Pinjaman Perumahan Hong Leong Bank

Tentang Hong Leong Bank

Hong Leong Bank Berhad adalah sebuah syarikat perkhidmatan kewangan yang terdapat di Malaysia dan Singapura, Hong Kong, Vietnam, Kemboja, dan China. Dengan pencapaian cemerlang ini, Hong Leong Bank dikenali sebagai kumpulan perbankan kelima terbesar Malaysia mengikut aset, dengan lebih RM237.1 bilion aset pada 30 Jun 2021, dan keempat terbesar mengikut permodalan pasaran. Kerana kepentingan inovasi dan teknologi dalam kehidupan seharian kita, Hong Leong Bank menggunakan teknologi digital termaju untuk menyediakan pelbagai produk dan perkhidmatan kewangan yang bermakna yang memenuhi keperluan pelanggannya.

Apakah itu pinjaman perumahan?

Pinjaman perumahan adalah sejumlah wang yang anda mohon atau pinjam daripada bank untuk membantu anda membeli rumah idaman anda. Setiap pinjaman akan dikenakan kadar faedah yang ditentukan oleh jumlah pinjaman dan tempoh pembayaran balik. Oleh itu, perlu diingat bahawa setiap bank akan mempunyai kadar faedah yang berbeza, dan anda harus membuat beberapa kajian sebelum memohon pinjaman perumahan.

Apakah jenis pinjaman perumahan yang ditawarkan oleh Hong Leong Bank?

Hong Leong Bank menyediakan 7 jenis pinjaman perumahan:

 • Home Loan
 • Solar Plus Loan
 • MortgagePlus
 • Shop Loan
 • Skim Rumah Pertamaku
 • Special Housing Loan
 • Refinancing

Apakah perkara yang perlu anda ketahui sebelum membuat pinjaman perumahan?

 • Kadar faedah

  Anda mesti mengetahui kadar faedah yang akan dikenakan oleh bank kepada anda, sama ada kadar faedah tetap atau kadar berubah.

 • Jenis pinjaman

  Di Malaysia, terdapat 3 jenis pinjaman yang ditawarkan: pinjaman berjangka, pinjaman separuh atau pinjaman fleksibel.

 • Tempoh terkunci

  Mengetahui tempoh terkunci adalah penting kerana ia sering berlaku apabila terdapat keperluan untuk penyelesaian penuh, pembiayaan semula atau penjualan hartanah anda.

 • Margin kewangan

  Anda mesti memahami margin kewangan anda, iaitu jumlah wang yang bank akan benarkan anda meminjam untuk pinjaman anda dan berapa banyak wang tunai/ pendahuluan yang perlu anda bayar untuk hartanah itu.

 • Yuran

  Yuran termasuk yuran guaman, caj duti setem, yuran pembayaran lewat, yuran penyelesaian awal dan lain-lain.

 • Jenis bank

  Anda harus tahu tentang bank yang telah anda pilih untuk memohon pinjaman perumahan, kerana bank yang berbeza menawarkan jumlah pinjaman, syarat dan lain-lain yang berbeza. Pilih bank yang anda selesa untuk memohon pinjaman perumahan.

Siapa yang layak untuk memohon pinjaman perumahan Hong Leong Bank?

 • Home Loan, MortgagePlus, Shop Loan & Refinancing
  • Hartanah kediaman sahaja
  • Individu sahaja

 • Solar Plus Loan
  • Pelanggan baharu dan sedia ada Pinjaman Perumahan Hong Leong dan Pembiayaan Semula Pinjaman Perumahan daripada institusi kewangan lain
  • Untuk hartanah kediaman bernilai RM400,000 atau lebih
  • Pendapatan bulanan minima RM5,000
  • Hartanah tanah yang telah siap atau dalam pembinaan

 • Skim Rumah Pertamaku
  • Warganegara Malaysia
  • Pekerja bergaji atau bekerja sendiri
  • Permohonan individu atau bersama dibenarkan
  • Pembeli rumah kali pertama untuk didiami sendiri
  • Tiada bukti pembiayaan terjejas dalam tempoh 12 bulan yang lalu
  • Semua obligasi pembayaran balik hutang daripada bank dan bukan bank tidak boleh melebihi 60% daripada pendapatan bulanan selepas potongan berkanun
  • Pendapatan kasar isi rumah bulanan maksimum:
   • Hartanah bawah RM300,000: RM5,000
   • Hartanah RM300,000 – RM500,000 property: RM5,000 (individual) | RM10,000 (joint)

 • Special Housing Loan
  • Individu
  • Pembeli rumah kali pertama untuk didiami sendiri
  • Harga hartanah maksimum:
   • Semenanjung Malaysia: RM250,000
   • Sabah dan Sarawak: RM300,000

Mengapa saya perlu memilih pinjaman perumahan Hong Leong Bank?

