Insurans Perjalanan Zurich

Zurich mempunyai produk yang dipanggil “Z-Travel Takaful (Antarabangsa)” sebagai pelan insurans perjalanan mereka. Mereka telah membina sijil lengkap ini untuk melindungi anda semasa melancong ke peringkat antarabangsa, sama ada anda pengembara kali pertama atau pengembara global yang berpengalaman. Anda akan dilindungi dengan baik dari saat anda meninggalkan rumah sehingga anda kembali, dengan perlindungan 24 jam dan pelbagai manfaat untuk menampung hampir semua kejadian perjalanan.

Mengenai Insurans Zurich

Zurich Insurance Group (Zurich) telah ditubuhkan di Zürich, Switzerland, pada tahun 1872. Mereka adalah organisasi yang boleh dipercayai dengan lebih 150 tahun pengalaman melindungi anda, orang tersayang dan barang berharga anda. Mereka menyediakan perlindungan kewangan dan penyelesaian pengurusan risiko untuk membantu anda mencapai potensi penuh anda, dengan 55,000 orang di lebih 215 negara dan wilayah.

Zurich Malaysia menyediakan rangkaian komprehensif produk insurans dan takaful, daripada insurans hayat dan am kepada pelan takaful am dan keluarga patuh Syariah. Bertenang kerana mengetahui bahawa masa depan anda adalah terjamin. Mereka berada di sini untuk membantu anda membina masa depan yang lebih cerah bersama-sama, sama ada anda merancang untuk memulakan keluarga, mengembangkan perniagaan anda atau membeli rumah baharu.

Mengapa saya perlu memilih insurans Z-Travel Takaful (Antarabangsa)?

Anda harus memilih Z-Travel Takaful (Antarabangsa) kerana dengannya, anda pasti akan menikmati percutian tanpa kebimbangan dengan pelbagai manfaat seperti:

 • Manfaat Bantuan Perubatan Kecemasan 24 Jam
 • Kereta Sewa Berlebihan
 • Perlindungan untuk Sukan Amatur Termasuk Selam Skuba, Sukan Musim Sejuk, Lompat Bungee & Banyak Lagi
 • Meliputi Tindakan Keganasan
 • Manfaat Penjagaan Rumah
 • Pelanjutan Automatik Tempoh Takaful sehingga 30 Hari
 • Perlindungan Kemalangan Diri
 • Liputan Perubatan Kos Tinggi
 • Perlindungan Liabiliti
 • Perlindungan Kesulitan Perjalanan
 • Bantuan Perjalanan Zurich Seluruh Dunia 24/7

Bagaimanakah saya boleh menghubungi Zurich untuk maklumat lanjut?

Hubungi Pusat Panggilan Zurich melalui nombor ini: 1300-888-622

Saya bukan rakyat Malaysia. Adakah saya layak untuk membeli pelan ini?

Jika anda bukan warganegara Malaysia yang mempunyai status pemastautin tetap, permit kerja yang sah, permit pelajar yang sah atau status Malaysia Rumah Keduaku (MM2H), anda layak untuk membeli pelan ini.

Umur yang layak untuk pelan?

 • Jika anda dilindungi di bawah Perlindungan Individu, Perlindungan Individu dan Pasangan atau Perlindungan Keluarga, anda mesti berumur antara tiga puluh (30) hari hingga tujuh puluh (70) tahun;
 • Jika anda dilindungi di bawah Perlindungan Kanan, anda mestilah berumur antara tujuh puluh satu (71) hingga lapan puluh lima (85) tahun;
 • Jika anda adalah Kanak-kanak yang dilindungi di bawah Perlindungan Keluarga, anda mesti berumur antara tiga puluh (30) hari hingga tujuh belas (17) tahun, atau dua puluh tiga (23) tahun jika belajar sebagai pelajar sepenuh masa pada permulaan perjalanan itu;
 • Jika anda dilindungi di bawah Perjalanan Tahunan, anda mesti berumur antara tiga puluh (30) hari hingga tujuh puluh (70) tahun. Untuk Perjalanan Tahunan, sijil anda boleh diperbaharui sehingga lapan puluh lima (85) tahun.

