Pinjaman Kereta Maybank

Tentang Maybank

Malayan Banking Berhad, atau Maybank, ialah syarikat terbesar Malaysia mengikut permodalan pasaran di Bursa Malaysia. Ia ditubuhkan pada tahun 1960. Maybank menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan kepada pelanggannya, termasuk perbankan komersial, perbankan pelaburan, perbankan Islam, perbankan luar pesisir, pajakan dan sewa beli, insurans, pengurusan aset, pembrokeran saham dan perbankan dalam talian. Salah satu matlamat Maybank adalah untuk menjadikan pembiayaan mudah untuk diakses oleh semua orang.

Apakah itu pinjaman kereta?

Membeli kereta biasanya memerlukan pinjaman kereta. Anda sudah pasti menghabiskan banyak masa untuk mengkaji kereta pilihan anda jika anda ingin membeli kereta baharu, tapi adakah anda tahu bagaimana pinjaman kereta berfungsi? Apabila anda membuat pinjaman kenderaan daripada bank, anda akan menerima wang dalam satu amaun sekaligus dan kemudian membayarnya kembali dari semasa ke semasa (ditambah faedah). Saiz bayaran bulanan anda ditentukan oleh jumlah yang anda pinjam, tempoh masa yang anda perlukan untuk membayarnya dan kadar faedah anda.

Apakah jenis pinjaman kereta yang ditawarkan oleh Maybank?

Terdapat 2 jenis pinjaman kereta yang ditawarkan oleh Maybank iaitu:

 • Maybank My First Car Loan
 • Maybank Hire Purchase

Apakah kriteria kelayakan untuk memohon pinjaman kereta Maybank?

 • Maybank My First Car Loan
  • Rakyat Malaysia
  • Berumur antara 21 hingga 30 tahun
  • Pendapatan tahunan minimum RM30,000
 • Maybank Hire Purchase
  • Rakyat Malaysia
  • Berumur antara 18hingga 60 tahun
  • Pendapatan bulanan minimum RM2,000

Apakah faedah pinjaman kereta Maybank?

 • Maybank My First Car Loan
  • Pilihan pembayaran balik yang fleksibel dan munasabah
  • Tiada kerumitan dengan pemprosesan dan pembersihan yang cepat
  • Maybank2u.com dan lebih 400 pejabat Maybank di seluruh negara menyediakan pembayaran pinjaman yang mudah
  • Peniaga boleh ditemui di seluruh negara
 • Maybank Hire Purchase
  • Pembayaran mudah ansuran anda melalui cawangan Maybank, ATM, dalam talian melalui Maybank2u.com dan Maybank e-Kawanku
  • Pemprosesan dan kelulusan pantas
  • Caj jangka yang menarik dan kompetitif
  • Pembaharuan cukai jalan dan insurans motor

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut tentang pinjaman kereta Maybank?

Sila layari di bawah Hire Purchase Financing jika anda memerlukan sebarang maklumat tambahan untuk mengambil kemudahan HP. Anda juga boleh melawati Pusat Kewangan Auto Maybank berdekatan anda atau menghubungi mereka di +60322972000 (Perkhidmatan Kewangan Automobil, Malayan Banking Bhd, No. 1, Jalan Maarof, 59000 Kuala Lumpur) jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.

Apakah yuran yang termasuk dalam pinjaman kereta Maybank?

 • Kadar faedah untuk kereta baharu

  Serendah 3.4% p.a., bergantung pada jenama kereta, jumlah pinjaman dan tempoh

 • Kadar faedah untuk kereta terpakai

  Serendah 4.25% p.a., bergantung pada jenama kereta, jumlah pinjaman dan tempoh

 • Duti setem

  RM20

 • Caj fotostat

  RM10

 • Surat keizinan

  RM50

 • Yuran JPJ

  RM20

 • Yuran penyelesaian awal

  Tiada

 • Yuran penalti lewat

  8% daripada jumlah tertunggak

Bagaimanakah cara saya membuat bayaran bulanan untuk pinjaman kereta Maybank?

Anda boleh membayar bayaran balik bulanan anda menggunakan mana-mana kaedah berikut: Arahan Tetap (SI), Kemudahan pembayaran berulang melalui maybank2U (m2U), Mesin Deposit Tunai (CDM), atau Cek Post-Dated (PDC) untuk kemudahan anda. Anda juga boleh membuat pembayaran di mana-mana kaunter pembayaran Maybank.

Adakah saya memerlukan perlindungan insurans untuk pinjaman kereta Maybank?

Ya. Akta Sewa Beli 1967 mewajibkan untuk memiliki perlindungan insurans atau Takaful. Anda mesti memastikan kereta diinsuranskan sehingga kemudahan HP dibayar sepenuhnya. Tambahan pula, anda mesti memberitahu pemilik tentang pembaharuan polisi insurans/Takaful 14 hari sebelum tarikh tamat polisi.

Apakah istilah lazim bagi pinjaman kereta?

 • Pinjaman Ekuiti Kenderaan

  Bentuk pinjaman ini, juga dikenali sebagai pinjaman hakmilik, menggunakan ekuiti yang anda miliki dalam kenderaan anda sebagai balasan untuk hakmilik anda. Anda mendapat pinjaman tunai, dan pemberi pinjaman mengembalikan hak milik kereta anda setelah anda membayarnya.

 • Bayaran Belon

  Bayaran belon mengurangkan bayaran bulanan bagi pinjaman kenderaan, tetapi ia memerlukan bayaran yang besar pada akhir tempoh.

 • Buydown

  Apabila membeli kereta baharu atau terpakai, pembeli mungkin diberi pilihan untuk menurunkan kadar faedah pinjaman kereta mereka.

 • Refi Pulangan Tunai

  Satu bentuk pinjaman pembiayaan semula yang membolehkan anda menggunakan ekuiti dalam kereta anda untuk mendapatkan wang tunai sambil membiayainya semula.

 • Kredit

  Istilah yang merujuk kepada sejarah kredit anda dan boleh membantu menentukan sama ada anda akan dapat membayar balik pinjaman kereta atau tidak.

 • Kadar Faedah

  Kadar faedah ialah peratusan yang akan dikenakan oleh bank di atas jumlah prinsipal atau jumlah yang mesti dibayar balik.

 • Bayaran Pendahuluan

  Bayaran pendahuluan untuk kereta yang meliputi sebahagian daripada kos. Kebiasaannya 10% adalah daripada jumlah kos kereta baharu dan 20% daripada jumlah kos kereta terpakai.

 • Margin Kewangan

  Jumlah pinjaman yang diberikan oleh institusi kewangan, dinyatakan sebagai peratusan daripada nilai harta yang dicagarkan untuk mendapatkan pinjaman.

 • Tempoh Pinjaman

  Jumlah bulanan atau tahunan yang diperlukan untuk membayar pinjaman anda.

 • Penjamin

  Individu yang bertanggungjawab secara sah untuk membayar balik pinjaman anda jika anda tidak dapat berbuat demikian.

 • Ansuran

  Bayaran bulanan yang perlu anda bayar kepada pihak bank untuk membayar pinjaman anda.

 • Kelalaian

  Peminjam yang melanggar perjanjian pinjaman. Di mana, peminjam tersebut gagal membuat pembayaran bulanan seperti yang telah dipersetujui antara peminjam dan pihak bank.