 • Ia menyediakan pelbagai pilihan pembiayaan pinjaman perumahan untuk memenuhi keperluan anda
 • Nikmati ansuran yang fleksibel pada bila-bila masa dan kaedah pembayaran alternatif juga disediakan
 • Dapatkan pembiayaan 110% untuk harga belian hartanah sehingga RM300,000 (Skim Rumah Pertamaku)*
 • Dapatkan margin tambahan untuk Pembiayaan MDTA*
 • Manfaatkan permohonan yang mudah, di mana perunding gadai janji akan datang ke rumah atau pejabat anda untuk membantu anda

*Berdasarkan pinjaman perumahan terpilih.

Siapakah yang perlu saya hubungi untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut tentang pinjaman perumahan Hong Leong Bank?

 • Hubungi Hong Leong Bank di +60376268899
 • Kunjungi cawangan Hong Leong Bank terdekat untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan pinjaman perumahan Hong Leong Bank

Apakah dokumen yang diperlukan untuk pinjaman perumahan Hong Leong Bank?

 • Home Loan
  • Pekerja bergaji
   • Slip gaji 3 bulan terkini
   • Borang BE terkini (disokong oleh resit pembayaran cukai)
   • Penyata KWSP terkini
   • Penyata bank 3 bulan/ buku simpanan Akaun Simpanan terkini
   • Surat pekerjaan

  • Bekerja sendiri
   • Penyata bank 6 bulan/ buku simpanan Akaun Simpanan terkini
   • Borang B terkini (disokong dengan resit pembayaran cukai)
   • Penyata komisen 6 bulan terkini

 • MortgagePlus, Shop Loan & Refinancing
  • Pekerja bergaji
   • Slip gaji 3 bulan terkini
   • Borang BE terkini (disokong oleh resit pembayaran cukai)
   • Penyata KWSP terkini
   • Penyata bank 3 bulan/ buku simpanan Akaun Simpanan terkini
   • Surat pekerjaan

  • Bekerja sendiri
   • Penyata bank 6 bulan/ buku simpanan Akaun Simpanan terkini
   • Borang B terkini (disokong dengan resit pembayaran cukai)

 • Skim Rumah Pertamaku
  • Slip gaji 3 bulan terkini
  • Borang BE terkini (disokong oleh resit pembayaran cukai)
  • Penyata KWSP terkini
  • Penyata bank 3 bulan/ buku simpanan Akaun Simpanan terkini
  • Surat pekerjaan

 • Special Housing Loan
  • Pekerja bergaji
   • Slip gaji 3 bulan terkini
   • Borang BE terkini (disokong oleh resit pembayaran cukai)
   • Penyata KWSP terkini
   • Penyata bank 3 bulan/ buku simpanan Akaun Simpanan terkini

  • Bekerja sendiri
   • Penyata bank 6 bulan/ buku simpanan Akaun Simpanan terkini
   • Borang B terkini (disokong dengan resit pembayaran cukai)
   • Borang 9/ 13 (jika nama syarikat diubah)
   • Borang Pendaftaran Perniagaan: Borang 24 dan 49

Apakah yuran yang termasuk dalam pinjaman perumahan Hong Leong Bank?

 • Duti setem

  Mengikut Akta Duti Setem 1949 (Disemak 1989).

 • Yuran pembayaran lewat

  1% daripada jumlah tertunggak.

 • Yuran komitmen overdraf

  1% p.a. atas baki overdraf yang tidak digunakan.

 • Yuran pemprosesan

  Diketepikan pada masa ini.

 • Pengeluaran yuran bayaran pendahuluan

  RM50 setiap permintaan.

 • Surat pengesahan pengeluaran KWSP

  RM20 setiap akaun.

 • Bayaran pengambilan dokumen keselamatan

  RM2 setiap muka surat.

Apakah istilah lazim bagi pinjaman perumahan?

 • Tempoh terkunci

  Tempoh masa di mana anda akan dikenakan penalti jika anda membayar pinjaman perumahan anda lebih awal daripada yang dipersetujui. Denda biasanya antara 2% hingga 5% daripada jumlah keseluruhan.

 • Margin kewangan (MOF)

  Jumlah wang yang akan dipinjamkan oleh bank kepada anda yang menentukan jumlah tunai yang perlu anda bayar pendahuluan untuk hartanah itu.

 • Kadar faedah

  Jumlah wang yang anda bayar kepada bank sebagai tambahan kepada jumlah prinsipal.

 • Penilaian

  Anggaran nilai hartanah, dan duti setem dikira berdasarkan nilai hartanah.

 • Kadar asas

  Kadar faedah yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia kepada bank perdagangan untuk pinjaman.

 • Kadar Pinjaman Asas (BLR)

  Kadar yang ditetapkan oleh setiap bank berdasarkan kos peminjaman wang yang akan dipinjamkan kepada peminjam.

 • Pembiayaan semula

  Membayar balik pinjaman sedia ada dan menggantikannya dengan yang baru dengan terma dan syarat baharu.