Insurans Perjalanan Tokio Marine

Insurans perjalanan Tokio Marine akan melindungi anda dan orang yang anda sayang apabila melancong di dalam atau luar negara. Anda dapat melakukan perjalanan dengan tenang dan mengetahui bahawa jika berlaku sebarang kecemasan, perlindungan ini akan melindungi anda dan orang tersayang.

Apakah insurans perjalanan?

Insurans perjalanan adalah sejenis perlindungan yang akan melindungi anda dan keluarga anda daripada pelbagai risiko semasa melancong di Malaysia atau luar negara. Ia biasanya meliputi perbelanjaan perubatan, kehilangan bagasi, pembatalan penerbangan dan kerugian lain yang mungkin ditanggung oleh pengembara semasa dalam perjalanan. Insurans perjalanan juga tersedia untuk perjalanan sehala, pergi dan balik dan tahunan, sama ada di dalam atau luar negara.

Mengenai Tokio Marine

Tokio Marine ialah syarikat insurans Jepun yang pertama muncul di Malaysia pada tahun 1957 apabila Tokio Marine and Fire Insurance Company Limited (TMF) memulakan perniagaan pengunderaitannya, dan operasi itu ditubuhkan pada tahun 1974. Tokio Marine Insurans (Malaysia) kini mempunyai lebih 19 cawangan di seluruh negara dan komited untuk menyediakan insurans yang inovatif dan berdaya saing kepada pelanggan mereka.

Mengapa saya perlu memilih insurans perjalanan Tokio Marine?

Antara sebab mengapa anda harus memilih insurans perjalanan Tokio Marine adalah kerana ia menyediakan pelbagai manfaat dalam satu polisi dan mempunyai pelbagai pilihan insurans perjalanan seperti

 • Insurans Travel Personal Accident
 • Insurans Domestic Travel Partner Plus
 • Insurans Tokio Marine Explorer
 • Insurans Tokio Marine Annual Explorer

Bagaimanakah saya boleh menghubungi Tokio Marine untuk maklumat lanjut?

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan berkenaan insurans perjalanan Tokio Marine, sila hubungi mereka di 03-7628 3877 / 03-7841 5770 or E-mel letusknow@tokiomarine.com.my

Saya bukan warganegara Malaysia. Adakah saya boleh membeli pelan tersebut?

Insurans perjalanan Tokio Marine hanya terpakai kepada warganegara Malaysia, Penduduk Tetap Malaysia, Pemegang Permit Kerja, Pemegang Pas Pekerjaan atau sebaliknya bekerja secara sah di Malaysia dan/atau Pasangan dan Anak/Anaknya yang sah.

Apakah jenis produk insurans yang mereka tawarkan untuk insurans perjalanan?

Tokio marine menyediakan empat (4) jenis produk insurans perjalanan:

 • Insurans Travel Personal Accident
 • Insurans Domestic Travel Partner Plus
 • Insurans Tokio Marine Explorer
 • Insurans Tokio Marine Annual Explorer

Umur yang layak untuk pelan ini?

Insurans Travel Personal Accident

Had umur – 2 tahun hingga 70 tahun

Insurans Domestic Travel Plus

Had umur – 30 hari hingga 80 tahun tanpa had bilangan kanak-kanak di bawah perlindungan keluarga

Insurans Tokio Marine Explorer

Had umur – Berumur antara 18 tahun dan 75 tahun

Insurans Tokio Marine Annual Explorer

 • Individu Had umur – Berumur antara 30 hari dan 85 tahun
 • Keluarga Had umur – Anak yang bergantung sepenuhnya ditakrifkan sebagai seseorang yang berumur 30 hari hingga di bawah 18 tahun atau sehingga 23 tahun yang masih belajar sepenuh masa di Malaysia

Bilakah tempoh perlindungan?

 • Insurans Travel Personal Accident – Berdasarkan tempoh perjalanan anda.
 • Insurans Domestic Travel Plus – Perlindungan perjalanan dari 1 hari hingga 90 hari.
 • Insurans Tokio Marine Explorer – Bilangan hari maksimum yang dibenarkan bagi setiap perjalanan ialah 180 hari berturut-turut dari tarikh berlepas.
 • Insurans Tokio Marine Annual Explorer – Bilangan hari maksimum yang dibenarkan bagi setiap perjalanan ialah 90 hari berturut-turut dari tarikh berlepas

Adakah saya boleh membuat pencalonan untuk pelan ini?

