Pinjaman Kereta BSN

Tentang Bank Simpanan Nasional

Bank Simpanan Nasional (BSN) adalah sebuah bank milik kerajaan Malaysia. Cawangan BSN dan ejen perbankan BSN menyediakan perkhidmatan perbankan. BSN telah diasaskan pada 1 Disember 1974, oleh Tengku Razaleigh Hamzah, Menteri Kewangan ketika itu. Pengurusan aset, insurans dan takaful adalah antara perkhidmatan yang disediakan oleh anak syarikat dan kolaborator agensi itu.

Apakah itu pinjaman kereta?

Pinjaman kereta adalah pilihan paling popular bagi kebanyakan orang di Malaysia, juga dikenali sebagai sewa beli. Dengan jenis pembiayaan ini, anda boleh memohon untuk membiayai kenderaan anda – sama ada baharu atau terpakai (atau dibaiki) – daripada bank pilihan anda. Anda mempunyai margin 90%-100% pada pilihan sehingga 9 tahun, bergantung pada jenis bank yang menawarkannya!

Apakah jenis pinjaman kereta yang ditawarkan oleh BSN?

BSN menawarkan 2 jenis pinjaman kereta, iaitu:

 • BSN Hire Purchase
 • BSN Hire Purchase-i

Apakah kriteria kelayakan untuk memohon pinjaman kereta BSN?

 • Rakyat Malaysia
 • Berumur antara 21 hingga 65 tahun
 • Pendapatan tahunan minimum RM24,000
 • Pekerja bergaji:
  • Sektor kerajaan
  • Syarikat Berkaitan Kerajaan
  • Profesional
  • Syarikat Tersenarai Awam

Apakah faedah pinjaman kereta BSN?

Ia menawarkan margin pembiayaan yang lebih besar sehingga 90% daripada nilai kereta, dengan jumlah pinjaman minimum RM25,000. Anda juga boleh meminjam selama 3 hingga 9 tahun. Bukan itu sahaja, perkhidmatan ini tersedia untuk pembelian kereta baharu serta kenderaan lama terpilih yang diimport dari negara lain.

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut tentang pinjaman kereta BSN?

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi mana-mana Pusat Kewangan Auto (AFC) atau kunjungi cawangan BSN yang berhampiran atau lawati www.mybsn.com.my.

Apakah yuran yang termasuk dalam pinjaman kereta BSN?

 • Kadar keuntungan untuk kereta baharu

  Dari 2.55% ke 3.15% p.a., bergantung pada jenama kereta, jumlah pinjaman dan tempoh

 • Duti setem

  RM10

 • Yuran penyelesaian awal

  Tiada

 • Yuran penalti lewat

  8% daripada baki tertunggak (1% dari yang tertunggak untuk BSN Hire Purchase-i)

Bagaimanakah cara untuk saya membuat bayaran bulanan untuk pinjaman kereta BSN?

 • Melalui potongan gaji di bawah Biro Perkhidmatan Angkasa atau Jabatan Akauntan Negara
 • Melalui saluran lain seperti Arahan Tetap, di kaunter, perbankan atas talian dan ATM/CDM untuk skim bukan potongan gaji

Adakah saya memerlukan sebarang perlindungan insurans untuk pinjaman kereta BSN?

Ya. Di bawah Akta Sewa Beli 1967, perlindungan Takaful diperlukan untuk tempoh pembiayaan.

 • Sebagai pemilik, BSN bertanggungjawab memastikan kenderaan tersebut diinsuranskan oleh polisi Takaful komprehensif untuk tahun pertama sahaja
 • Penyewa, sebagai agensi perkhidmatan, bertanggungjawab untuk memperbaharui polisi Takaful komprehensif, termasuk perlindungan force majeure, untuk tahun-tahun berikutnya.
 • Anda juga mesti memaklumkan BSN tentang pembaharuan insurans Takaful 14 hari sebelum tarikh tamat tempoh polisi

Apakah istilah lazim bagi pinjaman kereta?

 • Pinjaman Ekuiti Kenderaan

  Bentuk pinjaman ini, juga dikenali sebagai pinjaman hakmilik, menggunakan ekuiti yang anda miliki dalam kenderaan anda sebagai balasan untuk hakmilik anda. Anda mendapat pinjaman tunai, dan pemberi pinjaman mengembalikan hak milik kereta anda setelah anda membayarnya.

 • Bayaran Belon

  Bayaran belon mengurangkan bayaran bulanan bagi pinjaman kenderaan, tetapi ia memerlukan bayaran yang besar pada akhir tempoh.

 • Buydown

  Apabila membeli kereta baharu atau terpakai, pembeli mungkin diberi pilihan untuk menurunkan kadar faedah pinjaman kereta mereka.

 • Refi Pulangan Tunai

  Satu bentuk pinjaman pembiayaan semula yang membolehkan anda menggunakan ekuiti dalam kereta anda untuk mendapatkan wang tunai sambil membiayainya semula.

 • Kredit

  Istilah yang merujuk kepada sejarah kredit anda dan boleh membantu menentukan sama ada anda akan dapat membayar balik pinjaman kereta atau tidak.

 • Kadar Faedah

  Kadar faedah ialah peratusan yang akan dikenakan oleh bank di atas jumlah prinsipal atau jumlah yang mesti dibayar balik.

 • Bayaran Pendahuluan

  Bayaran pendahuluan untuk kereta yang meliputi sebahagian daripada kos. Kebiasaannya 10% adalah daripada jumlah kos kereta baharu dan 20% daripada jumlah kos kereta terpakai.

 • Margin Kewangan

  Jumlah pinjaman yang diberikan oleh institusi kewangan, dinyatakan sebagai peratusan daripada nilai harta yang dicagarkan untuk mendapatkan pinjaman.

 • Tempoh Pinjaman

  Jumlah bulanan atau tahunan yang diperlukan untuk membayar pinjaman anda.

 • Penjamin

  Individu yang bertanggungjawab secara sah untuk membayar balik pinjaman anda jika anda tidak dapat berbuat demikian.

 • Ansuran

  Bayaran bulanan yang perlu anda bayar kepada pihak bank untuk membayar pinjaman anda.

 • Kelalaian

  Peminjam yang melanggar perjanjian pinjaman. Di mana, peminjam tersebut gagal membuat pembayaran bulanan seperti yang telah dipersetujui antara peminjam dan pihak bank.