Pinjaman Peribadi RHB Bank

Tentang RHB Bank

Sejak penubuhannya pada tahun 1913, RHB Banking Group telah menjadi salah satu institusi kewangan terkemuka di Malaysia. RHB Bank menawarkan kepada pelanggan dengan pelbagai perkhidmatan kewangan seperti pembiayaan, pelaburan, pengiriman wang, insurans dan lain-lain, dan disokong oleh tenaga kerja yang padu dan berinspirasi serta hubungan yang dibina dengan pihak berkepentingan. Di Malaysia, RHB kini mempunyai 278 cawangan.

Apakah itu pinjaman peribadi?

Pinjaman peribadi adalah sejenis kredit ansuran yang disediakan oleh institusi kewangan (bank) kepada peminjam (anda) dalam bentuk pembayaran tunai secara one-off. Anda, sebagai peminjam, mesti membayar balik jumlah tersebut beserta dengan faedah sama ada secara ansuran atau bulanan sepanjang tempoh pinjaman.

Apakah jenis pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh RHB?

RHB menyediakan 2 jenis pinjaman peribadi:

 • Pinjaman Pembiayaan Peribadi RHB
 • Pembiayaan Peribadi-i RHB
 • Pembiayaan Peribadi-i untuk Sektor Awam
 • Pembiayaan Peribadi-i untuk Sektor Swasta
 • Pembiayaan Peribadi-i untuk Pesara

Apakah kelayakan untuk memohon pinjaman peribadi RHB?

Syarat kelayakan individu memohon pinjaman peribadi RHB seperti yang berikut:

 1. Pinjaman Pembiayaan Peribadi RHB
  • Untuk pekerja sektor swasta
  • Berumur antara 21 hingga 55 tahun
  • Pendapatan tahunan minimum RM18,000

 2. Pembiayaan Peribadi-i RHB
  • Pembiayaan Peribadi-i untuk Sektor Awam
   • Layak untuk pekerja kerajaan persekutuan/kerajaan negeri/GLC terpilih
   • Berumur antara 18 hingga 58 tahun
   • Pendapatan bulanan minimum RM2,000 (termasuk elaun tetap)

  • Pembiayaan Peribadi-i untuk Sektor Swasta
   • Warganegara Malaysia
   • Pekerja di sektor swasta

  • Pembiayaan Peribadi-i untuk Pesara
   • Warganegara Malaysia
   • Berumur 40 tahun dan ke atas

Mengapa saya perlu memilih pinjaman peribadi RHB?

 • Anda boleh mempunyai ansuran bulanan tetap
 • Pinjaman pembiayaan peribadi patuh Syariah juga tersedia
 • Kadar keuntungan serendah 8.18% p.a.

Terdapat banyak sebab lain mengapa anda perlu memilih pinjaman peribadi RHB.

Apakah faedah yang boleh saya nikmati daripada pinjaman peribadi RHB?

Pinjaman peribadi RHB boleh memberi anda faedah berikut:

 • Pinjaman Pembiayaan Peribadi RHB
  • Tiada penjamin atau cagaran diperlukan
  • Dapatkan pembiayaan segera sehingga RM150,000
  • Kelulusan dan pengeluaran yang segera
  • Anda boleh menikmati tempoh perkhidmatan sehingga 7 tahun
  • Menyatukan hutang anda
  • Serendah RM57.54 sebulan

 • Pembiayaan Peribadi-i RHB untuk Sektor Awam
  • Pembiayaan sehingga RM200,000 disediakan
  • Syarat pembayaran sehingga 10 tahun tersedia
  • Penjamin tidak diperlukan
  • Terdapat pelan potongan gaji

 • Pembiayaan Peribadi-i RHB untuk Sektor Swasta
  • Pembiayaan sehingga RM100,000 disediakan
  • Penyatuan hutang

 • Pembiayaan Peribadi-i RHB untuk Pesara
  • Eksklusif untuk pesara kerajaan Malaysia
  • Pembiayaan sehingga RM100,000 disediakan
  • Syarat pembayaran sehingga 10 tahun tersedia
  • Penjamin tidak diperlukan

Apakah dokumen yang diperlukan untuk pinjaman peribadi RHB?

