Pinjaman Perumahan AFFIN Bank

Tentang AFFIN Bank

Affin Bank Berhad adalah sebuah syarikat pegangan kewangan Malaysia dengan 111 cawangan. AFFIN Bank juga menyediakan rangkaian luas produk dan perkhidmatan kewangan kepada pelanggan runcit dan korporat, termasuk pinjaman dan pembiayaan, pelaburan, insurans hayat dan am, kemudahan perdagangan, dan lain-lain, untuk memenuhi keperluan pelanggan, khususnya dalam masa kini. AFFIN Bank sentiasa komited untuk memahami keperluan dan aspirasi pelanggannya yang berubah-ubah.

Apakah itu pinjaman perumahan?

Pinjaman rumah adalah sejumlah wang yang anda mohon atau pinjam daripada bank untuk membantu anda membeli rumah idaman anda. Setiap pinjaman akan dikenakan kadar faedah yang ditentukan oleh jumlah pinjaman dan tempoh pembayaran balik. Oleh itu, perlu diingat bahawa setiap bank akan mempunyai kadar faedah yang berbeza, dan anda harus membuat beberapa kajian sebelum memohon pinjaman perumahan.

Apakah jenis pinjaman perumahan yang ditawarkan oleh AFFIN Bank?

AFFIN Bank menyediakan 7 jenis pinjaman perumahan:

 • AFFIN Home Solution Plus
 • AFFIN Home Invest-i
 • AFFIN Home Flexi Plus
 • AFFIN Tawarruq Home Financing-i
 • My First Home Scheme / Skim Rumah Pertamaku-i
 • AFFIN Home Build / AFFIN Home Build-i
 • AFFIN Home Step Fast / AFFIN Home Step Fast-i

Apakah perkara yang perlu anda ketahui sebelum membuat pinjaman perumahan?

 • Kadar faedah

  Anda mesti mengetahui kadar faedah yang akan dikenakan oleh bank kepada anda, sama ada kadar faedah tetap atau kadar berubah.

 • Jenis pinjaman

  Di Malaysia, terdapat 3 jenis pinjaman yang ditawarkan: pinjaman berjangka, pinjaman separuh atau pinjaman fleksibel.

 • Tempoh terkunci

  Mengetahui tempoh terkunci adalah penting kerana ia sering berlaku apabila terdapat keperluan untuk penyelesaian penuh, pembiayaan semula atau penjualan hartanah anda.

 • Margin kewangan

  Anda mesti memahami margin kewangan anda, iaitu jumlah wang yang bank akan benarkan anda meminjam untuk pinjaman anda dan berapa banyak wang tunai/ pendahuluan yang perlu anda bayar untuk hartanah itu.

 • Yuran

  Yuran termasuk yuran guaman, caj duti setem, yuran pembayaran lewat, yuran penyelesaian awal dan lain-lain.

 • Jenis bank

  Anda harus tahu tentang bank yang telah anda pilih untuk memohon pinjaman perumahan, kerana bank yang berbeza menawarkan jumlah pinjaman, syarat dan lain-lain yang berbeza. Pilih bank yang anda selesa untuk memohon pinjaman perumahan.

Siapakah yang layak untuk memohon pinjaman perumahan AFFIN Bank?

 • AFFIN Home Solution Plus, AFFIN Home Flexi Plus, AFFIN Home Invest-i, AFFIN Tawarruq Home Financing-i, AFFIN Home Build / AFFIN Home Build-i & AFFIN Home Step Fast / AFFIN Home Step Fast-i
  • Berumur 18 tahun dan ke atas
  • Syarikat Berhad Pegangan Pelaburan Hartanah (hanya AFFIN Invest Plus)

 • My First Home Scheme / Skim Rumah Pertamaku-i
  • Warganegara Malaysia
  • Berumur 18 tahun dan ke atas
  • Syarikat Berhad Pegangan Pelaburan Hartanah (hanya AFFIN Invest Plus)
  • Pendapatan kasar isi rumah bulanan maksimum:
   • Hartanah bawah RM300,000: RM5,000 (individu/ bersama)
   • Hartanah RM300,000 – RM500,000: RM5,000 (individu) | RM10,000 (bersama)

Mengapa saya perlu memilih pinjaman perumahan AFFIN Bank?

