Pinjaman Kereta AmBank

Tentang AmBank

AmBank adalah kumpulan perkhidmatan kewangan Malaysia yang mempunyai pengalaman lebih 40 tahun dalam membantu pembangunan ekonomi Malaysia. Sementara itu, AmBank juga membantu semua individu dan perniagaan di Malaysia untuk berkembang dan menang bersama-sama dengan menyediakan rangkaian produk kewangan dan perkhidmatan yang luas seperti perbankan peribadi, pengurusan kekayaan, insurans, pinjaman dan pembiayaan, dan lain-lain untuk memenuhi keperluan pelanggan mereka. Selain itu, AmBank turut memperkenalkan AmBank Islamic Berhad, yang merupakan firma perbankan Islam yang menyediakan rangkaian produk yang komprehensif serta patuh Syariah. Oleh itu, dengan adanya pilihan yang pelbagai membolehkan pelanggan membuat pilihan yang tepat berkenaan produk perbankan.

Apakah itu pinjaman kereta?

Pinjaman kereta ialah kaedah membeli kenderaan di mana anda memohon jumlah untuk digunakan sebagai cagaran dan membiayainya melalui bank. Pinjaman jenis ini mempunyai tempoh maksimum 9 tahun, walaupun terdapat margin sehingga 90% atau 100%. Manakala, baki 10% adalah apa yang kita panggil sebagai “bayaran pendahuluan.”

Apakah jenis pinjaman kereta yang ditawarkan oleh AmBank?

AmBank menawarkan 2 jenis pinjaman kereta, iaitu:

 • AmBank AmAUTOMate
 • Arif Hire Purchase-i

Apakah kriteria kelayakan untuk memohon pinjaman kereta AmBank?

 • Berumur antara 18 hingga 70 tahun
 • Pendapatan tahunan minimum RM24,000

Apakah faedah pinjaman kereta AmBank?

 • AmBank juga menyediakan pinjaman pembiayaan kenderaan konvensional dan Islam
 • Pembiayaan kereta yang patuh Syariah berdasarkan kontrak Islam Al-Ijarah Thumma Al- Bai’ (AITAB)
 • Kelulusan yang pantas kerana proses permohonan yang mudah
 • AmBank juga menyediakan margin pembiayaan yang tinggi sehingga 90%
 • Dapatkan tempoh pembayaran balik yang fleksibel selama 9 tahun
 • AmBank mempunyai hubungan dengan lebih 3,000 pengedar kereta yang dilantik
 • Mempunyai kaedah pembayaran yang mudah dan saluran yang pelbagai melalui perbankan atas talian, CDM, ATM atau cawangan AmBank yang berdekatan

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut tentang pinjaman kereta AmBank?

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan pinjaman kereta AmBank, sila layari laman web rasmi mereka di http://www.ambankgroup.com/ atau e-mel customercare@ambankgroup.com atau lawati cawangan AmBank terdekat.

Apakah yuran yang termasuk dalam pinjaman kereta AmBank?

 • Duti setem

  RM20

 • Yuran penyata penebusan

  RM50 setiap permintaan/akaun

 • Surat kebenaran

  RM20 setiap surat

 • Yuran penalti lewat

  2% daripada jumlah tertunggak

 • Permintaan untuk mendapatkan dan menyalin dokumen

  RM20

Sila klik di sini untuk maklumat lanjut.

Bagaimanakah cara untuk saya membuat bayaran bulanan untuk pinjaman kereta AmBank?

Anda boleh membuat pembayaran bulanan untuk pinjaman kereta anda dengan mudah hanya menggunakan pelbagai saluran seperti kemudahan Auto Debit, perbankan atas talian, CDM, ATM, atau kunjungi sahaja cawangan AmBank yang terdekat.

Adakah saya memerlukan sebarang perlindungan insurans untuk pinjaman kereta AmBank?

Wajib untuk anda mendapatkan insurans motor atau Takaful untuk melindungi kerugian dan kerosakan yang disebabkan oleh kemalangan, kebakaran, kecurian dan kecederaan badan atau kematian pihak ketiga.

Apakah istilah lazim bagi pinjaman kereta?

 • Pinjaman Ekuiti Kenderaan

  Bentuk pinjaman ini, juga dikenali sebagai pinjaman hakmilik, menggunakan ekuiti yang anda miliki dalam kenderaan anda sebagai balasan untuk hakmilik anda. Anda mendapat pinjaman tunai, dan pemberi pinjaman mengembalikan hak milik kereta anda setelah anda membayarnya.

 • Bayaran Belon

  Bayaran belon mengurangkan bayaran bulanan bagi pinjaman kenderaan, tetapi ia memerlukan bayaran yang besar pada akhir tempoh.

 • Buydown

  Apabila membeli kereta baharu atau terpakai, pembeli mungkin diberi pilihan untuk menurunkan kadar faedah pinjaman kereta mereka.

 • Refi Pulangan Tunai

  Satu bentuk pinjaman pembiayaan semula yang membolehkan anda menggunakan ekuiti dalam kereta anda untuk mendapatkan wang tunai sambil membiayainya semula.

 • Kredit

  Istilah yang merujuk kepada sejarah kredit anda dan boleh membantu menentukan sama ada anda akan dapat membayar balik pinjaman kereta atau tidak.

 • Kadar Faedah

  Kadar faedah ialah peratusan yang akan dikenakan oleh bank di atas jumlah prinsipal atau jumlah yang mesti dibayar balik.

 • Bayaran Pendahuluan

  Bayaran pendahuluan untuk kereta yang meliputi sebahagian daripada kos. Kebiasaannya 10% adalah daripada jumlah kos kereta baharu dan 20% daripada jumlah kos kereta terpakai.

 • Margin Kewangan

  Jumlah pinjaman yang diberikan oleh institusi kewangan, dinyatakan sebagai peratusan daripada nilai harta yang dicagarkan untuk mendapatkan pinjaman.

 • Tempoh Pinjaman

  Jumlah bulanan atau tahunan yang diperlukan untuk membayar pinjaman anda.

 • Penjamin

  Individu yang bertanggungjawab secara sah untuk membayar balik pinjaman anda jika anda tidak dapat berbuat demikian.

 • Ansuran

  Bayaran bulanan yang perlu anda bayar kepada pihak bank untuk membayar pinjaman anda.

 • Kelalaian

  Peminjam yang melanggar perjanjian pinjaman. Di mana, peminjam tersebut gagal membuat pembayaran bulanan seperti yang telah dipersetujui antara peminjam dan pihak bank.