Pinjaman Peribadi Bank Rakyat

Tentang Bank Rakyat

Selepas berubah daripada sistem perbankan bank konvensional kepada sistem perbankan berasaskan Syariah pada tahun 2002, Bank Rakyat kini merupakan bank koperasi Islam terbesar di Malaysia. Bagi memenuhi keperluan pelanggan mereka yang semakin meningkat, Bank Rakyat terus mengembangkan rangkaian produk dan kemudahan pelanggannya yang pelbagai dan inovatif. Perbankan pengguna, pembiayaan komersial, simpanan dan pelaburan, dan produk perancangan kewangan adalah antara perkhidmatan dan produk yang ditawarkan.

Apakah itu pinjaman peribadi?

Pinjaman peribadi adalah sejenis kredit ansuran yang disediakan oleh institusi kewangan (bank) kepada peminjam (anda) dalam bentuk pembayaran tunai secara one-off. Anda, sebagai peminjam, mesti membayar balik jumlah tersebut beserta dengan faedah sama ada secara ansuran atau bulanan sepanjang tempoh pinjaman.

Apakah jenis pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Bank Rakyat?

Bank Rakyat menyediakan 3 jenis pinjaman peribadi:

 • Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam
 • Pembiayaan Peribadi-i Sektor Swasta
 • Pembiayaan Peribadi-i untuk Pesara

Apakah kelayakan untuk memohon pinjaman peribadi Bank Rakyat?

Syarat kelayakan individu untuk memohon pinjaman peribadi Bank Rakyat adalah seperti yang berikut:

 1. Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam
  • Warganegara Malaysia
  • Berumur antara 18 hingga 60 tahun
  • Pendapatan bulanan minimum RM1,000 (termasuk elaun tetap)
  • Seorang pekerja dalam sektor sektor awam, GLC, dan anak syarikat GLC (minimum 3 bulan dalam perkhidmatan)

 2. Pembiayaan Peribadi-i Sektor Swasta
  • Warganegara Malaysia
  • Berumur antara 18 hingga 60 tahun
  • Pendapatan bulanan minimum:
   • Pekerja tetap: RM2,000
   • Pekerja kontrak: RM8,000

 3. Pembiayaan Peribadi-i untuk Pesara
  • Pesara kerajaan
  • Tidak melebihi 65 tahun semasa akhir tempoh pembiayaan
  • Pencen bulanan minimum RM800

Mengapa saya perlu memilih pinjaman peribadi Bank Rakyat?

 • Jumlah pembiayaan sehingga:
  • RM200,000 (Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam)
  • RM150,000 (Pembiayaan Peribadi-i Sektor Swasta)
  • Maksimum RM100,000 atau maksimum 15 kali pencen kasar bulanan (Pembiayaan Peribadi-i untuk Pesara)
 • Tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun
 • Perlindungan takaful adalah pilihan

Terdapat banyak sebab lain mengapa anda perlu memilih pinjaman peribadi Bank Rakyat.

Apakah faedah yang boleh saya nikmati daripada pinjaman peribadi Bank Rakyat?

Pinjaman peribadi Bank Rakyat boleh memberi anda faedah seperti yang berikut:

 • Tiada cagaran diperlukan
 • Tiada yuran pemprosesan
 • Pembiayaan ini adalah di bawah prinsip Syariah Murabahah (amalan Tawarruq)

Apakah dokumen yang diperlukan untuk pinjaman peribadi Bank Rakyat?

Semasa memohon pinjaman peribadi Bank Rakyat, dokumen berikut diperlukan:

 1. Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam
  • Salinan MyKad/MyTentera, dan
  • Slip gaji 3 bulan terkini, dan
  • Penyata bank 3 bulan terkini untuk akaun pengkreditan gaji terkini, dan
  • Surat pengesahan majikan, atau
  • Borang EA

 2. Pembiayaan Peribadi-i Sektor Swasta
  • Salinan MyKad/MyTentera, dan
  • Slip gaji 3 bulan terkini, dan
  • Penyata bank 3 bulan terkini untuk akaun pengkreditan gaji terkini, dan
  • Penyata KWSP, dan
  • Surat pengesahan majikan, atau
  • Borang EA, atau
  • Slip e-B oleh LHDN

 3. Pembiayaan Peribadi-i untuk Pesara
  • JPA (Jabatan Perkhidmatan Awam)
   • MyKad
   • Kad Pesara Kerajaan Malaysia
   • Penyata Pencen

  • JHEV (Jabatan Hal Ehwal Veteren)
   • MyKad
   • Kad Pesara Tentera
   • Lejar Pesara

Apakah yuran yang termasuk dalam pinjaman peribadi Bank Rakyat?

Yuran tertentu dikenakan, termasuk:

 • Wakalah atau yuran agensi

  RM28.30

 • Yuran duti setem

  0.5% daripada jumlah pembiayaan

 • Yuran penyelesaian awal

  Atas keuntungan tertunda, rebat (Ibra’) akan diberikan

 • Yuran pembayaran lewat

  1% p.a. ke atas baki tertunggak pembayaran bulanan

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut mengenai pinjaman peribadi Bank Rakyat?

Untuk maklumat lanjut atau bantuan pinjaman peribadi Bank Rakyat,

 • Hubungi Pusat tele-Rakyat di talian di 1-300-80-5454
 • Kunjungi cawangan Bank Rakyat yang berdekatan

Apakah istilah lazim bagi pinjaman peribadi?

 • Per Annum (p.a.)

  Kadar faedah melebihi satu tahun dengan andaian bahawa faedah dikompaun setiap tahun.

 • Tenure

  Tempoh anda mesti membayar balik pinjaman anda.

 • Prinsipal

  Prinsipal biasanya dikenali sebagai jumlah pinjaman yang anda minta daripada bank.

 • Kadar faedah

  Bank mengenakan faedah ke atas jumlah pinjaman kepada peminjam sebagai pertukaran untuk menggunakan wangnya.

 • Ansuran

  Ansuran ialah jumlah tetap yang anda mesti bayar balik pinjaman peribadi anda setiap bulan sehingga tempoh tamat.

 • Penalti

  Ini ialah yuran yang akan dikenakan oleh bank ke atas jumlah tertunggak anda jika anda lewat membuat pembayaran balik.

 • Default

  Istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana pinjaman peribadi tidak dibayar selama lebih daripada tiga bulan.