Pinjaman Kereta Bank Islam

Tentang Bank Islam

Bank Islam telah berkhidmat selama 35 tahun dan merupakan sebuah perintis perbankan Islam yang terkemuka di Malaysia yang menawarkan pelbagai penyelesaian kewangan bukan sahaja kepada bakal pelanggan mereka, tapi juga kepada pihak berkepentingan, warga kerja, pelabur dan komuniti mereka. Bukan itu sahaja, berikutan peningkatan COVID-19 di Malaysia, Bank Islam telah memperkenalkan dan seterusnya mempertingkatkan aplikasi perbankan mudah alih mereka yang dipanggil GO oleh Bank Islam, bersama-sama dengan dompet digital dan perkhidmatan pembayaran untuk memberikan akses dan kemudahan kepada pelanggan untuk membuat sebarang pembayaran atau perkhidmatan semasa gejala COVID-19.

Apakah itu pinjaman kereta?

Apabila anda membeli kereta, salah satu perbelanjaan anda ialah kos pinjaman kereta. Pinjaman kereta adalah sejenis pinjaman yang membolehkan anda meminjam wang untuk membayar kereta. Anda juga boleh menggunakan pinjaman kereta tersebut untuk membeli kereta baru atau terpakai. Manakala, syarat pinjaman kereta biasanya bergantung pada umur, nilai kereta dan sejarah kredit anda.

Apakah jenis pinjaman kereta yang ditawarkan oleh Bank Islam?

Bank Islam menawarkan 3 jenis pinjaman kereta, iaitu:

 • Vehicle Financing-i
 • Vehicle Financing-i GradONE
 • Superbike Financing-i

Apakah kriteria kelayakan untuk memohon pinjaman kereta Bank Islam?

 • Berumur antara 18 hingga 60 tahun
 • Mempunyai pendapatan tetap
 • Mempunyai sekurang-kurangnya Diploma daripada universiti/institusi pengajian tinggi yang bertauliah
 • Pekerja tetap atau kontrak dalam:
  • Sektor kerajaan dan separuh kerajaan
  • Syarikat Tersenarai Awam Terpilih
  • Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)
 • Syarikat Sendirian Berhad terkemuka lain yang dikategorikan di bawah syarikat pakej yang disenaraikan oleh Bank Islam

Apakah faedah pinjaman kereta Bank Islam?

 • Pembiayaan auto yang patuh Syariah berdasarkan Murabahah (Murabahah kepada Pemesanan Pembelian “MPO”)
 • Kelulusan yang pantas kerana proses permohonan yang mudah
 • Bank Islam juga menyediakan margin pembiayaan yang tinggi sehingga 70%, 90%, dan 100%*
 • Dapatkan tempoh pembayaran balik yang fleksibel selama 7 tahun dan 9 tahun*
 • Nikmati Ibra’ (rebat) pada pembayaran penuh pinjaman sebelum ia matang
 • Nikmati kadar yang kompetitif dan harga jualan yang tetap dan diketahui

*Berdasarkan pinjaman kereta terpilih

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut tentang pinjaman kereta Bank Islam?

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan pinjaman kereta Bank Islam, sila hubungi:

 • Pusat Perhubungan Bank Islam di +60326900900, ATAU
 • Emel contactcenter@bankislam.com.my ATAU
 • kunjungi cawangan Bank Islam yang berhampiran

Apakah yuran yang termasuk dalam pinjaman kereta Bank Islam?

 • Duti setem

  Tanpa penjamin: RM20 | Dengan penjamin: RM30

 • Yuran penalti lewat

  1% daripada jumlah tertunggak

Bagaimanakah cara untuk saya membuat bayaran bulanan untuk pinjaman kereta Bank Islam?

Anda boleh membuat pembayaran bulanan anda dengan cara yang paling mudah dengan menggunakan pelbagai kaedah saluran seperti perbankan internet atau kunjungi cawangan Bank Islam yang terdekat.

Adakah saya memerlukan sebarang perlindungan insurans untuk pinjaman kereta Bank Islam?

Anda mesti mendapatkan perlindungan Takaful motor atau insurans yang komprehensif untuk kenderaan yang dibiayai sepanjang tempoh pembiayaan anda.

Apakah istilah lazim bagi pinjaman kereta?

 • Pinjaman Ekuiti Kenderaan

  Bentuk pinjaman ini, juga dikenali sebagai pinjaman hakmilik, menggunakan ekuiti yang anda miliki dalam kenderaan anda sebagai balasan untuk hakmilik anda. Anda mendapat pinjaman tunai, dan pemberi pinjaman mengembalikan hak milik kereta anda setelah anda membayarnya.

 • Bayaran Belon

  Bayaran belon mengurangkan bayaran bulanan bagi pinjaman kenderaan, tetapi ia memerlukan bayaran yang besar pada akhir tempoh.

 • Buydown

  Apabila membeli kereta baharu atau terpakai, pembeli mungkin diberi pilihan untuk menurunkan kadar faedah pinjaman kereta mereka.

 • Refi Pulangan Tunai

  Satu bentuk pinjaman pembiayaan semula yang membolehkan anda menggunakan ekuiti dalam kereta anda untuk mendapatkan wang tunai sambil membiayainya semula.

 • Kredit

  Istilah yang merujuk kepada sejarah kredit anda dan boleh membantu menentukan sama ada anda akan dapat membayar balik pinjaman kereta atau tidak.

 • Kadar Faedah

  Kadar faedah ialah peratusan yang akan dikenakan oleh bank di atas jumlah prinsipal atau jumlah yang mesti dibayar balik.

 • Bayaran Pendahuluan

  Bayaran pendahuluan untuk kereta yang meliputi sebahagian daripada kos. Kebiasaannya 10% adalah daripada jumlah kos kereta baharu dan 20% daripada jumlah kos kereta terpakai.

 • Margin Kewangan

  Jumlah pinjaman yang diberikan oleh institusi kewangan, dinyatakan sebagai peratusan daripada nilai harta yang dicagarkan untuk mendapatkan pinjaman.

 • Tempoh Pinjaman

  Jumlah bulanan atau tahunan yang diperlukan untuk membayar pinjaman anda.

 • Penjamin

  Individu yang bertanggungjawab secara sah untuk membayar balik pinjaman anda jika anda tidak dapat berbuat demikian.

 • Ansuran

  Bayaran bulanan yang perlu anda bayar kepada pihak bank untuk membayar pinjaman anda.

 • Kelalaian

  Peminjam yang melanggar perjanjian pinjaman. Di mana, peminjam tersebut gagal membuat pembayaran bulanan seperti yang telah dipersetujui antara peminjam dan pihak bank.