Pinjaman Kereta CIMB

Tentang CIMB

CIMB Group ialah bank universal ASEAN dan penasihat korporat terkemuka di negara ini. Ia juga telah menerajui dunia dalam kewangan Islam. Perbankan pengguna, perbankan komersial, perbankan pelaburan, perbankan Islam dan pengurusan aset adalah antara produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh mereka, yang berpangkalan di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia adalah kumpulan perbankan keenam terbesar ASEAN mengikut aset, dengan lebih 33,000 pekerja dan lebih 17 juta pelanggan setakat 30 September 2021.

Apakah itu pinjaman kereta?

Membeli kereta biasanya memerlukan pinjaman kereta. Anda sudah pasti menghabiskan banyak masa untuk mengkaji kereta pilihan anda jika anda ingin membeli kereta baharu, tapi adakah anda tahu bagaimana pinjaman kereta berfungsi? Apabila anda membuat pinjaman kenderaan daripada bank, anda akan menerima wang dalam satu amaun sekaligus dan kemudian membayarnya kembali dari semasa ke semasa (ditambah faedah). Saiz bayaran bulanan anda ditentukan oleh jumlah yang anda pinjam, tempoh masa yang anda perlukan untuk membayarnya dan kadar faedah anda.

Apakah jenis pinjaman kereta yang ditawarkan oleh CIMB?

CIMB menawarkan 2 jenis pinjaman kereta, iaitu:

 • CIMB Hire Purchase
 • CIMB Hire Purchase-i

Apakah kriteria kelayakan untuk memohon pinjaman kereta CIMB?

 • Rakyat Malaysia
 • Berumur antara 18 hingga 70 tahun
 • Pendapatan tahunan minimum: RM24,000

Apakah faedah pinjaman kereta CIMB?

 • Nikmati tempoh pembayaran balik sehingga 9 tahun
 • Pinjaman pembiayaan tetap (Flexi/Pinjaman Tetap Islam untuk CIMB Hire Purchase-i)
 • Keuntungan Berubah-ubah/Rata
 • Nikmati margin kewangan sehingga 90%
 • Rebat penyelesaian awal juga tersedia

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut tentang pinjaman kereta CIMB?

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi salah satu Pusat Kewangan Auto di seluruh negara atau layari laman
web rasmi mereka atau hubungi mereka di +60362047788 atau e-mel cru@cimb.com.

Apakah yuran yang termasuk dalam pinjaman kereta CIMB?

 • Kadar faedah untuk kereta baharu

  Dari 2.65% ke 2.85% p.a., bergantung pada jenama kereta, jumlah pinjaman dan tempoh

 • Kadar faedah untuk kereta terpakai

  Dari 4% p.a. ke 4.45% p.a., bergantung pada jenama kereta, jumlah pinjaman dan tempoh

 • Duti setem

  RM10

 • Surat keizinan

  RM50

 • Yuran JPJ

  RM20

 • Yuran penyelesaian awal

  Tiada

 • Yuran penalti lewat

  8% daripada baki tertunggak (1% untuk CIMB Hire Purchase-i)

Bagaimanakah cara untuk saya membuat bayaran bulanan untuk pinjaman kereta CIMB?

 • CIMB Hire Purchase
  • Kadar faedah rata digunakan untuk mengira bayaran bulanan anda. Pembayaran anda akan ditetapkan dan kekal sepanjang tempoh pinjaman jika anda menggunakan kadar faedah rata ini. Maksudnya, pembayaran pinjaman kenderaan anda akan konsisten dari bulan ke bulan
  • Sebaliknya, anda boleh memilih untuk ansuran bulanan pada kadar yang berubah-ubah. Maka, kadar faedah anda mungkin berubah semasa tempoh pinjaman anda
 • CIMB Hire Purchase-i
  • CIMB Hire Purchase-i mengikut garis panduan patuh Syariah. Bank akan menentukan terlebih dahulu pembayaran pajakan anda berdasarkan kadar faedah tetap, tidak meninggalkan kemungkinan untuk pengurangan prinsipal atau pengurangan caj kadar faedah
  • Jika tidak, anda boleh memilih kadar berubah untuk ansuran bulanan anda, yang bermaksud bayaran bulanan anda akan turun naik semasa tempoh pinjaman

Adakah saya memerlukan perlindungan insurans untuk pinjaman kereta CIMB?

Anda mesti membeli perlindungan Takaful komprehensif ke atas aset yang dibiayai untuk tempoh pembiayaan. Jika anda memilih perlindungan insurans tradisional, anda akan bertanggungjawab untuk memberikan pembayaran premium pertama sebagai sebahagian daripada deposit yang diberikan kepada peniaga/penjual. Anda boleh mendapatkan perlindungan tambahan terhadap sebarang risiko force majeure yang terpakai daripada mana-mana perniagaan Takaful/insurans berlesen yang beroperasi di Malaysia, sebagai tambahan kepada perlindungan komprehensif.

Apakah istilah lazim bagi pinjaman kereta?

 • Pinjaman Ekuiti Kenderaan

  Bentuk pinjaman ini, juga dikenali sebagai pinjaman hakmilik, menggunakan ekuiti yang anda miliki dalam kenderaan anda sebagai balasan untuk hakmilik anda. Anda mendapat pinjaman tunai, dan pemberi pinjaman mengembalikan hak milik kereta anda setelah anda membayarnya.

 • Bayaran Belon

  Bayaran belon mengurangkan bayaran bulanan bagi pinjaman kenderaan, tetapi ia memerlukan bayaran yang besar pada akhir tempoh.

 • Buydown

  Apabila membeli kereta baharu atau terpakai, pembeli mungkin diberi pilihan untuk menurunkan kadar faedah pinjaman kereta mereka.

 • Refi Pulangan Tunai

  Satu bentuk pinjaman pembiayaan semula yang membolehkan anda menggunakan ekuiti dalam kereta anda untuk mendapatkan wang tunai sambil membiayainya semula.

 • Kredit

  Istilah yang merujuk kepada sejarah kredit anda dan boleh membantu menentukan sama ada anda akan dapat membayar balik pinjaman kereta atau tidak.

 • Kadar Faedah

  Kadar faedah ialah peratusan yang akan dikenakan oleh bank di atas jumlah prinsipal atau jumlah yang mesti dibayar balik.

 • Bayaran Pendahuluan

  Bayaran pendahuluan untuk kereta yang meliputi sebahagian daripada kos. Kebiasaannya 10% adalah daripada jumlah kos kereta baharu dan 20% daripada jumlah kos kereta terpakai.

 • Margin Kewangan

  Jumlah pinjaman yang diberikan oleh institusi kewangan, dinyatakan sebagai peratusan daripada nilai harta yang dicagarkan untuk mendapatkan pinjaman.

 • Tempoh Pinjaman

  Jumlah bulanan atau tahunan yang diperlukan untuk membayar pinjaman anda.

 • Penjamin

  Individu yang bertanggungjawab secara sah untuk membayar balik pinjaman anda jika anda tidak dapat berbuat demikian.

 • Ansuran

  Bayaran bulanan yang perlu anda bayar kepada pihak bank untuk membayar pinjaman anda.

 • Kelalaian

  Peminjam yang melanggar perjanjian pinjaman. Di mana, peminjam tersebut gagal membuat pembayaran bulanan seperti yang telah dipersetujui antara peminjam dan pihak bank.