Insurans Perjalanan Great Eastern

Apabila anda melakukan perjalanan di atas kapal, mereka menyediakan keselamatan penuh untuk anda, keluarga anda, dan juga rumah anda, membolehkan anda menumpukan pada menikmati pengalaman. Salah satu pelan insurans perjalanan mereka yang paling popular ialah “Great Voyager”.

Apakah insurans perjalanan?

Insurans perjalanan adalah sejenis perlindungan yang melindungi anda dan keluarga anda daripada pelbagai risiko semasa melancong di Malaysia atau luar negara. Ia biasanya meliputi perbelanjaan perubatan, kehilangan bagasi, pembatalan penerbangan dan kerugian lain yang mungkin ditanggung oleh pengembara semasa dalam perjalanan. Insurans perjalanan akan tersedia untuk perjalanan sehala, pergi dan balik dan tahunan, dalam dan luar negara.

Mengenai Great Eastern

Great Eastern Life memulakan operasinya pada tahun 1908 sebagai pejabat cawangan The Great Eastern Life Assurance Company Limited. Di bawah Skim Pemindahan Perniagaan, operasi Malaysia telah dipindahkan ke GELM, sebuah syarikat awam tempatan. Pada tahun 1998, The Malaysia Book of Records mengiktiraf syarikat itu sebagai “Penanggung Insurans Hayat Tertua dan Terbesar di Malaysia.”

Mengapakah saya harus memilih insurans perjalanan Great Voyager?

Sentiasa rindu untuk bepergian tetapi bimbang tentang keadaan yang tidak dijangka seperti pembatalan perjalanan, kelewatan pesawat, atau kehilangan bagasi? Biarkan perjalanan bermula dengan pelbagai pilihan manfaat Great Voyager, termasuk perlindungan kemalangan peribadi perjalanan yang komprehensif dan perlindungan perubatan yang besar.

Anda juga boleh mendapatkan insurans perjalanan ini dalam talian, di hujung jari anda! Mereka menjaga kebimbangan anda semasa anda dalam perjalanan! Semak manfaat utama pelan di bawah:

 • Kematian akibat kemalangan dan hilang upaya kekal
 • Perlindungan bagasi dan kelewatan penerbangan
 • Pelbagai manfaat perubatan
 • Sambungan perlindungan 30 hari automatik

Bagaimanakah saya boleh menghubungi Great Eastern untuk maklumat lanjut?

 • Tel: +603 4259 8888
 • Fax: +603-48130055
 • E-mel: gicare-my@greateasterngeneral.com

Saya bukan rakyat Malaysia. Adakah saya layak untuk membeli pelan ini?

Jika anda bukan warganegara Malaysia, anda harus menjadi pemastautin tetap atau pemegang permit kerja yang bekerja secara sah di Malaysia untuk boleh membeli pelan tersebut.

Umur yang layak untuk pelan ini?

Anda dan pasangan anda mestilah warganegara Malaysia, pemastautin tetap, atau pemegang permit kerja yang bekerja secara sah di Malaysia, dan mestilah berumur antara lapan belas (18) dan lapan puluh (80 tahun). Anak-anak anda mestilah berumur antara satu (1) bulan dan lapan belas (18) tahun (atau dua puluh tiga (23) tahun jika mereka berada dalam pendidikan tinggi).

Apakah tempoh perlindungan?

Dalam kes Polisi Perjalanan Dua Hala (Perjalanan Pergi Balik), polisi bermula apabila orang yang diinsuranskan meninggalkan rumahnya untuk perjalanan dan berakhir apabila orang yang diinsuranskan pulang ke rumahnya atau apabila polisi tamat tempoh, yang mana dahulu. Perjalanan baharu yang bermula selepas orang yang diinsuranskan tiba di destinasi akhir perjalanan sebelumnya atau pulang ke rumahnya selepas perjalanan awal itu tidak dilindungi.Walau bagaimanapun, dalam kes Polisi Tahunan, tempoh dua belas (12) bulan bermula pada tarikh kuat kuasa polisi di mana orang yang diinsuranskan meninggalkan rumahnya untuk sebarang perjalanan.

Apakah prosedur untuk membatalkan perlindungan saya dan menerima bayaran balik premium yang telah dibayar?

Jika Polisi dikeluarkan sebagai Polisi Tahunan, anda boleh membatalkan polisi pada bila-bila masa sebelum permulaan perlindungan atau selepas permulaan perlindungan tetapi sebelum berlepas untuk mana-mana perjalanan anda semasa Tempoh Insurans dengan memberitahu mereka secara bertulis dan memulangkan polisi kepada mereka. Mereka juga boleh membatalkan polisi ini pada bila-bila masa dengan menghantar empat belas (14) hari notis bertulis ke alamat terakhir anda yang diketahui melalui Surat Berdaftar. Mereka akan membayar balik kepada anda sebahagian daripada premium yang sepadan dengan bakinya tempoh insurans jika polisi dibatalkan.

Apakah yang dilindungi oleh insurans perjalanan Great Voyager?

