Pinjaman Perumahan HSBC Bank

Tentang HSBC Bank

HSBC ialah organisasi perkhidmatan kewangan dan perbankan terbesar di dunia, dengan rangkaian yang menjangkau 64 negara dan wilayah di Eropah, Asia, Timur Tengah, Afrika, Amerika Utara dan Amerika Latin. Kehadiran HSBC di Malaysia bermula pada tahun 1884 apabila Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited menubuhkan pejabat pertamanya di Pulau Pinang, dan ia telah dianugerahkan lesen anak syarikat perbankan Islam di Malaysia pada tahun 2007.

Apakah itu pinjaman perumahan?

Pinjaman perumahan adalah sejumlah wang yang anda mohon atau pinjam daripada bank untuk membantu anda membeli rumah idaman anda. Setiap pinjaman akan dikenakan kadar faedah yang ditentukan oleh jumlah pinjaman dan tempoh pembayaran balik. Oleh itu, perlu diingat bahawa setiap bank akan mempunyai kadar faedah yang berbeza, dan anda harus membuat beberapa kajian sebelum memohon pinjaman perumahan.

Apakah jenis pinjaman perumahan yang ditawarkan oleh HSBC?

HSBC menyediakan 3 jenis pinjaman perumahan:

 • HSBC Ideal Home Plan
 • HSBC HomeSmart
 • HSBC HomeSmart-i

Apakah perkara yang perlu anda ketahui sebelum membuat pinjaman perumahan?

 • Kadar faedah

  Anda mesti mengetahui kadar faedah yang akan dikenakan oleh bank kepada anda, sama ada kadar faedah tetap atau kadar berubah.

 • Jenis pinjaman

  Di Malaysia, terdapat 3 jenis pinjaman yang ditawarkan: pinjaman berjangka, pinjaman separuh atau pinjaman fleksibel.

 • Tempoh terkunci

  Mengetahui tempoh terkunci adalah penting kerana ia sering berlaku apabila terdapat keperluan untuk penyelesaian penuh, pembiayaan semula atau penjualan hartanah anda.

 • Margin kewangan

  Anda mesti memahami margin kewangan anda, iaitu jumlah wang yang bank akan benarkan anda meminjam untuk pinjaman anda dan berapa banyak wang tunai/ pendahuluan yang perlu anda bayar untuk hartanah itu.

 • Yuran

  Yuran termasuk yuran guaman, caj duti setem, yuran pembayaran lewat, yuran penyelesaian awal dan lain-lain.

 • Jenis bank

  Anda harus tahu tentang bank yang telah anda pilih untuk memohon pinjaman perumahan, kerana bank yang berbeza menawarkan jumlah pinjaman, syarat dan lain-lain yang berbeza. Pilih bank yang anda selesa untuk memohon pinjaman perumahan.

Siapakah yang layak untuk memohon pinjaman perumahan HSBC?

 1. HSBC Ideal Home Plan
  • Berumur antara 18 hingga 60 tahun
  • Harta kediaman tunggal (bukan untuk tujuan pembiayaan semula atau pelaburan)
  • Nilai hartanah maksimum:
   • Semenanjung Malaysia : RM250,000
   • Sabah dan Sarawak : RM300,000

 2. HSBC HomeSmart
  • Berumur antara 21 hingga 65 tahun
  • Pelanggan HSBC Advance baharu atau sedia ada

 3. HSBC HomeSmart-i
  • Berumur antara 18 hingga 60 tahun

Mengapa saya perlu memilih pinjaman perumahan HSBC?

 • Ia menyediakan pelbagai pilihan pembiayaan pinjaman perumahan untuk memenuhi keperluan anda
 • Patuh Syariah berdasarkan Musharakah Berkurangan (pemilikan bersama)
 • Tempoh pembayaran balik sehingga 35 tahun
 • Fleksibiliti untuk mengeluarkan lebihan pembayaran pada bila-bila masa tanpa notis atau caj*
 • Margin pembiayaan adalah sehingga 90%*
 • Faedah dikira setiap bulan*

*Berdasarkan pinjaman perumahan terpilih

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut tentang pinjaman perumahan HSBC?

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan pinjaman perumahan HSBC,

 • Hubungi HSBC di 1-300-80-2626
 • Kunjungi cawangan HSBC berhampiran anda

Apakah dokumen yang diperlukan untuk pinjaman perumahan HSBC?

 • HSBC Ideal Home Plan, HSBC HomeSmart & HSBC HomeSmart-i
  • Pekerja bergaji (sekurang-kurangnya 3 bulan dalam perkhidmatan)
   • Salinan kad pengenalan atau pasport
   • Slip gaji 3 bulan terkini/ penyata bank 6 bulan
   • Borang nyata cukai pendapatan terkini/ borang EA/ penyata KWSP 1 tahun terkini
   • Perjanjian Jual Beli/ resit deposit atau tempahan/ Surat Tawaran daripada pemaju perumahan
   • Salinan hakmilik tanah (jika ada)
   • Surat pengesahan majikan menyatakan gaji

  • Bekerja sendiri
   • Salinan kad pengenalan atau pasport
   • Slip gaji 3 bulan terkini
   • Borang nyata cukai pendapatan terkini/ borang EA/ penyata KWSP 1 tahun terkini
   • Perjanjian Jual Beli/ resit deposit atau tempahan/ Surat Tawaran daripada pemaju perumahan
   • Salinan hakmilik tanah (jika ada)
   • Dokumen pendaftaran perniagaan
   • penyata bank 6 bulan
   • Penyata kewangan terkini dan sebarang dokumen lain yang menyokong pendapatan anda

Apakah yuran yang termasuk dalam pinjaman perumahan HSBC?

 • Duti setem

  Mengikut Akta Duti Setem 1949 (Disemak 1989)

 • Yuran pembayaran lewat

  1% daripada jumlah tertunggak

 • Yuran perkhidmatan bulanan

  RM10

 • Yuran penyelesaian awal

  2% x jumlah pinjaman asal x baki bulan Tempoh Kunci Masuk/ jumlah Tempoh Terkunci dalam beberapa bulan

Apakah istilah lazim bagi pinjaman perumahan?

 • Tempoh terkunci

  Tempoh masa di mana anda akan dikenakan penalti jika anda membayar pinjaman perumahan anda lebih awal daripada yang dipersetujui. Denda biasanya antara 2% hingga 5% daripada jumlah keseluruhan.

 • Margin kewangan (MOF)

  Jumlah wang yang akan dipinjamkan oleh bank kepada anda yang menentukan jumlah tunai yang perlu anda bayar pendahuluan untuk hartanah itu.

 • Kadar faedah

  Jumlah wang yang anda bayar kepada bank sebagai tambahan kepada jumlah prinsipal.

 • Penilaian

  Anggaran nilai hartanah, dan duti setem dikira berdasarkan nilai hartanah.

 • Kadar asas

  Kadar faedah yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia kepada bank perdagangan untuk pinjaman.

 • Kadar Pinjaman Asas (BLR)

  Kadar yang ditetapkan oleh setiap bank berdasarkan kos peminjaman wang yang akan dipinjamkan kepada peminjam.

 • Pembiayaan semula

  Membayar balik pinjaman sedia ada dan menggantikannya dengan yang baru dengan terma dan syarat baharu.