Jika saya memegang tiket sehala, adakah saya layak untuk membeli pelan ini?

Ya, anda layak untuk membeli pelan tersebut.

Apakah prosedur untuk membatalkan perlindungan saya dan menerima bayaran balik premium yang telah dibayar?

 • Perjalanan Tunggal dan Perjalanan Sehala – selepas Jadual Sijil telah dibuat dengan syarat, tiada pembatalan dibenarkan
 • Perjalanan Tahunan – Pemegang Sijil boleh membatalkan Sijil pada bila-bila masa, dalam hal ini mereka akan mengekalkan kadar jangka pendek biasa untuk masa Sijil berkuat kuasa, dengan syarat tiada tuntutan telah atau akan dikemukakan oleh anda (sila rujuk kepada perkataan sijil untuk kadar jangka pendek).

Bolehkah saya membuat pencalonan untuk rancangan tersebut?

Prosedur Pemegang Sijil melantik individu untuk menerima manfaat takaful dalam kes kematian Orang yang Dilindungi pada bila-bila masa selepas Jadual Sijil dikeluarkan dirujuk sebagai penamaan. Pemegang Sijil boleh membatalkan penamaan pada bila-bila masa dalam tempoh takaful, dan ia hanya akan berkuat kuasa dari tarikh mereka menerima notis bertulis.

Individu yang ditetapkan untuk menerima manfaat takaful, sama ada sebagai benefisiari (penerima yang dimaksudkan) atau sebagai wasi, dirujuk sebagai penama (pelaksana).

Kelebihan takaful akan diserahkan kepada penama sebagai benefisiari melalui kontrak hibah bersyarat, dan hasil takaful di bawah Jadual Sijil ini akan dikecualikan daripada undang-undang warisan.

Penama Wasi mestilah berumur lapan belas (18) tahun, akan menerima manfaat takaful sebagai pentadbir, dan akan bertanggungjawab untuk mengagihkan manfaat takaful selaras dengan hukum pusaka Islam (faraid) atau Akta Pembahagian. Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 akan mengawal pembayaran manfaat takaful.

Siapa yang boleh saya hubungi untuk bantuan kecemasan atau jika saya perlu dimasukkan ke hospital semasa berada di luar negara?

Talian Perkhidmatan 24 Jam Bantuan Asia: 603 7841 5630

Apakah yang dilindungi oleh insurans Z-Travel Takaful (Antarabangsa)?

 • Perlindungan Tiada Had & Perlindungan Berkaitan Perubatan
 • Perlindungan Kesulitan Perjalanan
 • Perlindungan Kemalangan Diri & Tanggungan Peribadi
 • Perlindungan Perjalanan Urban
 • Manfaat Tambahan
 • Manfaat Bantuan Perjalanan

Apakah aktiviti pengembaraan yang dilindungi?

 • Aktiviti Udara
 • Lompat Bungee
 • Hang Gliding
 • Parachuting
 • Paragliding
 • Belon Udara Panas
 • Abseiling
 • Selam Skuba
 • Windsurfing/Surfing
 • Sukan musim sejuk
 • Mendaki gunung melebihi tiga ribu (3,000) meter
 • Aktiviti yang dinyatakan di atas dilindungi di bawah Faedah 25 – Perlindungan Khas

Apakah negara yang dilindungi oleh polisi anda?

 • Kawasan 1
 • Australia, Brunei, Kemboja, China [tidak termasuk Tibet & Mongolia (Dalam & Luar)], Hong Kong, India, Indonesia, Jepun, Korea, Laos, Macau, Maldives, Myanmar, New Zealand, Pakistan, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Thailand dan Vietnam.

