Pinjaman Perumahan MBSB Bank

Tentang MBSB Bank

MBSB Bank Berhad telah diberikan lesen oleh Bank Negara Malaysia untuk menjalankan perniagaan perbankan Islam dan menjadi bank Islam sepenuhnya pada 28 November 2005. Kerana pertumbuhan pesat MBSB Bank, mereka kini menyediakan pelbagai perkhidmatan perbankan patuh Islam untuk dipenuhi keperluan semua pelanggan mereka. MBSB Bank kini mengendalikan kira-kira 27 cawangan di seluruh Malaysia.

Apakah itu pinjaman perumahan?

Pinjaman perumahan adalah sejumlah wang yang anda mohon atau pinjam daripada bank untuk membantu anda membeli rumah idaman anda. Setiap pinjaman akan dikenakan kadar faedah yang ditentukan oleh jumlah pinjaman dan tempoh pembayaran balik. Oleh itu, perlu diingat bahawa setiap bank akan mempunyai kadar faedah yang berbeza, dan anda harus membuat beberapa kajian sebelum memohon pinjaman perumahan.

Apakah jenis pinjaman perumahan yang ditawarkan oleh MBSB Bank?

MBSB Bank menyediakan 2 jenis pinjaman perumahan:

 • Harta Kediaman
  • Standard Home Financing-i
  • Ultimate Home Financing-i
  • My First Home Scheme-i
  • My First Home Scheme-i – First Time House Buyer (FTHB) (Lower Income Group)
 • Harta Komersial
  • Standard Home Financing-i
  • Ultimate Home Financing-iStand

Apakah perkara yang perlu anda ketahui sebelum membuat pinjaman perumahan?

 • Kadar faedah

  Anda mesti mengetahui kadar faedah yang akan dikenakan oleh bank kepada anda, sama ada kadar faedah tetap atau kadar berubah.

 • Jenis pinjaman

  Di Malaysia, terdapat 3 jenis pinjaman yang ditawarkan: pinjaman berjangka, pinjaman separuh atau pinjaman fleksibel.

 • Tempoh terkunci

  Mengetahui tempoh terkunci adalah penting kerana ia sering berlaku apabila terdapat keperluan untuk penyelesaian penuh, pembiayaan semula atau penjualan hartanah anda.

 • Margin kewangan

  Anda mesti memahami margin kewangan anda, iaitu jumlah wang yang bank akan benarkan anda meminjam untuk pinjaman anda dan berapa banyak wang tunai/ pendahuluan yang perlu anda bayar untuk hartanah itu.

 • Yuran

  Yuran termasuk yuran guaman, caj duti setem, yuran pembayaran lewat, yuran penyelesaian awal dan lain-lain.

 • Jenis bank

  Anda harus tahu tentang bank yang telah anda pilih untuk memohon pinjaman rumah, kerana bank yang berbeza menawarkan jumlah pinjaman, syarat dan lain-lain yang berbeza. Pilih bank yang anda selesa untuk memohon pinjaman perumahan.

Siapakah yang layak untuk memohon pinjaman perumahan MBSB Bank?

 • Standard Home Financing-i & Ultimate Home Financing-i
  • Semua pemohon individu dan bersama dibenarkan
 • My First Home Scheme-i
  • Warganegara Malaysia.
  • Berumur 40 tahun dan ke bawah
  • Pembeli rumah kali pertama
  • Mesti berpenghuni
  • Pemohon yang bekerja
  • Bekerja dengan majikan yang sama sekurang-kurangnya 6 bulan dari tarikh pengambilan pekerja
  • Pemegang ijazah/ sekurang-kurangnya 2 tahun jumlah pengalaman kerja
 • My First Home Scheme-i – First Time House Buyer (FTHB) (Lower Income Group)
  • Warganegara Malaysia
  • Berumur antara 18 hingga 40 tahun
  • Pendapatan kasar isi rumah kasar bulanan maksimum RM5,000 (individu/bersama dengan pasangan atau pertalian darah)
  • Pemohon yang bekerja
  • Bekerja dengan majikan yang sama sekurang-kurangnya 6 bulan dari tarikh pengambilan pekerja
  • Pemegang ijazah/ sekurang-kurangnya 2 tahun jumlah pengalaman kerja
  • Tiada rekod pembiayaan terjejas dalam tempoh 12 bulan terakhir untuk semua kemudahan kredit

Mengapa saya perlu memilih pinjaman perumahan MBSB Bank?

