Insurans Perjalanan Syarikat Takaful

Insurans perjalanan Takaful akan memberi anda dan keluarga anda perlindungan maksimum sama ada anda melancong di dalam negara atau luar negara, membolehkan anda melakukan perjalanan dengan aman dan tenang serta mengetahui bahawa polisi yang anda beli ini akan melindungi anda.

Apakah itu insurans perjalanan Syarikat Takaful

Insurans perjalanan Takaful akan memberi anda dan keluarga anda perlindungan maksimum sama ada anda melancong di dalam negara atau luar negara, membolehkan anda melakukan perjalanan dengan aman dan tenang serta mengetahui bahawa polisi yang anda beli ini akan melindungi anda.

Mengenai Syarikat Takaful

Syarikat Takaful Berhad atau Takaful Malaysia, telah berada di dalam industri insurans sejak 1981 apabila kerajaan Malaysia membentuk pasukan petugas untuk menyiasat kemungkinan penubuhan syarikat insurans Islam di Malaysia. Takaful menyediakan pelbagai produk insurans, seperti insurans am dan insurans keluarga, untuk memenuhi keperluan rakyat di Malaysia.

Mengapa saya perlu memilih insurans perjalanan Syarikat Takaful?

Insurans perjalanan takaful bukan sahaja akan melindungi anda dengan satu polisi, tetapi ia juga akan memberi pampasan kepada anda untuk kecederaan, hilang upaya, atau kematian yang disebabkan oleh kemalangan yang tidak dijangka dan mengejut, perbelanjaan perubatan yang ditanggung akibat kemalangan atau penyakit, dan kejadian lain yang tidak dijangka semasa melancong ke luar negara.

Insurans perjalanan takaful juga mematuhi konsep Syariah:

 • Tabarru bermaksud sumbangan dalam bentuk sumbangan. Peserta menderma sebahagian daripada sumbangannya kepada Dana Takaful Am (GTF) untuk membantu peserta lain.
 • Wakalah bermaksud kontrak di mana satu pihak, sebagai prinsipal, memberi kuasa kepada pihak lain, sebagai ejennya (wakil), untuk melaksanakan tugas khusus mengenai perkara yang mungkin diwakilkan, dengan atau tanpa bayaran.
 • Qard merujuk kepada kontrak di mana pemberi pinjaman meminjamkan wang kepada peminjam sebagai pertukaran untuk peminjam membayar balik jumlah gantian yang setara kepada pemberi pinjaman.

Bagaimanakah saya boleh menghubungi Syarikat Takaful untuk maklumat lanjut?

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan berkenaan insurans perjalanan Syarikat Takaful, sila hubungi mereka di talian 1-300 88 252 385 atau e-mel melalui csu@takaful-malaysia.com.my

Saya bukan warganegara Malaysia. Adakah saya boleh membeli pelan tersebut?

Ya, anda boleh membeli pelan perjalanan Takaful selagi anda seorang pemastautin tetap Malaysia atau mempunyai pas pekerjaan/permit kerja Malaysia. Semua pelepasan adalah dari Malaysia dan anda akan kembali ke Malaysia selepas perjalanan anda.

Apakah jenis produk insurans yang mereka tawarkan untuk insurans perjalanan?

Syarikat Takaful hanya menyediakan satu insurans perjalanan iaitu myClick Travel PA. MyClick Travel PA ini memberi pampasan kepada anda jika berlaku kecederaan, hilang upaya atau kematian yang disebabkan oleh kemalangan yang tidak dijangka dan mengejut, perbelanjaan perubatan yang ditanggung akibat kemalangan atau penyakit, dan kejadian tidak dijangka lain semasa melancong ke luar negara.

myClick Travel PA menawarkan dua jenis perlindungan: Perjalanan Tunggal (Pelan Individu / Keluarga) dan Perlindungan Tahunan (Pelan Individu).

Umur yang layak untuk pelan ini?

 • Dewasa
 • 8 tahun hingga 79 tahun hari jadi berikutnya

 • Kanak-kanak
 • Antara 30 hari dan 18 tahun atau sehingga 23 tahun jika dia belajar sepenuh masa di institusi pengajian tinggi yang diiktiraf.

Bilakah tempoh perlindungan?

 • Pelan Perjalanan Tunggal (Single Trip Plan)
 • Meliputi 1 perjalanan pergi balik sehingga 190 hari berturut-turut dari tarikh berlepas.

 • Pelan Perjalanan Tahunan (Annual Trip Plan)
 • Meliputi berbilang perjalanan sepanjang tahun asalkan setiap perjalanan tidak melebihi 95 hari hari berturut-turut.

Adakah saya boleh membuat pencalonan untuk pelan ini?

Ya. Anda boleh mencalonkan wakil atau individu melalui Portal Pelanggan myTakaful.