 • Ia menyediakan pelbagai pilihan pembiayaan pinjaman perumahan untuk memenuhi keperluan anda
 • Ia juga menggunakan konsep Musharakah Mutanaqisah (MM) atau Pengurangan Musharakah
 • Dapatkan pembiayaan sehingga 95% (termasuk MRTA)*
 • Kadar faedah dikira berdasarkan Kadar Asas (BR) + 0.60% p.a.*
 • Tempoh pinjaman sehingga 35 tahun atau sehingga umur 70 tahun, yang mana lebih awal*

*Berdasarkan pinjaman perumahan terpilih.

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut tentang pinjaman perumahan AFFIN Bank?

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan pinjaman perumahan AFFIN Bank,

 • Hubungi Pusat Perhubungan AFFIN Bank di +60382302222
 • Layari laman web rasmi mereka
 • Kunjungi cawangan AFFIN Bank berhampiran anda.

Apakah dokumen yang diperlukan untuk pinjaman perumahan AFFIN Bank?

 • Pekerja bergaji
  • Slip gaji atau baucar gaji 3 bulan terkini
  • Penyata kumpulan wang pencen terkini (untuk pesara)
  • Penyata komisen 6 bulan terkini (untuk penerima komisen)
  • Borang EA atau Borang B yang disokong oleh resit pembayaran cukai atau e-Filing yang disokong oleh pengakuan
  • Penyata KWSP terkini
  • Penyata akaun bank 3 bulan terkini di mana gaji/ pencen dikreditkan
  • Penyata komisen 6 bulan terkini di mana komisen dikreditkan
  • Surat daripada majikan untuk mengesahkan pendapatan pemohon

 • Bekerja sendiri
  • Borang B terkini yang disokong dengan resit pembayaran cukai atau e-Filing yang disokong dengan pengakuan
  • penyata akaun perniagaan 6 bulan yang terkini (milikan tunggal/ perkongsian)
  • Penyata akaun peribadi 6 bulan yang terkini (Sdn. Bhd.)
  • Akaun Untung dan Rugi terkini atau akaun pengurusan

Sila layari laman web ini untuk maklumat tentang dokumen tambahan yang diperlukan.

Apakah yuran yang termasuk dalam pinjaman perumahan AFFIN Bank?

 • Duti setem

  0.5% daripada jumlah keseluruhan.

 • Yuran pembayaran lewat

  1% daripada jumlah tertunggak.

 • Yuran penyelesaian awal

  2% daripada jumlah pinjaman asal.

 • Surat yuran pengeluaran KWSP

  RM20.

 • Yuran pemprosesan

  Tiada.

 • Caj semula

  RM25.

 • Penyata penebusan

  RM50 setiap permintaan.

 • Dapatkan semula dokumen keselamatan

  RM30 setiap permintaan.

Apakah istilah lazim bagi pinjaman perumahan?

 • Tempoh terkunci

  Tempoh masa di mana anda akan dikenakan penalti jika anda membayar pinjaman perumahan anda lebih awal daripada yang dipersetujui. Denda biasanya antara 2% hingga 5% daripada jumlah keseluruhan.

 • Margin kewangan (MOF)

  Jumlah wang yang akan dipinjamkan oleh bank kepada anda yang menentukan jumlah tunai yang perlu anda bayar pendahuluan untuk hartanah itu.

 • Kadar faedah

  Jumlah wang yang anda bayar kepada bank sebagai tambahan kepada jumlah prinsipal.

 • Penilaian

  Anggaran nilai hartanah, dan duti setem dikira berdasarkan nilai hartanah.

 • Kadar asas

  Kadar faedah yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia kepada bank perdagangan untuk pinjaman.

 • Kadar Pinjaman Asas (BLR)

  Kadar yang ditetapkan oleh setiap bank berdasarkan kos peminjaman wang yang akan dipinjamkan kepada peminjam.

 • Pembiayaan semula

  Membayar balik pinjaman sedia ada dan menggantikannya dengan yang baru dengan terma dan syarat baharu.