Pinjaman Kereta Bank Rakyat

Tentang Bank Rakyat

Bank Rakyat telah beroperasi selama lebih 58 tahun dan ini menjadikannya salah satu bank yang paling terkenal di Malaysia. Pada masa yang sama, Bank Rakyat memegang aset bernilai RM111 bilion pada Disember 2020 yang menjadikan mereka salah satu bank yang terbesar sekarang!

Apakah itu pinjaman kereta?

Pinjaman kereta ialah kaedah membeli kenderaan di mana anda memohon jumlah untuk digunakan sebagai cagaran dan membiayainya melalui bank. Pinjaman jenis ini mempunyai tempoh maksimum 9 tahun, walaupun terdapat margin sehingga 90% atau 100%. Manakala, baki 10% adalah apa yang kita panggil sebagai “bayaran pendahuluan.”

Apakah jenis pinjaman kereta yang ditawarkan oleh Bank Rakyat?

Bank Rakyat menawarkan 5 jenis pinjaman kereta, iaitu:

 • Hire Purchase Vehicle Financing-i (An Naqlu 1)
 • Vehicle Financing-i (An Naqlu 2)
 • Vehicle Financing-i (An Naqlu 2) – Skim Graduan
 • HP-i Unregistered Recond
 • Hire Purchase Vehicle Financing-i (Warga Emas)

Apakah kriteria kelayakan untuk memohon pinjaman kereta Bank Rakyat?

 • Hire Purchase Vehicle Financing-i (An Naqlu 1)
  • Warganegara Malaysia
  • Atas 18 tahun (berumur 60 tahun pada akhir tempoh pembiayaan)
 • Vehicle Financing-i (An Naqlu 2)
  • Warganegara Malaysia
  • Atas 18 tahun (berumur 60 tahun pada akhir tempoh pembiayaan)
  • Golongan berpendapatan tetap (kakitangan sektor awam dan GLC yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 bulan)
  • Pendapatan bulanan minimum RM1,500
 • Vehicle Financing-i (An Naqlu 2) – Skim Graduan
  • Warganegara Malaysia
  • Berumur antara 20 hingga 30 tahun
  • Pendapatan bulan minimum RM2,000
 • HP-i Unregistered Recond
  • Warganegara Malaysia
  • Atas 18 tahun (berumur 60 tahun pada akhir tempoh pembiayaan)
  • Bekerja dalam sektor awam dan swasta
 • Hire Purchase Vehicle Financing-i (Senior Citizen)
  • Warganegara Malaysia
  • Berumur tidak melebihi 65 tahun pada akhir tempoh pembiayaan
  • Pesara sektor awam, pekerja sektor awam dan swasta, profesional dan golongan berpendapatan tidak tetap

Apakah faedah pinjaman kereta Bank Rakyat?

 • Margin maksimum 90% daripada harga jualan atau invois on the road (OTR)
 • Tempoh pembiayaan maksimum sehingga 9 tahun
 • Had pembiayaan terbuka dan tertakluk kepada kemampuan pelanggan untuk komitmen ansuran bulanan
 • Pembiayaan adalah untuk sebarang pembelian kenderaan baharu, pra-pendaftaran dan pembaikan tidak berdaftar

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut tentang pinjaman kereta Bank Rakyat?

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi 1-300-80-5454 atau emel mereka di telerakyat@bankrakyat.com.my.

Apakah yuran yang termasuk dalam pinjaman kereta Bank Rakyat?

 • Kadar faedah untuk kereta baharu

  Dari 2.8% ke 3.2% p.a., bergantung pada jenama kereta, jumlah pinjaman dan tempoh (juga terpakai untuk kereta terpakai)

 • Duti setem

  RM10

 • Surat kebenaran

  RM15

 • Yuran JPJ

  RM15

 • Yuran penyelesaian awal

  Tiada

 • Yuran penalti lewat

  1% dari jumlah ansuran tertunggak

Bagaimanakah cara untuk saya membuat bayaran bulanan untuk pinjaman kereta Bank Rakyat?

Bergantung pada jenis pembayaran yang anda bersetuju untuk membayar sebelum menerima atau bersetuju dengan kontrak. Untuk mengelakkan caj pembayaran lewat, adalah penting anda membayar balik sepenuhnya dan tepat pada masa. Ini akan memastikan tiada bayaran tambahan atau caj faedah dikenakan!

Adakah saya memerlukan sebarang perlindungan insurans untuk pinjaman kereta Bank Rakyat?

Adalah disyorkan untuk mendapatkan insurans kereta selepas anda mendapat kelulusan daripada Bank Rakyat untuk permohonan pinjaman kereta.

Apakah istilah lazim bagi pinjaman kereta?

 • Pinjaman Ekuiti Kenderaan

  Bentuk pinjaman ini, juga dikenali sebagai pinjaman hakmilik, menggunakan ekuiti yang anda miliki dalam kenderaan anda sebagai balasan untuk hakmilik anda. Anda mendapat pinjaman tunai, dan pemberi pinjaman mengembalikan hak milik kereta anda setelah anda membayarnya.

 • Bayaran Belon

  Bayaran belon mengurangkan bayaran bulanan bagi pinjaman kenderaan, tetapi ia memerlukan bayaran yang besar pada akhir tempoh.

 • Buydown

  Apabila membeli kereta baharu atau terpakai, pembeli mungkin diberi pilihan untuk menurunkan kadar faedah pinjaman kereta mereka.

 • Refi Pulangan Tunai

  Satu bentuk pinjaman pembiayaan semula yang membolehkan anda menggunakan ekuiti dalam kereta anda untuk mendapatkan wang tunai sambil membiayainya semula.

 • Kredit

  Istilah yang merujuk kepada sejarah kredit anda dan boleh membantu menentukan sama ada anda akan dapat membayar balik pinjaman kereta atau tidak.

 • Kadar Faedah

  Kadar faedah ialah peratusan yang akan dikenakan oleh bank di atas jumlah prinsipal atau jumlah yang mesti dibayar balik.

 • Bayaran Pendahuluan

  Bayaran pendahuluan untuk kereta yang meliputi sebahagian daripada kos. Kebiasaannya 10% adalah daripada jumlah kos kereta baharu dan 20% daripada jumlah kos kereta terpakai.

 • Margin Kewangan

  Jumlah pinjaman yang diberikan oleh institusi kewangan, dinyatakan sebagai peratusan daripada nilai harta yang dicagarkan untuk mendapatkan pinjaman.

 • Tempoh Pinjaman

  Jumlah bulanan atau tahunan yang diperlukan untuk membayar pinjaman anda.

 • Penjamin

  Individu yang bertanggungjawab secara sah untuk membayar balik pinjaman anda jika anda tidak dapat berbuat demikian.

 • Ansuran

  Bayaran bulanan yang perlu anda bayar kepada pihak bank untuk membayar pinjaman anda.

 • Kelalaian

  Peminjam yang melanggar perjanjian pinjaman. Di mana, peminjam tersebut gagal membuat pembayaran bulanan seperti yang telah dipersetujui antara peminjam dan pihak bank.