 • Kemalangan Diri
 • Perubatan dan Perbelanjaan Lain
 • Kesulitan Perjalanan
 • Pemindahan Kecemasan Perubatan dan Penghantaran (oleh Asia Assistance Network)

Apakah negara yang dilindungi oleh polisi anda?

There is three (3) area coverage under the TripCare 360 Insurance & Takaful under Great Eastern life travel insurance

Great Eastern life Travel Online (Overseas)

Kawasan Negara
Kawasan 1
 • Australia
 • Brunei
 • Kemboja
 • China
 • Hong Kong
 • Macau
 • India
 • Indonesia
 • Jepun
 • Thailand
 • Korea Selatan
 • Laos
 • Myanmar
 • New Zealand
 • Pakistan
 • Filipina
 • Sri Lanka
 • Singapura
 • Taiwan
 • Vietnam
Kawasan 2 TIDAK TERMASUK:

 • Israel
 • Cuba
 • Iran
 • Sudan
 • Republik Rakyat Demokratik Korea/Korea Utara
 • Syria
 • Wilayah Crimea Ukraine

Apakah beberapa pengecualian umum polisi

Polisi ini tidak melindungi kematian atau kecederaan yang disebabkan oleh peristiwa berikut:

 1. Peperangan, sinaran atau pencemaran oleh radioaktiviti, bahan senjata nuklear.
 2. Bunuh diri atau gila.
 3. HIV dan/atau penyakit berkaitan HIV termasuk AIDS.
 4. Bersalin, kehamilan, keguguran atau sebarang komplikasi daripadanya.
 5. Keadaan fizikal atau perubatan yang sedia ada, kecacatan fizikal atau mental atau kelemahan.
 6. Mencederakan diri sendiri dan mencetuskan pembunuhan atau serangan.
 7. Terlibat dalam Aktiviti Berbahaya.
 8. Aktiviti jenayah atau haram.
 9. Keganasan nuklear, kimia atau biologi

Berapakah yang perlu saya bayar insurans perjalanan Great Voyager?

Premium yang anda mesti bayar akan berbeza-beza bergantung pada pelan yang anda pilih, tempoh perlindungan dan destinasi. Sila rujuk di sini untuk butiran lanjut.

Bagaimanakah cara saya membuat tuntutan untuk insurans perjalanan Great Eastern?

 1. Semua tuntutan mesti dibawa melalui anda dan wakil peribadi anda yang sah sekiranya anda meninggal dunia.
 2. Anda mesti memberitahu mereka secara bertulis dalam masa tiga puluh (30) hari dari sebarang kemalangan, kehilangan atau kerosakan yang mungkin menimbulkan tuntutan. Mereka tidak akan menafikan tuntutan kerana anda atau orang yang diinsuranskan gagal untuk memberitahu mereka dalam masa yang diperlukan jika ia boleh dibuktikan dengan kepuasan mereka bahawa pemberian pemberitahuan tersebut dalam tempoh yang ditetapkan jumlah diinsuranskan tidak boleh dicapai dengan munasabah.
 3. Selepas menerima notis tersebut, mereka akan memberikan anda borang tuntutan standard mereka, yang anda mesti lengkapkan dan kembalikan kepada mereka atas perbelanjaan anda sendiri, bersama-sama dengan sebarang bukti dokumen, seperti laporan polis, laporan perubatan, bil asal, anggaran pembaikan, counterfoil tiket, tab bagasi dan laporan lain, yang mereka mungkin memerlukan secara munasabah untuk menilai tuntutan, seperti laporan polis, laporan perubatan, bil asal, anggaran untuk pembaikan, counterfoil tiket, tab bagasi dan laporan lain.
 4. Sebaik sahaja anda menerima sebarang surat, tuntutan, writ atau saman, atau komunikasi lain yang berkaitan dengan tuntutan, anda mesti menghantarnya kepada mereka, tanpa dijawab.
 5. Kecuali dengan kelulusan bertulis mereka, anda atau orang yang diinsuranskan tidak boleh mengakui, menafikan, berunding atau menyelesaikan tuntutan.
 6. Anda harus memelihara barang-barang yang rosak selagi boleh dilakukan supaya kami boleh memeriksanya; jika mereka membayar atau menggantikan objek yang rosak, artikel itu akan menjadi hak milik anda.
 7. Sekiranya berlaku kematian yang tidak disengajakan, mereka mesti diberi notis yang adil sebelum pengebumian atau pembakaran mayat, dan mereka hendaklah dibenarkan menjalankan sebarang pemeriksaan bedah siasat atas perbelanjaan mereka jika ia tidak dilarang oleh undang-undang.

Saya rasa saya sudah bersedia untuk membeli insurans perjalanan. Jadi, cara manakah yang terbaik untuk saya membeli insurans perjalanan?

Laman web mesra pengguna kami ialah cara terbaik untuk anda membeli insurans perjalanan. Anda boleh membandingkan dan memilih polisi insurans perjalanan terbaik untuk keperluan dan mengikut bajet anda.