Pinjaman Peribadi

Apakah itu pinjaman peribadi?

Pinjaman peribadi adalah sejenis kredit ansuran yang disediakan oleh institusi kewangan (bank) kepada peminjam (anda) dalam bentuk pembayaran tunai secara one-off. Anda, sebagai peminjam, mesti membayar balik jumlah tersebut beserta dengan faedah sama ada secara ansuran atau bulanan sepanjang tempoh pinjaman.

Mengapa anda perlu memohon pinjaman peribadi?

 • Untuk menggabungkan hutang kad kredit tertunggak anda
 • Untuk tujuan kecemasan, pembaikan dan penggantian
 • Untuk tujuan perniagaan

Anda juga boleh memohon pinjaman peribadi berdasarkan faktor lain.

Apakah jenis pinjaman peribadi yang terdapat di Malaysia?

Berikut adalah jenis pinjaman peribadi di Malaysia:

 • Pinjaman rumah
 • Pinjaman kereta
 • Pinjaman perniagaan
 • Pinjaman perkahwinan
 • Pinjaman ubah suai rumah
 • Kemudahan overdraf
 • Pinjaman patuh Syariah

Apakah perbezaan antara pinjaman bercagar dan pinjaman tidak bercagar?

 • Pinjaman bercagar (secured loan)
 • Pinjaman yang dijamin dengan cagaran, seperti kereta, rumah, opsyen saham, bon atau harta peribadi. Jika anda tidak membayar balik pinjaman seperti yang dipersetujui, pemberi pinjaman (bank) berhak untuk mengambil semula cagaran untuk membayar pinjaman.

 • Pinjaman tidak bercagar (unsecured loan)
 • Pinjaman yang tidak memerlukan cagaran termasuk kad kredit, pinjaman pelajar atau pinjaman peribadi. Walau bagaimanapun, anda mungkin dikenakan kadar faedah yang lebih tinggi dan mesti mempunyai kredit yang baik atau cemerlang.

Apakah kriteria kelayakan untuk memohon pinjaman peribadi?

Kriteria kelayakan yang paling biasa untuk memohon pinjaman peribadi termasuk:

 • Warganegara Malaysia, Penduduk Tetap atau warga asing
 • Antara 21 hingga 60 tahun
 • Bekerja
 • Mempunyai gaji atau pendapatan boleh guna

Berapa lamakah proses permohonan pinjaman peribadi?

Proses permohonan pinjaman peribadi biasanya selesai dalam masa 48 jam atau kurang. Walau bagaimanapun, ia bergantung kepada bank yang anda pilih.

Platform manakah saya boleh memohon pinjaman peribadi?

Terdapat dua platform dari mana anda boleh mendapatkan pinjaman peribadi:

 • Atas talian
 • Anda boleh memohon pinjaman peribadi dengan melayari laman web.

 • Luar talian
 • Anda boleh memohon pinjaman peribadi dengan mengunjungi salah satu cawangan bank terpilih yang berdekatan.

Mengapakah permohonan pinjaman peribadi saya ditolak oleh bank?

Berikut adalah sebab paling biasa mengapa bank menolak permohonan pinjaman peribadi anda:

 • Skor kredit teruk
 • Anda mempunyai banyak pinjaman
 • Gaji tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan bank
 • Tiada sejarah kredit
 • Sejarah pekerjaan yang tidak menentu
 • Maklumat atau kertas kerja yang tidak lengkap atau hilang

Terdapat faktor lain yang boleh menyebabkan permohonan pinjaman peribadi anda ditolak.

Adakah pinjaman peribadi menghasilkan faedah?

Ya, setiap pinjaman peribadi akan dikenakan faedah. Walau bagaimanapun, kadar faedah berbeza-beza bergantung pada jenis pinjaman yang anda mohon dan bank yang anda pilih. Lazimnya, kadar faedah purata bagi pinjaman tidak bercagar adalah sekitar 6-10% p.a., manakala pinjaman peribadi bercagar adalah antara 5-8% p.a..

Apakah yuran yang biasa dikenakan?

Yuran yang biasa dikenakan apabila anda memohon pinjaman peribadi ialah:

 • Yuran pemprosesan
 • Bayaran setem
 • Caj bayaran balik awal
 • Caj pembayaran lewat

Walau bagaimanapun, ia berbeza dari satu bank ke bank yang lain.

Apakah tempoh bayaran balik untuk pinjaman peribadi?

Kebanyakan bank atau institusi kewangan membenarkan peminjam memilih tempoh pinjaman antara 1 hingga 5 tahun berdasarkan keperluan mereka. Walau bagaimanapun, pemberi pinjaman (bank) yang berbeza mungkin mempunyai syarat tambahan.

Apakah istilah lazim untuk pinjaman peribadi?

 • “Kadar Peratusan Tahunan (APR)”
 • Jumlah kos tahunan untuk meminjam wang. Kadar ini termasuk kadar faedah serta sebarang caj kewangan tambahan.

 • “Peminjam”
 • Apabila anda memohon dan menerima pinjaman, anda dianggap sebagai peminjam dan mesti membayar balik pinjaman mengikut terma yang dipersetujui.

 • “Pemberi pinjaman”
 • Entiti yang memberikan pinjaman kepada anda dan dalam kes ini, ia adalah bank.

 • “Cagaran”
 • Aset yang berhak dirampas oleh pemberi pinjaman jika anda gagal membayar balik pinjaman, dan ia boleh termasuk kereta, rumah, wang tunai atau pelaburan.

 • “Skor kredit”
 • Bank akan melihat pada skor kredit anda untuk menentukan berapa banyak peminjam berisiko anda. Hasilnya, anda akan dapat membayar balik pinjaman anda.

 • Yuran lewat
 • Jika anda membayar bayaran pinjaman anda selepas tarikh tamat tempoh, pemberi pinjaman anda mungkin mengenakan bayaran lewat kepada anda.

 • Penalti Prabayaran
 • Anda akan dikenakan penalti jika anda cuba membayar pinjaman anda sebelum tempoh pinjaman yang ditetapkan