Insurans Perjalanan Tune Protect

Insurans perjalanan Tune Protect akan memberi anda dan orang yang anda sayang perlindungan komprehensif sama ada anda dan ahli keluarga anda melancong di dalam negara atau luar negara. Tune Protect juga memperkenalkan dua jenis insurans perjalanan iaitu Travel Easy dan COVID Travel Pass+.

Apakah insurans perjalanan?

Insurans perjalanan adalah sejenis perlindungan yang akan melindungi anda dan keluarga anda daripada pelbagai risiko semasa melancong di Malaysia atau luar negara. Ia biasanya meliputi perbelanjaan perubatan, kehilangan bagasi, pembatalan penerbangan dan kerugian lain yang mungkin ditanggung oleh pengembara semasa dalam perjalanan. Insurans perjalanan juga tersedia untuk perjalanan sehala, pergi dan balik dan tahunan, sama ada di dalam atau luar negara.

Mengenai Tune Protect

Tune Protect Malaysia, dahulunya dikenali sebagai Tune Insurance Malaysia Berhad, menawarkan rangkaian komprehensif penyelesaian insurans am melalui pelbagai saluran pengedaran untuk memenuhi keperluan pelbagai kumpulan pengguna. Insurans perjalanan, insurans kesihatan, insurans kereta, insurans kemalangan dan insurans harta semuanya tersedia untuk memenuhi keperluan pelanggan seperti anda.

Mengapa saya perlu memilih insurans perjalanan Tune Protect?

Terdapat beberapa sebab mengapa anda perlu mendapatkan insurans perjalanan Tune Protect untuk diri sendiri dan orang tersayang. Mereka menyediakan perlindungan Covid-19 apabila anda dan orang tersayang melancong ke luar negara atau buat bukan warganegara Malaysia yang melancong ke Malaysia dan di mana-mana sahaja di Malaysia.

Bagaimanakah saya boleh menghubungi Tune Protect untuk maklumat lanjut?

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan berkenaan insurans perjalanan Tune Protect, sila hubungi mereka di 1800 88 5753 atau E-mel hello.my@tuneprotect.com

Saya bukan warganegara Malaysia. Adakah saya boleh membeli pelan tersebut?

Ya. Bukan warganegara Malaysia boleh membeli pelan insurans Travel Easy dan COVID Travel Pass+.

Apakah jenis produk insurans yang mereka tawarkan untuk insurans perjalanan?

Terdapat dua (2) jenis produk insurans perjalanan Tune Protect: iaitu pelan Travel Easy dan COVID Travel Pass+.

Umur yang layak untuk pelan ini?

Umur yang layak untuk membeli kedua-dua pelan tersebut adalah:

Travel Easy

 • Individu
 • Standard – dari 18 tahun hingga 55 tahun
  Warga Emas – dari 56 tahun hingga 80 tahun

 • Keluarga
 • Berumur 30 tahun hingga 55 tahun

COVID Travel Pass+

Sesiapa sahaja yang berumur antara 30 hari hingga 70 tahun

Bilakah tempoh perlindungan?

Tempoh perlindungan dinyatakan seperti di bawah:

 • Perjalanan Tunggal (Single Trip) – 72 jam dari tarikh pertama ketibaan di Negara Ketibaan, ATAU Semasa mendaftar masuk di imigresen untuk perjalanan di luar Negara Kawasan, yang mana lebih awal.
 • Perjalanan Balik – 180 hari untuk perjalanan luar negara, 445 hari untuk perjalanan domestik
 • Perjalanan Tahunan (Annual Trip) – 30 hari untuk perjalanan bukan perniagaan di luar negara; 90 hari untuk perjalanan perniagaan luar negara; 30 hari untuk perjalanan domestik

Adakah saya boleh membuat pencalonan untuk pelan ini?

Ya. Anda mempunyai pilihan sama ada mencalonkan atau melantik individu tersebut.

Jika saya memegang tiket sehala, adakah saya layak untuk membeli pelan ini?

