Pinjaman Perumahan Bank Rakyat

Tentang Bank Rakyat

Bank Rakyat ialah bank koperasi Islam yang paling terkemuka di Malaysia, menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan kewangan, termasuk perbankan pengguna, pembiayaan komersial, simpanan dan pelaburan, serta produk perancangan kewangan. Disebabkan pembesaran itu, Bank Rakyat kini mempunyai 147 cawangan, lebih 960 mesin juruwang automatik (ATM) dan mesin deposit tunai (CDM), dan 95 Ar-Rahnu X’Change di seluruh negara.

Apakah itu pinjaman perumahan?

Pinjaman perumahan adalah sejumlah wang yang anda mohon atau pinjam daripada bank untuk membantu anda membeli rumah idaman anda. Setiap pinjaman akan dikenakan kadar faedah yang ditentukan oleh jumlah pinjaman dan tempoh pembayaran balik. Oleh itu, perlu diingat bahawa setiap bank akan mempunyai kadar faedah yang berbeza, dan anda harus membuat beberapa kajian sebelum memohon pinjaman perumahan.

Apakah jenis pinjaman perumahan yang ditawarkan oleh Bank Rakyat?

Bank Rakyat menyediakan 5 jenis pinjaman perumahan:

 • Home Financing-i
 • Home Financing-i Zero Entry Cost
 • Home Financing-i (Rumah kedai / Komersial)
 • Home Financing-i SJKP
 • Home Financing-i My 1st Home Scheme

Apakah perkara yang perlu anda ketahui sebelum membuat pinjaman perumahan?

 • Kadar faedah

  Anda mesti mengetahui kadar faedah yang akan dikenakan oleh bank kepada anda, sama ada kadar faedah tetap atau kadar berubah.

 • Jenis pinjaman

  Di Malaysia, terdapat 3 jenis pinjaman yang ditawarkan: pinjaman berjangka, pinjaman separuh atau pinjaman fleksibel.

 • Tempoh terkunci

  Mengetahui tempoh terkunci adalah penting kerana ia sering berlaku apabila terdapat keperluan untuk penyelesaian penuh, pembiayaan semula atau penjualan hartanah anda.

 • Margin kewangan

  Anda mesti memahami margin kewangan anda, iaitu jumlah wang yang bank akan benarkan anda meminjam untuk pinjaman anda dan berapa banyak wang tunai/ pendahuluan yang perlu anda bayar untuk hartanah itu.

 • Yuran

  Yuran termasuk yuran guaman, caj duti setem, yuran pembayaran lewat, yuran penyelesaian awal dan lain-lain.

 • Jenis bank

  Anda harus tahu tentang bank yang telah anda pilih untuk memohon pinjaman perumahan, kerana bank yang berbeza menawarkan jumlah pinjaman, syarat dan lain-lain yang berbeza. Pilih bank yang anda selesa untuk memohon pinjaman perumahan.

Siapakah yang layak untuk memohon pinjaman perumahan Bank Rakyat?

 • Home Financing-i
  • Berumur 18 tahun ke atas (Tidak melebihi 70 tahun pada akhir tempoh pembiayaan)
  • Tidak muflis
  • Tiada rekod negatif dengan mana-mana bank atau institusi kewangan lain
  • Permohonan bersama dibenarkan (ahli keluarga)

 • Home Financing-i Zero Entry Cost & Home Financing-i (Shophouse / Commercial)
  • Warganegara Malaysia
  • Berumur 18 tahun ke atas (Tidak melebihi 70 tahun pada akhir tempoh pembiayaan)
  • Tidak muflis
  • Tiada rekod negatif dengan mana-mana bank atau institusi kewangan lain
  • Permohonan bersama dibenarkan (ahli keluarga)

 • Home Financing-i SJKP
  • Warganegara Malaysia
  • Berumur antara 18 hingga 65 tahun
  • Berpendapatan tetap/ tidak berpendapatan tetap/ pemilik perniagaan
  • Pembelian rumah pertama dan didiami
  • Tinggal dalam kawasan 20KM dari cawangan bank semasa permohonan dibuat (kecuali mendapat kebenaran daripada SJKP)
  • Pendapatan bulanan minimum RM1,000
  • Permohonan bersama dibenarkan (ahli keluarga, jika kedua-dua pemohon tidak memiliki rumah)

 • Home Financing-i My 1st Home Scheme
  • Warganegara Malaysia
  • Pembeli rumah kali pertaman
  • Permohonan individua atau bersama dibenarkan

Mengapa saya perlu memilih pinjaman perumahan Bank Rakyat?

