • Terjun Lelabah
 • Aktiviti Bawah Air
 • Terjun Udara
 • Ski/Luncur Papan Salji
 • Belon Udara Panas dan banyak lagi

Apakah negara yang dilindungi oleh polisi anda?

 • Domestik
 • Barat and Timur Malaysia

 • Asia Pasifik
 • Negara ASEAN, Australia, Bangladesh, Bhutan, China, Hong Kong, India, Jepun, Korea, Macau, Maldives, Mongolia, New Zealand, Pakistan, Sri Lanka, Taiwan, Tibet dan Kepulauan Pasifik, TIDAK TERMASUK Pulau Hawaii dan Negara Sekatan

 • Seluruh Dunia
 • Seluruh dunia dan negara di bawah Asia Pasifik

Apakah pengecualian utama di bawah polisi ini?

Polisi ini tidak melindungi kematian atau kecederaan yang disebabkan oleh:

 • Peperangan, pencerobohan, tindakan musuh-musuh asing, permusuhan atau operasi perang, perang saudara, dahagi, kekecohan.
 • Kecederaan diri yang disengajakan atau bunuh diri.
 • Melahirkan anak, kehamilan atau keguguran.
 • Intoksikasi oleh alkohol, narkotik atau ubat yang tidak dipreskripsi oleh pengamal perubatan yang sah dan berdaftar, dan rawatan berkaitan penagihan dadah atau alkohol.

Terdapat beberapa lagi pengecualian am yang perlu anda ketahui.

Berapa premium yang perlu saya bayar untuk insurans perjalanan QBE Travel Protector?

Premium yang anda akan bayar akan berbeza-beza berdasarkan pelan yang anda pilih, destinasi, tempoh perlindungan dan keperluan perlindungan QBE.

Bolehkah saya membayar insurans perjalanan QBE Travel Protector secara ansuran?

Premium mesti dibuat dan diterima oleh QBE sebelum perlindungan bermula.

Bagaimanakah cara saya membuat tuntutan untuk insurans perjalanan QBE Travel Protector?

Jika anda ingin memfailkan tuntutan, notis hendaklah diberikan kepada QBE secara bertulis dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari sebarang kejadian yang mungkin menimbul tuntutan di bawah Polisi ini dengan memberi kenyataan terperinci secara bertulis kepada QBE.

Saya rasa saya sudah bersedia untuk membeli insurans perjalanan. Jadi, cara manakah yang terbaik untuk saya membeli insurans perjalanan?

Laman web mesra pengguna kami ialah cara terbaik untuk anda membeli insurans perjalanan. Anda boleh membandingkan dan memilih polisi insurans perjalanan terbaik untuk keperluan dan mengikut bajet anda.