Ya. Anda layak untuk membeli pelan insurans perjalanan tetapi hanya untuk Perlindungan Perjalanan Tunggal, BUKAN Perlindungan Tahunan.

Apakah prosedur untuk membatalkan polisi saya dan menerima bayaran balik premium yang telah dibayar?

Travel Easy

 • Perjalanan Tunggal (Single Trip)
 • Jika anda membatalkan perjalanan atas sebab keadaan yang tidak dijangka sebelum tarikh berlepas, Tune Protect akan membayar balik premium penuh yang telah dibayar oleh anda, dan anda tidak akan dapat membuat tuntutan untuk caj perjalanan dan pembatalan. Bagaimanapun, tiada bayaran balik akan diberikan sekiranya 1) jika anda membatalkan perjalanan atas sebab keadaan yang tidak dijangka sebelum tarikh berlepas dan mereka telah bersetuju untuk membayar tuntutan untuk caj perjalanan dan pembatalan, Tune Protect tidak akan memulangkan sebarang premium yang telah dibayar. ATAU 2) tidak akan memulangkan sebarang premium yang telah dibayar jika anda membatalkan polisi sebelum tarikh berlepas atas sebab selain daripada keadaan yang tidak dijangka..

 • Perjalanan Tahunan (Annual Trip)
 • Jika anda membatalkan Polisi Perlindungan Tahunan anda selepas ia bermula, Tune Protect akan mengenakan bayaran premium kepada anda berdasarkan skala bayaran balik. Bagaimanapun, tiada bayaran balik akan diberikan sekiranya anda membatalkan Polisi Perlindungan Tahunan anda dan mereka telah bersetuju untuk membayar sebarang tuntutan di bawah Polisi atau telah berlaku sebarang kejadian yang mana tuntutan mungkin perlu dibayar di bawah Polisi, Tune Protect tidak akan membayar balik sebarang premium yang telah dibayar.

 • Pelan COVID Travel Pass+
 • Polisi tidak boleh dibatalkan atau dikembalikan setelah ia dikeluarkan.

Siapakah yang boleh saya hubungi untuk bantuan kecemasan atau jika saya perlu dimasukkan ke hospital semasa berada di luar negara?

Jika anda memerlukan bantuan kecemasan semasa berada di luar negara, sila hubungi Bantuan Kecemasan Perjalanan Tune Protect di +603-7841 5788 atau E-mel hello.my@tuneprotect.com

Apakah yang dilindungi oleh insurans perjalanan Tune Protect?

Insurans perjalanan Tune Protect akan melindungi anda berdasarkan pelan/produk yang anda pilih sama ada Travel Easy (dengan atau tanpa Perlindungan Covid-19) dan pelan COVID Travel Pass+. Berikut ialah beberapa perlindungan untuk pelan Travel Easy dan COVID Travel Pass+. Berikut ialah beberapa perlindungan untuk pelan Travel Easy dan COVID Travel Pass+.

Travel Easy (Seluruh Dunia)

 • Pembayaran Balik Perbelanjaan Perubatan
 • Kemalangan Diri
 • Kelewatan Perjalanan
 • Pembatalan Perjalanan
 • Kerosakan Bagasi oleh Pengangkut Biasa

Travel Easy (Domestik)

 • Pembayaran Balik Perbelanjaan Perubatan
 • Kemalangan Diri
 • Kelewatan Perjalanan
 • Terlepas Penerbangan Berlepas
 • Pemindahan Perubatan Kecemasan

COVID Travel Pass+

 • Kemalangan Diri
 • Elaun Perkabungan akibat COVID-19(diagnos dan kehilangan nyawa semasa perjalanan)
 • Pembatalan Perjalanan
 • Pengurangan Perjalanan
 • Kelewatan Penerbangan semasa Ketibaan

Apakah faedah lain di bawah insurans perjalanan Tune Protect?