Semasa memohon pinjaman pembiayaan peribadi RHB, dokumen berikut diperlukan:

 • Pinjaman Pembiayaan Peribadi RHB
  • Pekerja bergaji
   • Salinan MyKad (depan dan belakang)
   • Slip gaji 1 bulan terkini, penyata bank atau penyata KWSP untuk 6 bulan

  • Bekerja sendiri
   • Salinan MyKad (depan dan belakang)
   • Sijil Pendaftaran Perniagaan (syarikat mestilah berumur sekurang-kurangnya 2 tahun)
   • Penyata bank 6 bulan terkini
   • Borang B terkini daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri

 • Pembiayaan Peribadi-i RHB untuk Sektor Awam
  • Salinan MyKad (depan dan belakang)
  • Slip gaji 3 bulan terkini
  • Surat pengesahan (dengan cop majikan)
  • Salinan RHB Bank Berhad/RHBIB/mana-mana Buku Simpanan Akaun bank lain
  • Penyata Penebusan bank/institusi kewangan lain (jika ada)
  • Surat Opsyen Persaraan (jika pemohon berumur 48 tahun ke atas dan tempoh perkhidmatannya melebihi umur persaraan wajib)
  • Surat Perpindahan (bagi pemohon yang akan ditukarkan dalam tempoh enam bulan selepas permohonan mereka)
  • T228 (untuk Sarawak sahaja)

 • Pembiayaan Peribadi-i RHB untuk Sektor Swasta
  • Salinan MyKad (depan dan belakang)
  • Slip gaji 1 bulan terkini

 • Pembiayaan Peribadi-i RHB untuk Pesara
  • Salinan MyKad (depan dan belakang)
  • Salinan Kad Pesara Kerajaan Malaysia/Kad Pesara Tentera
  • Penyata Pencen (JPA) / Lejar Pesara (JHEV)
  • Salinan buku simpanan/ penyata Akaun Simpanan RHBIB
  • Penyata Penebusan dari bank lain/institusi kewangan (jika ada)
  • Surat Permohonan Pertukaran bank untuk membayar Pencen
  • Borang Pencen (JPA/KWAP/JHEV)

Apakah yuran yang termasuk dalam pinjaman peribadi RHB?

Yuran tertentu dikenakan, termasuk:

 • Pinjaman Pembiayaan Peribadi RHB
  • Yuran duti setem

   0.5% daripada jumlah keseluruhan

  • Yuran pembayaran lewat

   1% daripada jumlah tertunggak semasa

  • Yuran penamatan awal

   RM100 atau 1% daripada jumlah baki, atau yang mana lebih tinggi

 • Pembiayaan Peribadi-i RHB untuk Sektor Awam
  • Yuran duti setem

   RM10 setiap dokumen

  • Yuran pembrokeran

   RM30 setiap permohonan

  • Yuran kutipan

   2% daripada bayaran bulanan

  • Sumbangan Takaful

   Bergantung pada jumlah pembiayaan, umur dan tempoh pelanggan

 • Pembiayaan Peribadi-i RHB untuk Sektor Swasta
  • Yuran duti setem

   RM10 setiap dokumen

  • Yuran pembrokeran

   RM30 setiap permohonan

  • Sumbangan Takaful (pilihan)

   Bergantung pada jumlah pembiayaan, tempoh dan umur pelanggan

 • Pembiayaan Peribadi-i RHB untuk Pesara
  • Yuran duti setem

   RM10 setiap dokumen

  • Yuran pembrokeran

   RM30 setiap permohonan

  • Sumbangan Takaful

   Bergantung pada jumlah pembiayaan, umur dan tempoh pelanggan

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut tentang pinjaman peribadi RHB?

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan pinjaman peribadi RHB,

 • Kunjungi mana-mana cawangan RHB Bank/RHB Islamic Bank
 • Log masuk ke laman web rasmi mereka

Apakah istilah lazim bagi pinjaman peribadi?

 • Per Annum (p.a.)

  Kadar faedah melebihi satu tahun dengan andaian bahawa faedah dikompaun setiap tahun.

 • Tenure

  Tempoh anda mesti membayar balik pinjaman anda.

 • Prinsipal

  Prinsipal biasanya dikenali sebagai jumlah pinjaman yang anda minta daripada bank.

 • Kadar faedah

  Bank mengenakan faedah ke atas jumlah pinjaman kepada peminjam sebagai pertukaran untuk menggunakan wangnya.

 • Ansuran

  Ansuran ialah jumlah tetap yang anda mesti bayar balik pinjaman peribadi anda setiap bulan sehingga tempoh tamat.

 • Penalti

  Ini ialah yuran yang akan dikenakan oleh bank ke atas jumlah tertunggak anda jika anda lewat membuat pembayaran balik.

 • Default

  Istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana pinjaman peribadi tidak dibayar selama lebih daripada tiga bulan.