Pinjaman Peribadi MBSB Bank

Tentang Bank MBSB Bank

MBSB Bank ialah anak syarikat milik penuh Malaysia Building Society Berhad yang ditubuhkan pada 2005 sebagai bank Islam sepenuhnya. MBSB Bank juga menyediakan rangkaian luas produk kewangan dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan bakal pelanggannya, termasuk perbankan pengguna, perbankan perniagaan, pembiayaan perdagangan, pelaburan dan perkhidmatan lain. MBSB Bank Berhad kini mempunyai 27 cawangan yang beroperasi di seluruh Malaysia.

Apakah itu pinjaman peribadi?

Pinjaman peribadi adalah sejenis kredit ansuran yang disediakan oleh institusi kewangan (bank) kepada peminjam (anda) dalam bentuk pembayaran tunai secara one-off. Anda, sebagai peminjam, mesti membayar balik jumlah tersebut beserta dengan faedah sama ada secara ansuran atau bulanan sepanjang tempoh pinjaman. Pinjaman peribadi dibahagikan kepada pinjaman bercagar (disokong dengan cagaran) dan pinjaman tidak bercagar (tiada cagaran diperlukan).

Apakah jenis pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh MBSB Bank?

MBSB Bank menyediakan 3 jenis pinjaman peribadi:

 • Afdhal-i (Sektor Awam)
 • Mumtaz-i (Sektor Awam)
 • Private Sector-i

Apakah kelayakan untuk memohon pinjaman peribadi MBSB Bank?

Syarat kelayakan individu memohon pinjaman peribadi MBSB Bank seperti yang berikut:

 • Afdhal-i (Sektor Awam)
  • Warganegara Malaysia
  • Mesti berumur 19 tahun dan tidak melebihi 60 tahun apabila pada masa tamat tempoh kemudahan atau umur persaraan pilihan, yang mana terdahulu
  • Jenis pekerja:
   • Kontrak
    Kerajaan, GLC, majlis tempatan dan syarikat terpilih yang mempunyai pengaturan potongan gaji dengan Bank dengan sekurang-kurangnya 12 bulan dalam perkhidmatan (terpakai untuk kes Biro sahaja)
   • Tetap/kontrak
    Syarikat Sektor Swasta mempunyai urusan potongan gaji dengan Bank (Bukan Biro)
   • Pelanggan premium
    Dengan sekurang-kurangnya 5 tahun perkhidmatan, pekerja berpendapatan tinggi (kontrak/tetap) kerajaan, GLC, SGLC, badan berkanun dan syarikat swasta terpilih

 • Mumtaz-i (Sektor Awam)
  • Warganegara Malaysia
  • Mesti berumur 19 tahun dan tidak melebihi 60 tahun pada masa tamat tempoh kemudahan atau umur persaraan pilihan, yang mana terdahulu
  • Pendapatan bulanan minimum sebanyak RM3,000 (termasuk gaji kasar, elaun tetap dan pendapatan bukan tetap lain)
  • Pekerja tetap di Kerajaan, GLC, majlis tempatan dan syarikat terpilih yang mempunyai pengaturan potongan gaji dengan Bank dengan sekurang-kurangnya 12 bulan dalam perkhidmatan

 • Private Sector-i
  • Warganegara Malaysia.
  • Mesti berumur 21 tahun dan tidak melebihi 60 tahun pada masa tamat tempoh kemudahan atau umur persaraan pilihan, yang mana terdahulu
  • Pendapatan bulanan minimum sebanyak RM3,500 (gaji tetap) dan RM5,000 (gaji berubah) (termasuk gaji kasar, elaun tetap dan pendapatan bukan tetap lain) masing-masing untuk pendapatan tetap dan berubah
  • Jenis pekerja:
   • Tetap
    Syarikat tersenarai awam, GLC, GLC negeri, syarikat berbilang negara, syarikat sektor pendidikan dan anak syarikatnya seperti yang disenaraikan oleh bank
   • Profesional tetap
    Syarikat swasta (pekerja mesti mempunyai Sijil Profesional yang sah)
   • Profesional bekerja sendiri
    Mempunyai sijil Profesional yang sah dengan sekurang-kurangnya 2 tahun penubuhan perniagaan atau firma

Mengapa saya perlu memilih pinjaman peribadi MBSB Bank?