 • Ia menyediakan pelbagai pilihan pembiayaan pinjaman perumahan untuk memenuhi keperluan anda
 • Patuh Syariah, berdasarkan Murabahah (dengan mengamalkan amalan Tawarruq)
 • Pembiayaan sehingga 95% termasuk MRTT/yuran guaman/yuran penilaian*
 • Yuran guaman, kos penilaian dan duti setem akan ditanggung oleh Bank sehingga 2.5% (jika diluluskan oleh bank) *
 • Tempoh pinjaman sehingga 35 tahun atau sehingga umur 65 tahun, yang mana lebih awal

*Berdasarkan pinjaman perumahan terpilih.

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut mengenai pinjaman perumahan Bank Rakyat?

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan pinjaman perumahan Bank Rakyat,

 • Hubungi Bank Rakyat di 1-300-80-5454
 • Emel mereka di telerakyat@bankrakyat.com.my
 • Kunjungi cawangan Bank Rakyat berhampiran anda

Apakah dokumen yang diperlukan untuk pinjaman perumahan Bank Rakyat?

 • Home Financing-i, Home Financing-i Zero Entry Cost, Home Financing-i (Rumah kedai / Komersial) & Home Financing-i SJKP
  • Pendapatan tetap
   • Salinan KP/kad kuasa (polis/tentera)
   • Slip gaji 3 bulan terkini
   • Penyata bank 3 bulan terkini
   • Penyata KWSP/ Borang EA terkini
   • Surat pengesahan pekerjaan
   • Perjanjian Jual Beli
   • Salinan Geran
   • Tawaran untuk Membeli daripada Pembangun
   • Resit tempahan
   • Memorandum Jualan: Lelong
   • Laporan penilaian: Siap/lelong/subjualan/pembiayaan semula/pembinaan rumah

  • Pendapatan Tidak Tetap
   • Salinan KP/kad kuasa (polis/tentera)
   • Penyata bank 6 bulan terkini
   • Pendaftaran Perniagaan/Borang 24 atau 49
   • Borang B dengan resit pembayaran
   • Perjanjian Jual Beli
   • Salinan Geran
   • Tawaran untuk Membeli daripada Pembangun
   • Resit tempahan
   • Memorandum Jualan: Lelong
   • Laporan penilaian: Siap/lelong/subjualan/pembiayaan semula/pembinaan rumah

 • Home Financing-i My 1st Home Scheme
  • Salinan KP/kad kuasa (polis/tentera)
  • Slip gaji 3 bulan terkini
  • Penyata bank 3 bulan terkini
  • Penyata KWSP/ Borang EA terkini
  • Surat pengesahan pekerjaan
  • Perjanjian Jual Beli
  • Salinan Geran
  • Tawaran untuk Membeli daripada Pembangun
  • Resit tempahan
  • Memorandum Jualan: Lelong
  • Laporan penilaian: Siap/lelong/subjualan/pembiayaan semula/pembinaan rumah

Apakah yuran yang termasuk dalam pinjaman perumahan Bank Rakyat?

 • Yuran Wakalah

  RM28.50.

 • Duti setem

  0.5% daripada jumlah keseluruhan.

 • Kadar faedah

  1% daripada jumlah tertunggak.

 • Yuran pembayaran lewat

  Jumlah wang yang anda bayar kepada bank sebagai tambahan kepada jumlah prinsipal.

 • Yuran penyelesaian awal

  2.5% daripada jumlah pembiayaan (pakej Kos Kemasukan Sifar).

 • Yuran penebusan

  RM50 setiap permintaan.

 • Surat untuk yuran pengeluaran KWSP

  RM15 setiap dokumen.

Apakah istilah lazim bagi pinjaman perumahan?

 • Tempoh terkunci

  Tempoh masa di mana anda akan dikenakan penalti jika anda membayar pinjaman perumahan anda lebih awal daripada yang dipersetujui. Denda biasanya antara 2% hingga 5% daripada jumlah keseluruhan.

 • Margin kewangan (MOF)

  Jumlah wang yang akan dipinjamkan oleh bank kepada anda yang menentukan jumlah tunai yang perlu anda bayar pendahuluan untuk hartanah itu.

 • Kadar faedah

  Jumlah wang yang anda bayar kepada bank sebagai tambahan kepada jumlah prinsipal.

 • Penilaian

  Anggaran nilai hartanah, dan duti setem dikira berdasarkan nilai hartanah.

 • Kadar asas

  Kadar faedah yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia kepada bank perdagangan untuk pinjaman.

 • Kadar Pinjaman Asas (BLR)

  Kadar yang ditetapkan oleh setiap bank berdasarkan kos peminjaman wang yang akan dipinjamkan kepada peminjam.

 • Pembiayaan semula

  Membayar balik pinjaman sedia ada dan menggantikannya dengan yang baru dengan terma dan syarat baharu.