Pinjaman Peribadi Al-Rajhi Bank

Tentang Al Rajhi Bank

Al Rajhi Bank adalah sebuah pasaran perbankan antarabangsa yang berpangkalan di Riyadh, Arab Saudi, yang membuka cawangan luar negara pertamanya di Malaysia pada Oktober 2006. Al Rajhi Bank juga menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan yang patuh Syariah untuk memenuhi keperluan dan permintaan pelanggan mereka, dengan 8 cawangan di Lembah Klang dan setiap satu di Johor Bahru, Melaka, Pulau Pinang, Ipoh, Kota Bharu, Kuantan, Kuching, Sg. Petani, dan Kota Kinabalu.

Apakah itu pinjaman peribadi?

Pinjaman peribadi adalah sejenis kredit ansuran yang disediakan oleh institusi kewangan (bank) kepada peminjam (anda) dalam bentuk pembayaran tunai secara one-off. Anda, sebagai peminjam, mesti membayar balik jumlah tersebut beserta dengan faedah sama ada secara ansuran atau bulanan sepanjang tempoh pinjaman.

Apakah jenis pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Al Rajhi?

Al Rajhi menyediakan 1 jenis pinjaman peribadi, iaitu Al Rajhi Personal Financing-i.

Apakah syarat kelayakan untuk memohon Al Rajhi Personal Financing-i?

Syarat kelayakan individu untuk memohon Al Rajhi Personal Financing-i adalah seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur antara 21 hingga 60 tahun
 • Pekerja bergaji
 • Pendapatan tahunan minimum RM42,000

Mengapa saya perlu memilih Al Rajhi Personal Financing-i?

 • Al Rajhi menawarkan untuk membiayai antara RM10,000 hingga RM150,000 kepada semua pekerja bergaji
 • Anda boleh memilih ansuran bulanan tetap
 • Pinjaman pembiayaan peribadi yang patuh Syariah
 • Kadar keuntungan serendah 4.99% p.a. bergantung pada tempoh pembiayaan dan kadar keuntungan

Terdapat banyak sebab lain mengapa anda perlu memilih Al Rajhi Personal Financing-i.

Apakah faedah yang boleh saya nikmati daripada Al Rajhi Personal Financing-i?

Al Rajhi Personal Financing-i boleh memberi anda faedah seperti yang berikut:

 • Tiada penjamin atau cagaran diperlukan (ia tertakluk kepada budi bicara pihak bank)
 • Had pembiayaan yang tinggi sehingga 5 atau 8 kali ganda pendapatan bulanan anda tersedia, mengikut mana yang lebih rendah
 • Tempoh pembiayaan adalah sehingga 2 ke 8 tahun
 • Produk pembiayaan yang diluluskan oleh Lembaga Syariah Al Rajhi Bank Malaysia

Apakah dokumen yang diperlukan untuk Al Rajhi Personal Financing-i?

Semasa memohon Al Rajhi Personal Financing-i, dokumen berikut diperlukan:

 • Pekerja bergaji (PLC/GLC/MNC/dan anak syarikatnya)
  • Slip gaji 3 bulan terkini, dan
  • Penyata KWSP (dicetak dari laman web KWSP atau mana-mana kaedah lain yang diluluskan oleh bank), atau
  • Penyata akaun bank peribadi 1 bulan terkini yang menunjukkan pengkreditan gaji

 • Pekerja bergaji (bukan PLC/GLC/MNC/dan anak syarikatnya)
  • Slip gaji 3 bulan terkini, dan
  • Penyata KWSP (dicetak dari laman web KWSP atau mana-mana kaedah lain yang diluluskan oleh bank), atau
  • Penyata akaun bank peribadi 3 bulan terkini yang menunjukkan pengkreditan gaji

Apakah yuran yang termasuk dalam Al Rajhi Personal Financing-i?

Yuran tertentu dikenakan, termasuk:

 • Yuran pemprosesan

  Tiada

 • Duti setem

  0.5% daripada jumlah keseluruhan

 • Yuran penamatan awal

  Tiada

 • Yuran penalti lewat

  1% daripada jumlah tertunggak semasa

Siapa yang perlu saya hubungi untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Al Rajhi Personal Financing-i?

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan Al Rajhi Personal Financing-i,

 • Hubungi Perunding Khidmat Pelanggan Al Rajhi di +60323326000
 • E-mel di customersupport@alrajhibank.com.my

Apakah istilah lazim bagi pinjaman peribadi?

 • Per Annum (p.a.)

  Kadar faedah melebihi satu tahun dengan andaian bahawa faedah dikompaun setiap tahun.

 • Tenure

  Tempoh anda mesti membayar balik pinjaman anda.

 • Prinsipal

  Prinsipal biasanya dikenali sebagai jumlah pinjaman yang anda minta daripada bank.

 • Kadar faedah

  Bank mengenakan faedah ke atas jumlah pinjaman kepada peminjam sebagai pertukaran untuk menggunakan wangnya.

 • Ansuran

  Ansuran ialah jumlah tetap yang anda mesti bayar balik pinjaman peribadi anda setiap bulan sehingga tempoh tamat.

 • Penalti

  Ini ialah yuran yang akan dikenakan oleh bank ke atas jumlah tertunggak anda jika anda lewat membuat pembayaran balik.

 • Default

  Istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana pinjaman peribadi tidak dibayar selama lebih daripada tiga bulan.