Pinjaman Perumahan AIA

Tentang AIA

AIA ialah sebuah syarikat insurans dan kewangan multinasional yang beribu pejabat di Hong Kong dan diasaskan oleh rakyat Amerika. AIA Bhd merupakan syarikat insurans terkemuka di Malaysia, di mana bank ini telah mendapat keistimewaan menjalankan perniagaan sejak tahun 1948. Selain itu, AIA juga menyediakan pelbagai produk penyelesaian kewangan seperti perlindungan, kesihatan, kemalangan diri, faedah pekerja, insurans am, takaful keluarga, dan lain-lain untuk memenuhi keperluan perlindungan dan keselamatan kewangan pelanggannya setiap hari.

Apakah itu pinjaman perumahan?

Pinjaman perumahan adalah sejumlah wang yang anda mohon atau pinjam daripada bank untuk membantu anda membeli rumah idaman anda. Setiap pinjaman akan dikenakan kadar faedah yang ditentukan oleh jumlah pinjaman dan tempoh pembayaran balik. Oleh itu, perlu diingat bahawa setiap bank akan mempunyai kadar faedah yang berbeza, dan anda harus membuat beberapa kajian sebelum memohon pinjaman perumahan.

Apakah jenis pinjaman perumahan yang ditawarkan oleh AIA?

AIA menyediakan 1 jenis pinjaman perumahan, AIA Fixed Rate Mortgage.

Apakah perkara yang perlu anda ketahui sebelum membuat pinjaman perumahan?

 • Kadar faedah

  Anda mesti mengetahui kadar faedah yang akan dikenakan oleh bank kepada anda, sama ada kadar faedah tetap atau kadar berubah.

 • Jenis pinjaman

  Di Malaysia, terdapat 3 jenis pinjaman yang ditawarkan: pinjaman berjangka, pinjaman separuh atau pinjaman fleksibel.

 • Tempoh terkunci

  Mengetahui tempoh terkunci adalah penting kerana ia sering berlaku apabila terdapat keperluan untuk penyelesaian penuh, pembiayaan semula atau penjualan hartanah anda.

 • Margin kewangan

  Anda mesti memahami margin kewangan anda, iaitu jumlah wang yang bank akan benarkan anda meminjam untuk pinjaman anda dan berapa banyak wang tunai/ pendahuluan yang perlu anda bayar untuk hartanah itu.

 • Yuran

  Yuran termasuk yuran guaman, caj duti setem, yuran pembayaran lewat, yuran penyelesaian awal dan lain-lain.

 • Jenis bank

  Anda harus tahu tentang bank yang telah anda pilih untuk memohon pinjaman rumah, kerana bank yang berbeza menawarkan jumlah pinjaman, syarat dan lain-lain yang berbeza. Pilih bank yang anda selesa untuk memohon pinjaman perumahan.

Siapakah yang layak untuk memohon AIA Fixed Rate Mortgage?

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur antara 18 hingga 70 tahun
 • Untuk pemohon yang bekerja sendiri: Syarikat telah beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun dan telah memperoleh keuntungan pada masa itu
 • Untuk Penduduk Tetap atau warga asing:
  • Hanya terhad kepada pembiayaan pembelian hartanah
  • Mesti tinggal dan bekerja di Malaysia sekurang-kurangnya 3 tahun dan mempunyai permit kerja yang sah
  • Jika berkahwin dengan pasangan Malaysia, pasangan itu dikehendaki menjadi pemohon bersama

Mengapa saya perlu memilih AIA Fixed Rate Mortgage?

 • Nikmati tempoh tempoh pembiayaan sehingga 35 tahun atau umur 70 tahun, yang mana lebih awal
 • Nikmati kadar faedah tetap sepanjang tempoh pinjaman
 • Nikmati kos pemindahan sifar untuk penilaian percuma, yuran guaman dan duti setem
 • Dapatkan pilihan perlindungan insurans hayat /MRTA

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut tentang AIA Fixed Rate Mortgage?

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan AIA Fixed Rate Mortgage, Sila

 • Hubungi Talian Khidmat Pelanggan di 1-300-88-1899
 • Emel my.loan@aia.com
 • Kunjungi cawangan AIA terdekat

Apakah dokumen yang diperlukan untuk AIA Fixed Rate Mortgage?

 • Pekerja bergaji
  • Salinan KP
  • Slip gaji 3 bulan terkini
  • Surat Pekerjaan
  • Perjanjian Jual Beli/ Resit tempahan daripada pemaju
  • Laporan penilaian
 • Bekerja sendiri
  • Salinan KP
  • Slip gaji 3 bulan terkini
  • Penyata bank 6 bulan terkini
  • Borang 24 dan 49
  • Perjanjian Jual Beli/ Resit tempahan daripada pemaju
  • Laporan penilaian
  • Salinan Surat Hak Milik

Apakah yuran yang termasuk dalam pinjaman perumahan AIA?

 • Duti setem

  Mengikut Akta Duti Setem 1949 (Disemak 1989)

 • Yuran pembayaran lewat

  1% daripada jumlah tunggakan

 • Yuran penyelesaian awal

  0.62% p.a. ditambah dengan yuran pentadbiran sebanyak 0.40% daripada jumlah prabayar

 • Yuran pemprosesan

  Tiada

 • Yuran surat penebusan

  RM50 setiap permintaan

 • Surat untuk yuran pengeluaran KWSP

  RM20 setiap permintaan

Apakah istilah lazim bagi pinjaman perumahan?

 • Tempoh terkunci

  Tempoh masa di mana anda akan dikenakan penalti jika anda membayar pinjaman perumahan anda lebih awal daripada yang dipersetujui. Denda biasanya antara 2% hingga 5% daripada jumlah keseluruhan.

 • Margin kewangan (MOF)

  Jumlah wang yang akan dipinjamkan oleh bank kepada anda yang menentukan jumlah tunai yang perlu anda bayar pendahuluan untuk hartanah itu.

 • Kadar faedah

  Jumlah wang yang anda bayar kepada bank sebagai tambahan kepada jumlah prinsipal.

 • Penilaian

  Anggaran nilai hartanah, dan duti setem dikira berdasarkan nilai hartanah.

 • Kadar asas

  Kadar faedah yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia kepada bank perdagangan untuk pinjaman.

 • Kadar Pinjaman Asas (BLR)

  Kadar yang ditetapkan oleh setiap bank berdasarkan kos peminjaman wang yang akan dipinjamkan kepada peminjam.

 • Pembiayaan semula

  Membayar balik pinjaman sedia ada dan menggantikannya dengan yang baru dengan terma dan syarat baharu.