 • Patuh Syariah berasaskan Tawarruq (Murabahah Komoditi) yang digunakan untuk semua jenis pinjaman pembiayaan peribadi
 • MBSB Bank menawarkan untuk membiayai sehingga:
  • Afdhal-i (Sektor Awam): RM400,000
  • Mumtaz-i (Sektor Awam): RM250,000
  • Private Sector-i: RM300,000
 • Tempoh bayaran balik ditawarkan sehingga 10 tahun
 • Kadar keuntungan Kadar Boleh Ubah dikira pada asas rehat bulanan (kadar pembiayaan kompetitif berbeza daripada setiap pinjaman pembiayaan peribadi)

Terdapat banyak sebab lain mengapa anda perlu memilih pinjaman peribadi MBSB Bank.

Apakah faedah yang boleh saya nikmati daripada pinjaman peribadi MBSB Bank?

Pinjaman peribadi MBSB Bank boleh memberi anda faedah berikut:

 • Tiada yuran penyelesaian awal
 • Tiada penjamin dan cagaran diperlukan
 • Tempoh bayaran balik yang fleksibel sehingga 10 tahun
 • Perlindungan takaful tersedia (pilihan)

Tertakluk kepada terma dan syarat.

Apakah dokumen yang diperlukan untuk pinjaman peribadi MBSB Bank?

Semasa memohon pinjaman pembiayaan peribadi MBSB, dokumen berikut diperlukan:

 • Pekerja bergaji
  • Salinan MyKad, dan
  • Slip gaji 3 bulan terkini, dan
  • Penyata Akaun Simpanan/Semasa 3 bulan terkini (akaun untuk gaji dikreditkan), dan
  • Borang BE dan Penyata Resit Cukai, atau
  • Borang EA, atau
  • Penyata KWSP terkini, dan
  • Sebarang dokumen sokongan terkini lain, jika diperlukan

 • Bekerja sendiri
  • Salinan MyKad, dan
  • Pendaftaran perniagaan, atau
  • Borang 9, 24, 49, dan B&D / M&A, dan
  • Penyata Akaun Simpanan/Semasa 3 bulan terkini (akaun untuk gaji dikreditkan), dan
  • Borang BE dan penyata resit cukai, atau
  • Borang EA, atau
  • Penyata KWSP terkini, dan
  • Lesen untuk Sijil Profesional (jika ada), dan
  • Borang B terkini dan salinan resit cukai, dan
  • Penyata akaun semasa 6 bulan terkini (syarikat dan peribadi)

Apakah yuran yang termasuk dalam pinjaman peribadi MBSB Bank?

Yuran tertentu dikenakan, termasuk:

 • Duti setem

  0.5% daripada jumlah keseluruhan

 • Yuran wakalah

  RM 34

 • Yuran pembayaran lewat

  1% daripada baki tertunggak semasa

 • Yuran penamatan awal

  Diketepikan

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut tentang pinjaman pembiayaan peribadi MBSB Bank?

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan pinjaman pembiayaan peribadi MBSB Bank,

 • Hubungi MBSB Bank di +60320963000
 • E-mel MBSB Bank di enquiry@mbsbbank.com

Apakah istilah lazim bagi pinjaman peribadi?

 • Per Annum (p.a.)

  Kadar faedah melebihi satu tahun dengan andaian bahawa faedah dikompaun setiap tahun.

 • Tenure

  Tempoh anda mesti membayar balik pinjaman anda.

 • Prinsipal

  Prinsipal biasanya dikenali sebagai jumlah pinjaman yang anda minta daripada bank.

 • Kadar faedah

  Bank mengenakan faedah ke atas jumlah pinjaman kepada peminjam sebagai pertukaran untuk menggunakan wangnya.

 • Ansuran

  Ansuran ialah jumlah tetap yang anda mesti bayar balik pinjaman peribadi anda setiap bulan sehingga tempoh tamat.

 • Penalti

  Ini ialah yuran yang akan dikenakan oleh bank ke atas jumlah tertunggak anda jika anda lewat membuat pembayaran balik.

 • Default

  Istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana pinjaman peribadi tidak dibayar selama lebih daripada tiga bulan.