Ya. Anda boleh mencalonkan individu atau wakil yang telah anda pilih untuk semua pelan insurans wakil Tokio.

Jika saya memegang tiket sehala, adakah saya layak untuk membeli pelan ini?

Ya. Anda layak untuk membeli pelan insurans perjalanan Tokio Marine

Apakah prosedur untuk membatalkan polisi saya dan menerima bayaran balik premium yang telah dibayar?

Prosedur pembatalan mungkin berbeza bergantung pada jenis pelan perlindungan yang anda pilih

 • Insurans Travel Personal Accident & Tokio Marine Annual Explorer
 • Anda boleh membatalkan polisi anda dengan memberikan notis bertulis kepada Tokio Marine. Anda berhak mendapat bayaran balik premium ditolak premium berdasarkan kadar tempoh pendek mereka untuk tempoh polisi berkuat kuasa, tertakluk kepada premium minimum yang disimpan oleh mereka.

 • Insurans Domestic Travel Plus & Tokio Marine Explorer
 • Anda boleh membatalkan polisi anda dengan memberikan notis bertulis kepada Tokio Marine. Walau bagaimanapun, tiada bayaran balik premium akan dibenarkan.

Siapakah yang boleh saya hubungi untuk bantuan kecemasan atau jika saya perlu dimasukkan ke hospital semasa berada di luar negara?

Jika anda memerlukan bantuan kecemasan semasa berada di luar negara, sila hubungi Talian Bantuan Automatik 24 jam Tokio Marine di 03-7628 3877 / 03-7841 5770 atau E-mel letusknow@tokiomarine.com.my

Apakah yang dilindungi oleh insurans perjalanan Tokio Marine?

Berikut ialah polisi insurans perjalanan Tokio Marine yang terdapat di setiap pilihan produk:

Insurans Travel Personal Accident

 • Kematian Dan Hilang Upaya Kekal
 • Perbelanjaan perubatan

Insurans Domestic Travel Plus

 • Perbelanjaan perubatan
 • Elaun Hospital Harian (disebabkan Kemalangan)
 • Bagasi peribadi dan Kesan peribadi
 • Kelewatan Perjalanan
 • Perbelanjaan Penghantaran Balik Jenazah
 • Elaun Ihsan akibat Culik

Insurans Tokio Marine Explorer & Annual Explorer

 • Kemalangan Diri
 • Penghantaran Balik Jenazah atau Pengebumian / Pengebumian di Luar Negara
 • Perbelanjaan Perubatan Dan Berkaitan
 • Pemindahan Perubatan Kecemasan
 • Pembatalan Atau Penangguhan Perjalanan
 • Kos Tambahan Perlindungan Kereta Sewa

Klik di sini lihat lebih banyak perlindungan/manfaat yang anda boleh terima.

Apakah faedah lain di bawah insurans perjalanan Tokio Marine?

Insurans Domestic Travel Plus

 • Tersedia dalam pelan asas dan utama.
 • Pelancong yang masuk dan melancong dalam Malaysia dilindungi.
 • Perlindungan Aktiviti Air Berbahaya untuk perbelanjaan perubatan yang ditanggung akibat kemalangan semasa menyertai aktiviti air berbahaya.
 • Keganasan Perlindungan untuk kematian atau kecederaan tubuh badan yang disebabkan oleh tindakan pengganas

Insurans Tokio Marine Explorer & Annual Explorer

 • Kematian Akibat Kemalangan & Hilang Upaya Kekal
 • Penghantaran Balik atau Pengebumian / Pengebumian di Luar Negara
 • Pengurangan atau Gangguan Perjalanan
 • Perlindungan untuk Pemain Golf
 • Penjagaan Trauma
 • Aktiviti Ekstrem (dengan premium tambahan)

Apakah aktiviti pengembaraan yang dilindungi?

