Pinjaman Kereta Hong Leong Bank

Tentang Hong Leong Bank

Hong Leong Bank Berhad ialah firma perkhidmatan kewangan serantau yang berpangkalan di Malaysia dengan pejabat di Singapura, Hong Kong, Vietnam, Kemboja dan China. Bank ini menekankan pembangunan keupayaan kewangan untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggannya merentasi lima benua dan memfokuskan teknologi. Hong Leong Bank Berhad (“HLB” atau “Bank”) ialah anak syarikat Hong Leong Group dan disenaraikan di Bursa Malaysia. Bank tersebut beribu pejabat di Kuala Lumpur dan mempunyai sejarah panjang keusahawanan Malaysia.

Apakah pinjaman kereta?

Apabila anda membeli kereta, salah satu perbelanjaan anda ialah kos pinjaman kereta. Pinjaman kereta adalah sejenis pinjaman yang membolehkan anda meminjam wang untuk membayar kereta. Anda juga boleh menggunakan pinjaman kereta tersebut untuk membeli kereta baru atau terpakai. Manakala, syarat pinjaman kereta biasanya bergantung pada umur, nilai kereta dan sejarah kredit anda.

Apakah jenis pinjaman kereta yang ditawarkan oleh Hong Leong Bank?

Hong Leong Bank menawarkan 2 jenis pinjaman kereta, iaitu:

 • Hong Leong Auto Loan
 • Hong Leong Islamic Auto Financing-i

Apakah kriteria kelayakan untuk memohon pinjaman kereta Hong Leong Bank?

 • Rakyat Malaysia
 • Berumur antara 21 hingga 70 tahun
 • Pendapatan tahunan minimum RM24,000

Apakah faedah pinjaman kereta Hong Leong Bank?

 • Nikmati tempoh pembayaran balik sehingga 9 tahun
 • Nikmati margin kewangan sehingga 90%
 • Rebat penyelesaian awal juga tersedia
 • Terdapat pelbagai platform pembayaran disediakan melalui Hong Leong Connect, GIRO antara bank (MEPS IBG), kemudahan Arahan Tetap (Auto Debit CASA), ATM, CDM atau di cawangan Hong Leong Bank

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut tentang pinjaman kereta Hong Leong Bank?

Jika anda memerlukan maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi Hong Leong Bank atau hubungi Pusat Hubungan Hong Leong di +60376268899.

Apakah yuran yang termasuk dalam pinjaman kereta Hong Leong Bank?

 • Kadar faedah untuk kereta baharu

  Dari 2.8% hingga 3.24% p.a., bergantung pada jenama kereta, jumlah pinjaman dan tempoh

 • Kadar faedah untuk kereta terpakai

  Serendah 3.78% p.a., bergantung pada jenama kereta, jumlah pinjaman dan tempoh

 • Duti setem

  RM10

 • Yuran penyelesaian awal

  Tiada

 • Yuran penalti lewat

  8% daripada baki tertunggak (1% dari yang tertunggak (Ta’widh) untuk Hong Leong Islamic Auto Financing-i)

Bagaimanakah cara saya membuat bayaran bulanan untuk pinjaman kereta Hong Leong Bank?

Bank tersebut menawarkan pelbagai pilihan pembayaran, termasuk perkhidmatan perbankan atas talian Hong Leong Bank, GIRO antara bank, dan juga membayar pembayaran bulanan sendiri di cawangan Hong Leong Bank. Pembayaran anda adalah berdasarkan kadar faedah tetap, jadi anda tidak perlu risau tentang pembayaran anda berubah-ubah sepanjang tempoh pinjaman anda.

Adakah saya memerlukan sebarang perlindungan insurans untuk pinjaman kereta Hong Leong Bank?

Ya. Kereta anda mestilah mempunyai perlindungan insurans. Sepanjang tempoh pinjaman, anda haruslah memastikan kereta tersebut dilindungi oleh insurans komprehensif.

Apakah istilah lazim bagi pinjaman kereta?

 • Pinjaman Ekuiti Kenderaan

  Bentuk pinjaman ini, juga dikenali sebagai pinjaman hakmilik, menggunakan ekuiti yang anda miliki dalam kenderaan anda sebagai balasan untuk hakmilik anda. Anda mendapat pinjaman tunai, dan pemberi pinjaman mengembalikan hak milik kereta anda setelah anda membayarnya.

 • Bayaran Belon

  Bayaran belon mengurangkan bayaran bulanan bagi pinjaman kenderaan, tetapi ia memerlukan bayaran yang besar pada akhir tempoh.

 • Buydown

  Apabila membeli kereta baharu atau terpakai, pembeli mungkin diberi pilihan untuk menurunkan kadar faedah pinjaman kereta mereka.

 • Refi Pulangan Tunai

  Satu bentuk pinjaman pembiayaan semula yang membolehkan anda menggunakan ekuiti dalam kereta anda untuk mendapatkan wang tunai sambil membiayainya semula.

 • Kredit

  Istilah yang merujuk kepada sejarah kredit anda dan boleh membantu menentukan sama ada anda akan dapat membayar balik pinjaman kereta atau tidak.

 • Kadar Faedah

  Kadar faedah ialah peratusan yang akan dikenakan oleh bank di atas jumlah prinsipal atau jumlah yang mesti dibayar balik.

 • Bayaran Pendahuluan

  Bayaran pendahuluan untuk kereta yang meliputi sebahagian daripada kos. Kebiasaannya 10% adalah daripada jumlah kos kereta baharu dan 20% daripada jumlah kos kereta terpakai.

 • Margin Kewangan

  Jumlah pinjaman yang diberikan oleh institusi kewangan, dinyatakan sebagai peratusan daripada nilai harta yang dicagarkan untuk mendapatkan pinjaman.

 • Tempoh Pinjaman

  Jumlah bulanan atau tahunan yang diperlukan untuk membayar pinjaman anda.

 • Penjamin

  Individu yang bertanggungjawab secara sah untuk membayar balik pinjaman anda jika anda tidak dapat berbuat demikian.

 • Ansuran

  Bayaran bulanan yang perlu anda bayar kepada pihak bank untuk membayar pinjaman anda.

 • Kelalaian

  Peminjam yang melanggar perjanjian pinjaman. Di mana, peminjam tersebut gagal membuat pembayaran bulanan seperti yang telah dipersetujui antara peminjam dan pihak bank.