 • Kawasan 2
 • Seluruh dunia TIDAK TERMASUK Kanada, Mongolia (Dalaman & Luar), Nepal, Tibet dan Amerika Syarikat.

 • Kawasan 3
 • Seluruh dunia.

Apakah beberapa pengecualian umum polisi?

Mereka tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang tuntutan yang timbul daripada atau disebabkan, secara langsung atau tidak langsung, mana-mana yang berikut:

 • Perang atau sebarang tindakan Perang, diisytiharkan atau tidak;
 • Penyertaan langsung dalam mogok, rusuhan dan kekecohan awam atau pemberontakan;
 • Anda, rakan perjalanan anda, pembunuhan atau serangan yang diprovokasi oleh ahli keluarga, mencederakan diri dengan sengaja, membunuh diri atau cubaan membunuh diri semasa waras atau tidak siuman;
 • Anda, rakan perjalanan anda, pendedahan sengaja ahli keluarga kepada bahaya luar biasa (kecuali dalam usaha untuk menyelamatkan nyawa manusia);
 • Jika satu (1) sebab perjalanan anda adalah untuk mendapatkan rawatan perubatan luar negara, vaksinasi, pemeriksaan perubatan, penjagaan atau nasihat tidak kira sama ada ini adalah tujuan tunggal atau utama perjalanan anda;
 • Keadaan sedia ada (tidak berkenaan dengan Faedah 7);
 • Wabak dan/atau wabak (tidak berkenaan dengan Faedah 8, 9 dan 10);
 • Perbuatan keganasan (tidak berkenaan dengan Faedah 8, 9, 10, 11 dan 25);
 • Insiden atau keadaan yang anda ketahui atau boleh dijangkakan dengan munasabah semasa membeli insurans ini atau menempah perjalanan anda (yang mana berlaku terakhir) dan yang secara munasabah dijangka membawa kepada tuntutan di bawah polisi anda;
 • Anda tidak mengambil langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan tuntutan selepas terdapat amaran dalam media massa tentang mogok, rusuhan, cuaca buruk atau keadaan lain;
 • sebarang keadaan yang telah wujud atau diketahui umum sebelum anda menempah perjalanan anda
 • mendaki gunung atau sebarang aktiviti melebihi tiga ribu (3,000) meter ketinggian (tidak berkenaan dengan Faedah 25);

Sila rujuk kepada perkataan dasar untuk senarai penuh pengecualian di bawah produk ini.

Berapa banyak yang perlu saya bayar insurans Z-Travel Takaful (Antarabangsa)

Ini banyak bergantung pada tempoh perjalanan anda dan pelan yang dipilih. Juga, harga untuk individu, keluarga, senior juga berbeza. Perlindungan tahunan antara RM300 hingga RM1,588. Klik di sini untuk mendapat harga penuh.

Bagaimanakah cara saya membuat tuntutan untuk insurans perjalanan Zurich?

 1. Membuat laporan polis dalam tempoh 24 jam untuk jenis tuntutan berikut*
  • Kejadian di mana terdapat bukti perbuatan jenayah
  • Melibatkan pampasan pekerja asing akibat kemalangan maut/motor, (kehilangan) wang, kemalangan diri atau liabiliti awam
 2. Menyediakan semua dokumen sokongan yang diperlukan. Jika anda tidak pasti, hubungi perkhidmatan pelanggan Zurich.
 3. Hantar tuntutan anda dalam talian ATAU pergi ke mana-mana cawangan Insurans Am Zurich dengan borang tuntutan yang lengkap ATAU berbincang dengan ejen servis anda masing-masing.

Boleh rujuk di sini.

Saya rasa saya sudah bersedia untuk membeli insurans perjalanan. Jadi, cara manakah yang terbaik untuk saya membeli insurans perjalanan?

Laman web mesra pengguna kami ialah cara terbaik untuk anda membeli insurans perjalanan. Anda boleh membandingkan dan memilih polisi insurans perjalanan terbaik untuk keperluan dan mengikut bajet anda.