Antara aktiviti pengembaraan yang dilindungi seperti:

 • Aktiviti Musim Sejuk – Ski, Kereta Luncur Salji, Kenderaan Salji, Luncur Ais dan banyak lagi
 • Aktiviti Udara – Terjun lelabah (Bungee jumping), geluncur angin (Hang-gliding), payung terjun dan banyak lagi
 • Aktiviti Air – Paralayar (Parasailing), ski jet, barkanu & berakit (Kelas 1 hingga 3)

Apakah negara yang dilindungi oleh polisi anda?

Insurans Domestic Travel Plus

Perjalanan mesti bermula di Malaysia dan mesti kekal di dalam Malaysia.

Insurans Tokio Marine Explorer & Annual Explorer

 • Kawasan 1
 • Australia, Brunei, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Jepun, Korea, Laos, Macau, Malaysia (dari Semenanjung Malaysia ke Malaysia Timur atau sebaliknya), Maldives, Myanmar, New Zealand, Pakistan, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, and Vietnam

 • Kawasan 2 (Seluruh Dunia)
 • TIDAK TERMASUK – Amerika Syarikat, Kanada, Tibet, Nepal, Korea Utara, Syria, Cuba, Iran, Iraq, Liberia, Sierra Leone, Crimea dan Sevastopol

 • Kawasan 3 (Seluruh Dunia)
 • TIDAK TERMASUK – Korea Utara, Syria, Cuba, Iran, Iraq, Liberia, Sierra Leone, Crimea dan Sevastopol

Apakah pengecualian utama di bawah polisi ini?

Polisi ini tidak melindungi kematian atau kecederaan yang disebabkan oleh:

 • Peperangan dan risiko berkaitan
 • Kemalangan radioaktif dan bahan senjata nuclear
 • Membunuh diri (sama ada siuman atau kurang siuman) atau sebarang cubaannya
 • Ketagihan arak atau dadah yang tidak dipreskripsikan oleh pengamal perubatan yang berkelayakkan
 • Sakit, penyakit, dijangkiti
 • Perlakuan jenayah

Terdapat beberapa lagi pengecualian am yang perlu anda ketahui.

Berapa premium yang perlu saya bayar untuk insurans perjalanan Tokio Marine?

Premium yang perlu anda bayar akan berbeza-beza bergantung pada pelan yang anda pilih, tempoh perlindungan dan destinasi.

Bolehkah saya membayar insurans perjalanan Tokio Marine secara ansuran?

Anda mesti membayar Premium terlebih dahulu dan diterima oleh Tokio Marine sebelum perlindungan bermula.

Bagaimanakah cara saya membuat tuntutan untuk insurans perjalanan Tokio Marine?

Apabila anda berada dalam situasi yang tidak dijangka, anda mesti mengikut lima (5) langkah ini untuk memfailkan tuntutan.

 1. Maklumkan Tokio Marine
 2. Anda mesti memaklumkan Tokio Marine secara bertulis secepat mungkin, dalam tempoh masa yang dinyatakan dalam polisi anda, dengan butiran penuh tentang insiden/kemalangan tersebut.

 3. Buat laporan polis
 4. Jika berlaku kehilangan atau kerosakan melibatkan kecurian bagasi peribadi / wang peribadi / dokumen perjalanan / barangan peribadi dan / atau kemalangan, buat laporan polis dalam tempoh 24 jam.

 5. Hubungi bantuan perjalanan
 6. Hubungi Bantuan 24 jam Seluruh Dunia Tokio Marine (Bantuan perubatan, Bantuan perjalanan) di 603-7628 3877 / 603-7841 5770

 7. Maklumkan syarikat penerbangan
 8. Laporkan kepada pembawa jika bagasi anda lewat atau hilang.

 9. Hantar tuntutan
 10. Kembalikan Borang Tuntutan yang telah lengkap diisi bersama-sama dokumen yang diminta.

Saya rasa saya sudah bersedia untuk membeli insurans perjalanan. Jadi, cara manakah yang terbaik untuk saya membeli insurans perjalanan?

Laman web mesra pengguna kami ialah cara terbaik untuk anda membeli insurans perjalanan. Anda boleh membandingkan dan memilih polisi insurans perjalanan terbaik untuk keperluan dan mengikut bajet anda.