Pinjaman Kereta Bank Muamalat

Tentang Bank Muamalat

Bank Muamalat Malaysia adalah sebuah bank dengan aset dan liabiliti yang dibawa dari perbankan Islam oleh tiga bank berbeza iaitu Bank Bumiputra Malaysia, BBMB Kewangan (kini dikenali sebagai UBS) dan Bank of Commerce (Malaysia) Berhad.

Apakah itu pinjaman kereta?

Pinjaman kereta adalah pilihan paling popular bagi kebanyakan orang di Malaysia, juga dikenali sebagai sewa beli. Dengan jenis pembiayaan ini, anda boleh memohon untuk membiayai kenderaan anda – sama ada baharu atau terpakai (atau dibaiki) – daripada bank pilihan anda. Anda mempunyai margin 90%-100% pada pilihan sehingga 9 tahun, bergantung pada jenis bank yang menawarkannya!

Apakah jenis pinjaman kereta yang ditawarkan oleh Bank Muamalat?

Bank Muamalat menawarkan 2 jenis pinjaman kereta, iaitu:

 • Muamalat Vehicle Financing-i
 • Muamalat Auto-Grad Scheme

Apakah kriteria kelayakan untuk memohon pinjaman kereta Bank Muamalat?

 • Muamalat Vehicle Financing-i
  • Rakyat Malaysia dan warga asing
  • Berumur antara 18 hingga 65 tahun (tidak boleh melebihi umur 70 apabila matang)
  • Pendapatan tahunan minimum RM24,000
 • Muamalat Auto-Grad Scheme
  • Rakyat Malaysia
  • Berumur antara 20 hingga 35 tahun (tidak boleh melebihi umur 44 apabila matang, permohonan adalah dalam tempoh 5 tahun selepas tamat pengajian)
  • Pendapatan bulanan minimum RM2,300
  • Kelayakan minimum diploma

Apakah faedah pinjaman kereta Bank Muamalat?

 • Nikmati tempoh pembayaran balik sehingga 9 tahun
 • Nikmati kadar rata
 • Nikmati margin kewangan sehingga 100%

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut tentang pinjaman kereta Bank Muamalat?

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi +60326005500.

Apakah yuran yang termasuk dalam pinjaman kereta Bank Muamalat?

 • Kadar faedah untuk kereta baru

  Dari 2.95% ke 3.1% p.a., bergantung pada jenama kereta, jumlah pinjaman dan tempoh

 • Duti setem

  RM10

 • Surat kuasa

  RM10

 • Surat Jaminan dan Tanggung Rugi (jika ada)

  RM10

 • Surat Tawaran dan Perjanjian Kemudahan

  RM10

 • Yuran penalti lewat

  1% dari jumlah yang tertunggak (Ta’widh)

Bagaimanakah cara untuk saya membuat bayaran bulanan untuk pinjaman kereta Bank Muamalat?

Manfaat pelan pembiayaan kereta ini ialah anda hanya membayar ansuran bulanan tetap, yang bukan sahaja terdiri daripada jumlah prinsipal tetapi juga caj keuntungan. Anda dikehendaki membayar bayaran pendahuluan (deposit) bersamaan dengan bayaran ansuran 2 bulan ke atas pembiayaan kereta anda sebaik sahaja anda bersetuju dengan kontrak/pelan tersebut.

Adakah saya memerlukan sebarang perlindungan insurans untuk pinjaman kereta Bank Muamalat?

Adalah disyorkan untuk anda mendapatkan insurans kereta selepas mendapat kelulusan daripada Bank Muamalat untuk permohonan pinjaman kereta.

Apakah istilah lazim bagi pinjaman kereta?

 • Pinjaman Ekuiti Kenderaan

  Bentuk pinjaman ini, juga dikenali sebagai pinjaman hakmilik, menggunakan ekuiti yang anda miliki dalam kenderaan anda sebagai balasan untuk hakmilik anda. Anda mendapat pinjaman tunai, dan pemberi pinjaman mengembalikan hak milik kereta anda setelah anda membayarnya.

 • Bayaran Belon

  Bayaran belon mengurangkan bayaran bulanan bagi pinjaman kenderaan, tetapi ia memerlukan bayaran yang besar pada akhir tempoh.

 • Buydown

  Apabila membeli kereta baharu atau terpakai, pembeli mungkin diberi pilihan untuk menurunkan kadar faedah pinjaman kereta mereka.

 • Refi Pulangan Tunai

  Satu bentuk pinjaman pembiayaan semula yang membolehkan anda menggunakan ekuiti dalam kereta anda untuk mendapatkan wang tunai sambil membiayainya semula.

 • Kredit

  Istilah yang merujuk kepada sejarah kredit anda dan boleh membantu menentukan sama ada anda akan dapat membayar balik pinjaman kereta atau tidak.

 • Kadar Faedah

  Kadar faedah ialah peratusan yang akan dikenakan oleh bank di atas jumlah prinsipal atau jumlah yang mesti dibayar balik.

 • Bayaran Pendahuluan

  Bayaran pendahuluan untuk kereta yang meliputi sebahagian daripada kos. Kebiasaannya 10% adalah daripada jumlah kos kereta baharu dan 20% daripada jumlah kos kereta terpakai.

 • Margin Kewangan

  Jumlah pinjaman yang diberikan oleh institusi kewangan, dinyatakan sebagai peratusan daripada nilai harta yang dicagarkan untuk mendapatkan pinjaman.

 • Tempoh Pinjaman

  Jumlah bulanan atau tahunan yang diperlukan untuk membayar pinjaman anda.

 • Penjamin

  Individu yang bertanggungjawab secara sah untuk membayar balik pinjaman anda jika anda tidak dapat berbuat demikian.

 • Ansuran

  Bayaran bulanan yang perlu anda bayar kepada pihak bank untuk membayar pinjaman anda.

 • Kelalaian

  Peminjam yang melanggar perjanjian pinjaman. Di mana, peminjam tersebut gagal membuat pembayaran bulanan seperti yang telah dipersetujui antara peminjam dan pihak bank.