Simpanan Tetap Standard Chartered Bank

Tentang Standard Chartered Bank

Standard Chartered Malaysia berbangga menjadi bank pertama dan tertua di negara ini. Sukar untuk mempercayai bahawa mereka telah wujud sejak 1875, apabila cawangan pertama mereka dibuka di Beach Street Pulau Pinang! Standard Chartered Bank menawarkan pelbagai perkhidmatan kewangan untuk memenuhi keperluan dan keperluan untuk individu, perniagaan kecil serta perusahaan besar. Mereka menyediakan produk perbankan runcit seperti pinjaman korporat and institusi bersama perkhidmatan penting lain.

Apakah itu simpanan tetap?

Simpanan tetap (FD) ialah pilihan terbaik untuk mereka yang ingin memastikan wang mereka selamat dan mendapat faedah daripadanya. Pulangan pula adalah lebih tinggi daripada akaun simpanan lain, dan pelaburan anda dijamin oleh kerajaan!

Apakah yang perlu saya ketahui sebelum memohon simpanan tetap?

 • Kadar faedah
 • Anda harus mengetahui kadar faedah selepas tempoh matang untuk memastikan anda mendapat jumlah pulangan yang besar. Kadar faedah berbeza untuk setiap bank dan ia juga bergantung kepada tempoh.

 • Tempoh
 • Bank yang berbeza menawarkan tempoh yang berbeza, iaitu diantara 1 bulan hingga beberapa tahun. Pilih yang sesuai dengan keperluan dan matlamat kewangan anda.

 • Caj tersembunyi
 • Adalah penting untuk anda mengenal pasti semua caj yang bakal ditanggung supaya anda boleh mengelak daripada berbelanja lebih daripada yang anda jangkakan.

 • Penalti
 • Anda harus ambil maklum tentang jumlah penalti supaya anda tahu apa yang akan jadi jika anda perlu mengeluarkan wang sebelum tempoh matang.

 • Bank
 • Mengambil kira tentang perkhidmatan pelanggan dan reputasi bank yang anda merancang untuk memohon akaun simpanan tetap anda adalah satu langkah penting! Buat kajian menyeluruh sebelum membuat keputusan mengenai bank.

Apakah jenis simpanan tetap yang ditawarkan oleh Standard Chartered Bank?

Standard Chartered Bank menawarkan 1 jenis simpanan tetap, iaitu Term Deposit-i.

Siapakah yang layak untuk memohon Term Deposit-i?

Anda layak untuk memohon Term Deposit-i jika anda:

 • 18 tahun ke atas
 • Seorang Muslim atau bukan Islam
 • Merancang untuk mendapatkan akaun individu atau akaun bersama
 • Sebahagian daripada pemilikan tunggal atau perkongsian
 • Sebahagian daripada organisasi korporat atau bukan untung (kelab atau persatuan atau persatuan atau koperasi)
 • Sebahagian daripada syarikat sendirian berhad

Mengapa saya perlu memilih Term Deposit-i?

Selain dari sebab-sebab yang lain, anda harus memilih Term Deposit-i kerana:

 • Pelbagai pilihan tempoh perkhidmatan (1 hingga 60 bulan)
 • Kaedah pembayaran yang lebih selamat dengan debit pin bayar
 • Pilih untuk dapatkan e-penyata
 • Produk adalah patuh Syariah

Apakah dokumen yang diperlukan untuk memohon Term Deposit-i?

 • Akaun individu atau akaun bersama:
  • Salinan KP
  • Pemilik tunggal atau perkongsian
  • Pendaftaran perniagaan (Borang A)
  • Lesen syarikat (Borang D)
  • Salinan KP semua rakan kongsi sebagai pelanggan individu
 • Organisasi korporat atau bukan untung:
  • Salinan KP
  • Salinan peraturan dan peraturan yang disahkan
  • Salinan Resolusi untuk membuka akaun yang disahkan oleh pengerusi dan setiausaha
  • Salinan sijil pendaftaran yang disahkan
 • Syarikat sendirian berhad:
  • Dokumen pengenalan diri semua pengarah dan penandatangan
  • Salinan sijil pemerbadanan yang disahkan (Borang 49)
  • Salinan pemulangan saham yang disahkan (Borang 24)
  • Salinan memorandum dan artikel persatuan yang disahkan
  • Salinan diperakui resolusi lembaga yang mengawal selia pengendalian akaun
  • Sijil oleh pendaftar syarikat bahawa syarikat itu berhak untuk memulakan perniagaan
  • Salinan resolusi yang disahkan untuk membuka akaun yang ditandatangani oleh pengerusi dan setiausaha

Apakah tempoh bagi Term Deposit-i?

Tempoh fleksibel 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18 & 21 bulan dan 2, 3, 4 & 5 tahun.

Berapakah jumlah deposit minimum untuk Term Deposit-i?

 • Akaun individu atau akaun bersama:
  • 1 bulan: RM5,000
  • 2 bulan dan ke atas: RM1,000
 • Organisasi korporat atau bukan untung:
  • 1-2 bulan: RM5,000
  • 3 bulan dan ke atas: RM1,000
 • Syarikat sendirian berhad:
  • 1-2 bulan: RM5,000
  • 3 bulan dan ke atas: RM1,000 untuk perletakkan lebih dari 3 bulan

Apakah caj yang dikenakan untuk Term Deposit-i?

Tidak dinyatakan.

Apakah yang akan berlaku jika saya mengeluarkan wang sebelum tempoh matang?

Terdapat kemungkinan anda hanya mendapat separuh daripada faedah yang dikontrakkan sebagai penalti penamatan awal. Tiada faedah akan dibayar kepada anda jika anda menutup akaun anda sebelum 3 bulan permulaan.

Bagaimanakah saya boleh menghubungi Standard Chartered Bank untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Term Deposit-i?

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan Term Deposit-i, sila hubungi 1-300-88-8888 atau kunjungi cawangan Standard Chartered Bank yang berdekatan.

Apakah istilah lazim untuk simpanan tetap?

 • “p.a.”
 • Ia bermaksud per annum, atau setiap tahun.

 • “Kadar faedah”
 • Jumlah pulangan yang diperolehi oleh pendeposit.

 • “Tempoh”
 • Tempoh masa wang dikunci dalam akaun simpanan tetap.

 • “Deposit”
 • Jumlah wang yang dikunci dalam akaun simpanan tetap untuk memperoleh faedah.

 • “Penalti”
 • Caj tambahan daripada bank untuk pengeluaran sebelum tempoh matang (atau pengeluaran pramatang).

 • “Kematangan”
 • Tempoh masa yang ditetapkan di mana pelaburan tamat dan prinsipal dan faedah dibayar balik.

 • “Pengeluaran pramatang”
 • Pengeluaran wang dalam akaun simpanan tetap sebelum tempoh matang.

 • “Pengeluaran separa”
 • Pengeluaran sebahagian jumlah wang dalam akaun simpanan tetap sebelum tempoh matang.