Soalan Lazim Pinjaman Kereta

Apakah itu pinjaman kereta?

Di Malaysia, pinjaman kereta juga dikenali sebagai sewa beli, di mana anda memohon pinjaman daripada bank terpilih untuk membiayai pembelian kenderaan anda, sama ada baru, terpakai atau dibaiki.

Tempoh pinjaman maksimum yang diberikan kepada peminjam ialah 9 tahun, dengan margin kewangan sehingga 90% atau 100% (bergantung kepada bank), dan bakinya dianggap sebagai bayaran pendahuluan (down payment).

Apakah yang perlu saya ketahui sebelum memohon pinjaman kereta?

Terdapat beberapa perkara yang perlu anda ketahui sebelum memohon pinjaman kereta:

 • Ketahui skor kredit anda
 • Mohon pinjaman semasa “tempoh 14 hari” untuk mengurangkan kesan negatif
 • Dapatkan pra-kelulusan sebelum membeli kereta
 • Kira kos dan faedah yang disediakan oleh bank yang berbeza
 • Fahami pembiayaan pengedar

Apakah jenis pinjaman kereta yang terdapat di Malaysia?

 • Pinjaman Kereta Konvensional
  Dengan pinjaman kereta konvensional, anda boleh membeli apa-apa jenis kenderaan baru atau terpakai dan ia akan dilindungi oleh pembiayaan 90% sehingga 9 tahun. Anda juga mempunyai pilihan untuk membeli kereta yang dibaik pulih yang tidak berdaftar!
 • Pinjaman Kereta Islamik
  Pinjaman kereta Islam berfungsi dengan cara yang patuh Syariah dan membolehkan individu tersebut memiliki kenderaan mereka. Jenis pembiayaan ini datang dengan margin yang tinggi dan boleh mencecah sehingga 90% atau lebih daripada harga kereta.

Apakan perbezaan antara pinjaman kereta dengan jenis pinjaman yang lain?

Pinjaman kereta adalah pinjaman yang membolehkan individu membeli kenderaan peribadi mereka. Ia tidak boleh digunakan untuk pinjaman peribadi.

Apakah kriteria kelayakan untuk memohon pinjaman kereta?

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 18 tahun ke atas
 • Bekerja atau bekerja sendiri di syarikat tersenarai awam dan syarikat sendirian berhad
 • Pemilik tunggal atau perkongsian dibenarkan
 • Bagi warga asing, penjamin tempatan diperlukan

Berapa lamakah proses permohonan pinjaman kereta?

Keseluruhan proses mengambil masa kira-kira 1 hingga 2 hari dan penarafan kredit anda mungkin dipengaruhi oleh seberapa cepat anda menyediakan dokumentasi atau apabila mereka mengesahkan identiti anda.

Platform manakah saya boleh memohon pinjaman kereta?

Apabila anda membeli kereta, ejen atau syarikat akan memilih pilihan bank terbaik untuk anda memohon pinjaman kereta.

Mengapakah permohonan pinjaman kereta saya ditolak oleh bank?

 • Gaji anda tidak memenuhi syarat
 • Tiada skor kredit atau skor kredit lemah
 • Nisbah hutang yang tidak sihat
 • Beberapa permohonan pinjaman yang belum selesai

Adakah pinjaman kereta menjana faedah?

Anda perlu membayar faedah jika anda memohon pinjaman kereta. Kadar faedah adalah berbeza bergantung pada bank dan berapa tahun anda bercadang untuk membayarnya semula.

Apakah istilah lazim bagi pinjaman kereta?

 • “Pinjaman ekuiti kenderaan”

  Bentuk pinjaman ini, juga dikenali sebagai pinjaman hakmilik, menggunakan ekuiti yang anda miliki dalam kenderaan anda sebagai balasan untuk hakmilik anda. Anda mendapat pinjaman tunai, dan pemberi pinjaman mengembalikan hak milik kereta anda setelah anda membayarnya.

 • “Bayaran belon”

  Bayaran belon mengurangkan bayaran bulanan bagi pinjaman kenderaan, tetapi ia memerlukan bayaran yang besar pada akhir tempoh.

 • “Buydown”

  Apabila membeli kereta baharu atau terpakai, pembeli mungkin diberi pilihan untuk menurunkan kadar faedah pinjaman kereta mereka.

 • “Refi pulangan tunai”

  Satu bentuk pinjaman pembiayaan semula yang membolehkan anda menggunakan ekuiti dalam kereta anda untuk mendapatkan wang tunai sambil membiayainya semula.

 • “Kredit”

  Istilah yang merujuk kepada sejarah kredit anda dan boleh membantu menentukan sama ada anda akan dapat membayar balik pinjaman kereta atau tidak.

 • “Kadar faedah”

  Kadar faedah ialah peratusan yang akan dikenakan oleh bank di atas jumlah prinsipal atau jumlah yang mesti dibayar balik.

 • “Bayaran pendahuluan”

  Bayaran pendahuluan untuk kereta yang meliputi sebahagian daripada kos. Kebiasaannya 10% adalah daripada jumlah kos kereta baharu dan 20% daripada jumlah kos kereta terpakai.

 • “Margin Kewangan (MOF)”

  Jumlah pinjaman yang diberikan oleh institusi kewangan, dinyatakan sebagai peratusan daripada nilai harta yang dicagarkan untuk mendapatkan pinjaman.

 • “Tempoh pinjaman”

  Jumlah bulanan atau tahunan yang diperlukan untuk membayar pinjaman anda.

 • “Penjamin”

  Individu yang bertanggungjawab secara sah untuk membayar balik pinjaman anda jika anda tidak dapat berbuat demikian.

 • “Ansuran”

  Bayaran bulanan yang perlu anda bayar kepada pihak bank untuk membayar pinjaman anda.

 • “Kelalaian”

  Peminjam yang melanggar perjanjian pinjaman. Di mana, peminjam tersebut gagal membuat pembayaran bulanan seperti yang telah dipersetujui antara peminjam dan pihak bank.