 • Ia menyediakan pelbagai pilihan pembiayaan pinjaman perumahan untuk memenuhi keperluan anda
 • MBSB juga menawarkan pinjaman patuh Syariah berdasarkan Tawarruq
 • Nikmati tempoh tempoh pembayaran balik sehingga 35 tahun atau umur 75 tahun, yang mana lebih awal*
 • Dapatkan sehingga 90% (pembiayaan asas) daripada Harga Belian atau Nilai Pasaran Terbuka (OMV) yang mana lebih rendah*
 • Perlindungan Takaful fleksibel, MRTT, dan/atau penyerahan hak Takaful Keluarga
 • Penepian ke atas yuran pemprosesan*
 • Tiada bayaran awal akan dikenakan*

*Berdasarkan pinjaman perumahan terpilih.

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut tentang pinjaman perumahan MBSB Bank?

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan pinjaman perumahan MBSB Bank, Sila

 • Hubungi MBSB di +60320963000
 • Emel enquiry@mbsbbank.com
 • Kunjungi Jabatan Gadai Janji MBSB di Tingkat 9, Menara MBSB, 46 Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur

Apakah dokumen yang diperlukan untuk pinjaman perumahan MBSB Bank?

 • Pekerja bergaji
  • Salinan KP
  • Salinan pasport/ Permit Kerja (untuk bukan pemastautin)
  • Borang BE terkini dan resit cukai/ Borang EA
  • Penyata Akaun Simpanan/ Semasa 3 bulan terkini (di mana gaji dikreditkan)
  • Slip gaji 3 bulan terkini
  • Surat pekerjaan
  • Penyata KWSP terkini
  • Perjanjian Jual Beli
 • Bekerja sendiri
  • Salinan KP/pasport
  • Pendaftaran Perniagaan/ Borang 9, 24, 49 dan B&D/ M&A
  • Borang B terkini dan resit cukai
  • Penyata Akaun Semasa 6 bulan terkini (syarikat dan peribadi)
  • Akaun Untung Rugi/ diaudit/ pengurusan 3 tahun terkini
  • Perjanjian Jual Beli

Apakah yuran yang termasuk dalam pinjaman perumahan MBSB Bank

 • Duti setem

  Mengikut Akta Duti Setem 1949 (Disemak 1989)

 • Yuran Wakalah

  Diketepikan

 • Yuran pemprosesan (hartanah kediaman)

  Diketepikan

 • Yuran pembayaran lewat

  1% daripada jumlah tunggakan

 • Permintaan untuk penyata penebusan

  RM50 setiap permintaan

 • Surat pengesahan pengeluaran KWSP

  RM50 setiap permintaan

 • Pengambilan dan fotostat dokumen keselamatan

  RM10 setiap dokumen

Apakah istilah lazim bagi pinjaman perumahan?

 • Tempoh terkunci

  Tempoh masa di mana anda akan dikenakan penalti jika anda membayar pinjaman perumahan anda lebih awal daripada yang dipersetujui. Denda biasanya antara 2% hingga 5% daripada jumlah keseluruhan.

 • Margin kewangan (MOF)

  Jumlah wang yang akan dipinjamkan oleh bank kepada anda yang menentukan jumlah tunai yang perlu anda bayar pendahuluan untuk hartanah itu.

 • Kadar faedah

  Jumlah wang yang anda bayar kepada bank sebagai tambahan kepada jumlah prinsipal.

 • Penilaian

  Anggaran nilai hartanah, dan duti setem dikira berdasarkan nilai hartanah.

 • Kadar asas

  Kadar faedah yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia kepada bank perdagangan untuk pinjaman.

 • Kadar Pinjaman Asas (BLR)

  Kadar yang ditetapkan oleh setiap bank berdasarkan kos peminjaman wang yang akan dipinjamkan kepada peminjam.

 • Pembiayaan semula

  Membayar balik pinjaman sedia ada dan menggantikannya dengan yang baru dengan terma dan syarat baharu.