Travel Easy (Pelan Asas-Seluruh Dunia & Domestik)

 • Pembayaran Balik Perbelanjaan Perubatan
 • Kemalangan Diri
 • Kelewatan Perjalanan
 • Penjagaan Rumah
 • Pemindahan Perubatan Kecemasan dan faedah lain-lain

COVID Travel Pass+ (Bukan warganegara Malaysia sahaja)

 • Faedah Kemalangan Diri
 • Faedah Kesulitan di Darat (Ragut Sahaja)
 • Faedah Perbelanjaan Perubatan
 • Perkhidmatan Bantuan Perjalanan 24 Jam dan faedah lain-lain

Apakah negara yang dilindungi oleh polisi anda?

 • Kawasan 1 (Asia Pasifik)
 • Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Kemboja, China Hong Kong, India, Indonesia, Jepun, Korea Selatan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Macau, Maldives, Myanmar, Mongolia, Nepal, New Zealand, Pakistan, Philippines, Sikkim, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Timor Leste, Thailand, Tibet, Uzbekistan, Vietnam

 • Kawasan 2 (Seluruh Dunia)
 • TIDAK TERMASUK – Amerika Syarikat (AS), Kanada, Afghanistan, Belarus, Cuba, Democratic Republic of Congo, Iran, Iraq, Korea Utara, Persekutuan Rusia (termasuk Crimea), Somalia, Sudan, Syria, dan Zimbabwe

 • Kawasan 3 (Seluruh Dunia)
 • TIDAK TERMASUK – Afghanistan, Belarus, Cuba, Republik Demokratik Congo, Iran, Iraq, Korea Utara, Persekutuan Rusia (termasuk Crimea), Somalia, Sudan, Syria, dan Zimbabwe

Apakah pengecualian utama di bawah polisi ini?

Pengecualian Am (Travel Easy & COVID Travel Pass+)

 • Sebarang tindakan niat yang menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang oleh Anda.
 • Kematian atau kecederaan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh peperangan, pencerobohan, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi perang (sama ada perang diisytiharkan atau tidak), pemberontakan, Perang Saudara, lain-lain.
 • Kelewatan, penyitaan, rampasan, pemusnahan, rekuisisi, penahanan atau penahanan oleh kastam atau mana-mana kerajaan atau pihak berkuasa awam atau pegawai.
 • Sebarang pelanggaran atau percubaan melanggar undang-undang atau penentangan untuk ditangkap oleh pihak berkuasa yang berkenaan.
 • Memandu atau menunggang dalam apa-apa jenis perlumbaan yang melibatkan kenderaan bermotor.

Terdapat banyak lagi contoh pengecualian am yang perlu anda ketahui.

Berapa premium yang perlu saya bayar untuk insurans perjalanan Tune Protect?

Bayaran untuk premium berbeza-beza dan berdasarkan pelan yang anda pilih, destinasi, tempoh perjalanan dan kategori umur.

Bolehkah saya membayar insurans perjalanan Tune Protect secara ansuran?

Anda harus membayar premium penuh dan diterima oleh Tune Protect sebelum bermulanya perlindungan insurans di bawah Polisi.

Bagaimanakah cara saya membuat tuntutan untuk insurans Perjalanan Tune Protect?

Untuk memfailkan atau menyerahkan tuntutan, ikuti langkah berikut:

 • Sila serahkan tuntutan anda dalam talian melalui halaman Tuntutan dalam talian https://www.tuneprotect.com/claim/claim-now/
 • Sila hubungi kami di sini jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau kebimbangan https://www.tuneprotect.com/corporate/malaysia/contact-us/

Sila ambil perhatian bahawa anda mesti menyerahkan tuntutan dalam masa 30 hari selepas mengetahui peristiwa atau kerugian yang membawa kepada tuntutan itu.

Saya rasa saya sudah bersedia untuk membeli insurans perjalanan. Jadi, cara manakah yang terbaik untuk saya membeli insurans perjalanan?

Laman web mesra pengguna kami ialah cara terbaik untuk anda membeli insurans perjalanan. Anda boleh membandingkan dan memilih polisi insurans perjalanan terbaik untuk keperluan dan mengikut bajet anda.