Pinjaman Kereta AFFIN Bank

Tentang AFFIN Bank

Affin Bank Berhad menawarkan rangkaian produk dan perkhidmatan kewangan yang pelbagai kepada pelanggan runcit dan perniagaan. Bahagian perniagaan utama seperti Perbankan Komuniti, Perbankan Perusahaan, Perbankan Korporat dan Perbendaharaan digunakan untuk mengkategorikan segmen perniagaan sasaran. AFFIN Bank juga mempunyai rangkaian 110 cawangan di Malaysia setakat 31 Disember 2020.

Apakah itu pinjaman kereta?

Apabila anda membeli kereta, salah satu perbelanjaan anda ialah kos pinjaman kereta. Pinjaman kereta adalah sejenis pinjaman yang membolehkan anda meminjam wang untuk membayar kereta. Anda juga boleh menggunakan pinjaman kereta tersebut untuk membeli kereta baru atau terpakai. Manakala, syarat pinjaman kereta biasanya bergantung pada umur, nilai kereta dan sejarah kredit anda.

Apakah jenis pinjaman kereta yang ditawarkan oleh AFFIN Bank?

Terdapat 2 jenis pinjaman kereta yang ditawarkan oleh AFFIN Bank, iaitu:

 • AFFIN BANK Vehicle Loan
 • AFFIN ISLAMIC Vehicle Financing-i

Apakah kriteria kelayakan untuk memohon pinjaman kereta AFFIN Bank?

 • Rakyat Malaysia dan Penduduk Tetap
 • 18 tahun dan ke atas
 • Individu/pemilik tunggal/perkongsian
 • Pekerja syarikat terhad/tersenarai awam

Apakah faedah pinjaman kereta AFFIN Bank?

 • AFFIN BANK Vehicle Loan
  • Pembiayaan kadar tetap untuk memberi anda kadar yang kompetitif untuk ansuran bulanan anda
  • Margin pembiayaan sehingga 90% (kereta baharu) dan 85% (kereta terpakai)
  • Tempoh pinjaman sehingga 9 tahun
  • Pelbagai saluran pembayaran balik
 • AFFIN ISLAMIC Vehicle Financing-i
  • Konsep Al-Ijarah Thumma Al-Bai’ digunakan untuk pinjaman kereta ini. Bank akan menyewakan anda sebuah kereta yang telah diperolehnya bagi pihak anda, dan anda akan memajaknya sepanjang tempoh pinjaman. Apabila anda membuat pembayaran terakhir anda, pemilikan harta itu dipindahkan kepada anda
  • Rebat untuk penyelesaian awal tersedia
  • Pelbagai saluran pembayaran balik

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut tentang pinjaman kereta AFFIN Bank?

Untuk maklumat lanjut mengenai produk ini, sila lawati cawangan AFFIN Bank/AFFIN Islamic Bank berdekatan anda, atau hubungi Pusat Perhubungan di +60382302222, atau layari laman web rasmi AFFIN Bank.

Apakah yuran yang termasuk dalam pinjaman kereta AFFIN Bank?

 • Kadar faedah untuk kereta baharuDari 2.60% ke 2.92% p.a., bergantung pada jenama kereta, jumlah pinjaman dan tempoh
 • Kadar faedah untuk kereta terpakaiSerendah 3.00% p.a., bergantung pada jenama kereta, jumlah pinjaman dan tempoh
 • Duti setemRM10
 • Caj fotostatRM10
 • Surat keizinanRM50
 • Yuran penyelesaian awalTiada
 • Yuran penalti lewat8% daripada jumlah tertunggak

Bagaimanakah cara untuk saya membuat bayaran bulanan untuk pinjaman kereta AFFIN Bank?

Anda boleh membuat pembayaran melalui pelbagai kaedah pembayaran seperti ATM, CDM, deposit tunai, perbankan internet, pemindahan IBG, DuitNow, Arahan Tetap, dan di cawangan AFFIN Bank.

Adakah saya memerlukan perlindungan insurans untuk pinjaman kereta AFFIN Bank?

Akta Sewa Beli 1967 memerlukan anda mempunyai perlindungan insurans yang komprehensif untuk tempoh pinjaman anda. Anda mesti memberitahu bank tentang pembaharuan polisi insurans dalam tempoh 14 hari dari tarikh tamat tempohnya. Anda dinasihatkan untuk mengambil insurans jaminan terma pemiutang bank, yang melindungi anda daripada kematian sebelum waktunya atau hilang upaya menyeluruh dan kekal, dengan membayar hutang tertunggak anda mengikut jadual manfaat yang anda boleh ketahui lebih lanjut dengan menghubungi bank.

Apakah istilah lazim bagi pinjaman kereta?

 • “Pinjaman ekuiti kenderaan”Bentuk pinjaman ini, juga dikenali sebagai pinjaman hakmilik, menggunakan ekuiti yang anda miliki dalam kenderaan anda sebagai balasan untuk hakmilik anda. Anda mendapat pinjaman tunai, dan pemberi pinjaman mengembalikan hak milik kereta anda setelah anda membayarnya.
 • “Bayaran belon”Bayaran belon mengurangkan bayaran bulanan bagi pinjaman kenderaan, tetapi ia memerlukan bayaran yang besar pada akhir tempoh.
 • “Buydown”Apabila membeli kereta baharu atau terpakai, pembeli mungkin diberi pilihan untuk menurunkan kadar faedah pinjaman kereta mereka.
 • “Refi pulangan tunai”Satu bentuk pinjaman pembiayaan semula yang membolehkan anda menggunakan ekuiti dalam kereta anda untuk mendapatkan wang tunai sambil membiayainya semula.
 • “Kredit”Istilah yang merujuk kepada sejarah kredit anda dan boleh membantu menentukan sama ada anda akan dapat membayar balik pinjaman kereta atau tidak.
 • “Kadar faedah”Kadar faedah ialah peratusan yang akan dikenakan oleh bank di atas jumlah prinsipal atau jumlah yang mesti dibayar balik.
 • “Bayaran pendahuluan”Bayaran pendahuluan untuk kereta yang meliputi sebahagian daripada kos. Kebiasaannya 10% adalah daripada jumlah kos kereta baharu dan 20% daripada jumlah kos kereta terpakai.
 • “Margin Kewangan (MOF)”Jumlah pinjaman yang diberikan oleh institusi kewangan, dinyatakan sebagai peratusan daripada nilai harta yang dicagarkan untuk mendapatkan pinjaman.
 • “Tempoh pinjaman”Jumlah bulanan atau tahunan yang diperlukan untuk membayar pinjaman anda.
 • “Penjamin”Individu yang bertanggungjawab secara sah untuk membayar balik pinjaman anda jika anda tidak dapat berbuat demikian.
 • “Ansuran”Bayaran bulanan yang perlu anda bayar kepada pihak bank untuk membayar pinjaman anda.
 • “Kelalaian”Peminjam yang melanggar perjanjian pinjaman. Di mana, peminjam tersebut gagal membuat pembayaran bulanan seperti yang telah dipersetujui antara peminjam dan pihak bank.