Jika saya memegang tiket sehala, adakah saya layak untuk membeli pelan ini?

Ya. Anda layak untuk membeli / memilih pelan ‘Individu’ atau pelan ‘Keluarga’.

Apakah prosedur untuk membatalkan polisi saya dan menerima bayaran balik premium yang telah dibayar?

Anda mempunyai pilihan untuk membatalkan sijil sebelum tarikh berlepas dan menerima bayaran balik untuk sumbangan anda. Walau bagaimanapun, tiada bayaran balik jika sumbangan sijil dibuat selepas sijil telah diaktifkan.

Siapakah yang boleh saya hubungi untuk bantuan kecemasan atau jika saya perlu dimasukkan ke hospital semasa berada di luar negara?

Anda boleh menghubungi talian hotline Takaful 24 jam di +603-7628-3905 atau E-mel melalui csu@takaful-malaysia.com.my

Apakah yang dilindungi oleh insurans perjalanan myClick Travel PA?

Insurans myClick Travel PA

 • Faedah Kemalangan Diri
 • Perubatan dan Faedah Berkaitan Lain
 • Elaun Hospital
 • Faedah Pemindahan dan Pemindahan Perubatan Kecemasan
 • Kesulitan Perjalanan dan Faedah Lain Berkaitan Perjalanan
 • Lain-lain (Perlindungan Peralatan Golf, Kehilangan Kad Kredit, Perlindungan Rumah dan banyak lagi)

Apakah faedah lain di bawah insurans perjalanan myClick Travel PA?

Faedah lain di bawah insurans myClick Travel PA adalah:

 • Hilang Upaya Menyeluruh Kekal Kemalangan
 • Perbelanjaan Perubatan Luar Negara
 • Penghantaran Balik Jenazah Arwah
 • Kelewatan Perjalanan
 • Pemendekan Perjalanan
 • Bantuan Kecemasan 24/7 Seluruh Dunia

Dan terdapat banyak kelebihan lain untuk di dalam satu polisi

Apakah aktiviti kembara yang dilindungi?

Malangnya, myClick Travel PA tidak meliputi aktiviti mencabar.

Apakah negara yang dilindungi oleh polisi anda?

 • Kawasan 1
 • Australia, Brunei, Kemboja, China, Hong Kong, Macau, India, Indonesia, Jepun, South Korea, Laos, Maldives, Myanmar, New Zealand, Pakistan, Philippines, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, and Vietnam.

 • Kawasan 2 (Termasuk Kawasan 1)
 • Eropah, Tibet, Nepal, Mongolia.

 • Kawasan 3 (Seluruh Dunia Termasuk Kawasan 1 dan Kawasan 2)
 • TIDAK TERMASUK Malaysia, Belarus, Cuba, Republik Demokratik Congo, Iran, Korea Utara, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Syria dan Zimbabwe.

Apakah pengecualian utama di bawah polisi ini?

Berikut ialah beberapa pengecualian am daripada polisi anda:

 • Keadaan perubatan sedia ada.
 • Perjalanan dilakukan terhadap nasihat perubatan atau apabila tujuan perjalanan adalah untuk mendapatkan sebarang bentuk rawatan perubatan, perundingan atau nasihat.
 • Sukan profesional atau berbahaya atau apa-apa jenis perlumbaan selain daripada berjalan kaki.
 • Bunuh diri atau kecederaan diri yang disengajakan.
 • Mabuk oleh alkohol atau dadah.

Terdapat beberapa lagi pengecualian am yang perlu anda ketahui.

Berapa premium yang perlu saya bayar untuk insurans perjalanan myClick Travel PA?

Premium / Sumbangan yang anda harus bayar berbeza-beza bergantung pada pelan, destinasi dan tempoh perlindungan yang anda pilih.

Bolehkah saya membayar insurans perjalanan myClick Travel PA secara ansuran?

Malangnya, anda tidak dapat. Premium / Sumbangan penuh mesti dibuat dan diterima oleh Syarikat Takaful sebelum perlindungan bermula.

Bagaimanakah cara saya membuat tuntutan untuk insurans perjalanan myClick Travel PA?

Apabila peserta atau penuntut kembali ke Malaysia, dia mesti memaklumkan Syarikat Takaful dan menyediakan dokumentasi tuntutan yang diperlukan dalam masa tiga puluh (30) hari.

Saya rasa saya sudah bersedia untuk membeli insurans perjalanan. Jadi, cara manakah yang terbaik untuk saya membeli insurans perjalanan?

Laman web mesra pengguna kami ialah cara terbaik untuk anda membeli insurans perjalanan. Anda boleh membandingkan dan memilih polisi insurans perjalanan terbaik untuk keperluan dan mengikut bajet anda.