Pinjaman Kereta RHB Bank

Tentang RHB Bank

RHB Bank Berhad telah ditubuhkan sebagai sebuah syarikat awam berhad di Malaysia pada 24 Ogos 1994, di bawah DCB Holdings Berhad. Selain itu, tujuan utama RHB Bank adalah menjadi penyedia kewangan yang menyediakan penyelesaian lengkap kepada pelanggan melalui penawaran segmen yang berbeza daripada produk runcit kepada produk korporat yang menyediakan pilihan dan pemilihan kepada pelanggan. Sementara itu, RHB Bank juga telah mewujudkan kehadiran di sembilan negara ASEAN, dan di Malaysia, RHB Bank mempunyai 278 cawangan. Ia terletak di RHB Centre, 426, Jln Tun Razak, Kelab Golf Diraja Selangor, 50400 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Apakah itu pinjaman kereta?

Di Malaysia, pinjaman kereta juga dikenali sebagai sewa beli, di mana anda memohon pinjaman daripada bank terpilih untuk membiayai pembelian kenderaan anda, sama ada baru, terpakai atau dibaiki. Bukan itu sahaja, tempoh pinjaman maksimum yang diberikan kepada peminjam ialah 9 tahun, dengan margin kewangan sehingga 90% atau 100% (bergantung kepada bank), dan bakinya dianggap sebagai bayaran pendahuluan (down payment).

Apakah jenis pinjaman kereta yang ditawarkan oleh RHB Bank?

RHB Bank menawarkan 1 jenis pinjaman kereta, iaitu RHB Auto Financing.

Apakah kriteria kelayakan untuk memohon RHB Auto Financing?

 • 18 tahun dan ke atas
 • Individu, syarikat milikan tunggal, perkongsian, syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad
 • Seorang penjamin diperlukan (untuk individu di bawah 21 tahun/lebih 60 tahun/bukan warganegara Malaysia/mesti menunjukkan kemampuan dalam memenuhi kewajipan pembayaran balik)

Apakah faedah RHB Auto Financing?

 • Kelulusan yang pantas kerana proses permohonan yang mudah
 • RHB Bank menyediakan margin pembiayaan yang tinggi sehingga 90%
 • Manfaatkan tempoh pembayaran balik paling fleksibel selama 9 tahun
 • Bayaran bulanan boleh dibuat melalui Perbankan Internet RHB, GIRO antara bank, ATM, CDM atau secara peribadi di mana-mana cawangan RHB Bank
 • Anda juga boleh mendapatkan insurans auto komprehensif

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut tentang RHB Auto Financing?

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan RHB Auto Financing, sila hubungi mereka di +60392068118, emel customer.service@rhbgroup.com atau kunjungi cawangan RHB Bank terdekat.

Apakah yuran yang termasuk dalam RHB Auto Financing?

 • Perjanjian HP

  RM10 setiap perjanjian untuk duti setem

 • Perjanjian HP tambahan

  RM20 setiap perjanjian untuk duti setem

 • Pembaharuan cukai jalan

  RM10 setiap transaksi

 • Penyata penebusan

  RM30 setiap permintaan

 • Caj rujukan data FIS (FIS)

  RM4.20 setiap transaksi

 • Permintaan untuk mendapatkan dan menyalin dokumen

  RM22 setiap permintaan

Bagaimanakah cara untuk saya membuat bayaran bulanan untuk RHB Auto Financing?

RHB Bank menyediakan saluran yang paling mudah dan pelbagai untuk anda membuat pembayaran bulanan, termasuk perbankan internet, GIRO antara bank, Arahan Tetap, CDM, ATM, Terminal Deposit Cek, POS Malaysia Berhad terpilih dan di cawangan RHB Bank dan RHB Islamic Bank yang terdekat.

Adakah saya memerlukan sebarang perlindungan insurans untuk RHB Auto Financing?

Adalah wajib untuk anda mendapatkan perlindungan insurans, di mana anda boleh mendapatkannya terus daripada RHB Insurance Berhad kerana bank ini juga bertindak sebagai penyedia insurans. Walau bagaimanapun, anda boleh menggunakan perkhidmatan penyedia insurans atau pengendali Takaful yang lain.

Apakah istilah lazim bagi pinjaman kereta?

 • Pinjaman Ekuiti Kenderaan

  Bentuk pinjaman ini, juga dikenali sebagai pinjaman hakmilik, menggunakan ekuiti yang anda miliki dalam kenderaan anda sebagai balasan untuk hakmilik anda. Anda mendapat pinjaman tunai, dan pemberi pinjaman mengembalikan hak milik kereta anda setelah anda membayarnya.

 • Bayaran Belon

  Bayaran belon mengurangkan bayaran bulanan bagi pinjaman kenderaan, tetapi ia memerlukan bayaran yang besar pada akhir tempoh.

 • Buydown

  Apabila membeli kereta baharu atau terpakai, pembeli mungkin diberi pilihan untuk menurunkan kadar faedah pinjaman kereta mereka.

 • Refi Pulangan Tunai

  Satu bentuk pinjaman pembiayaan semula yang membolehkan anda menggunakan ekuiti dalam kereta anda untuk mendapatkan wang tunai sambil membiayainya semula.

 • Kredit

  Istilah yang merujuk kepada sejarah kredit anda dan boleh membantu menentukan sama ada anda akan dapat membayar balik pinjaman kereta atau tidak.

 • Kadar Faedah

  Kadar faedah ialah peratusan yang akan dikenakan oleh bank di atas jumlah prinsipal atau jumlah yang mesti dibayar balik.

 • Bayaran Pendahuluan

  Bayaran pendahuluan untuk kereta yang meliputi sebahagian daripada kos. Kebiasaannya 10% adalah daripada jumlah kos kereta baharu dan 20% daripada jumlah kos kereta terpakai.

 • Margin Kewangan

  Jumlah pinjaman yang diberikan oleh institusi kewangan, dinyatakan sebagai peratusan daripada nilai harta yang dicagarkan untuk mendapatkan pinjaman.

 • Tempoh Pinjaman

  Jumlah bulanan atau tahunan yang diperlukan untuk membayar pinjaman anda.

 • Penjamin

  Individu yang bertanggungjawab secara sah untuk membayar balik pinjaman anda jika anda tidak dapat berbuat demikian.

 • Ansuran

  Bayaran bulanan yang perlu anda bayar kepada pihak bank untuk membayar pinjaman anda.

 • Kelalaian

  Peminjam yang melanggar perjanjian pinjaman. Di mana, peminjam tersebut gagal membuat pembayaran bulanan seperti yang telah dipersetujui antara peminjam dan pihak bank.