Pinjaman Kereta Kuwait Finance House

Tentang Kuwait Finance House

Kuwait Finance House, juga dikenali sebagai KFH adalah sebuah bank yang berpusat di Kuwait. Ia ditubuhkan pada tahun 1977 dan beroperasi mengikut ketetapan Syariah Islam. KFH mempunyai aset bernilai $55 bilion dan deposit berjumlah $34.97 bilion.

Apakah itu pinjaman kereta?

Membeli kereta biasanya memerlukan pinjaman kereta. Anda sudah pasti menghabiskan banyak masa untuk mengkaji kereta pilihan anda jika anda ingin membeli kereta baharu, tapi adakah anda tahu bagaimana pinjaman kereta berfungsi?

Apabila anda membuat pinjaman kenderaan daripada bank, anda akan menerima wang dalam satu amaun sekaligus dan kemudian membayarnya kembali dari semasa ke semasa (ditambah faedah). Saiz bayaran bulanan anda ditentukan oleh jumlah yang anda pinjam, tempoh masa yang anda perlukan untuk membayarnya dan kadar faedah anda.

Apakah jenis pinjaman kereta yang ditawarkan oleh KFH?

KFH menawarkan 1 jenis pinjaman kereta, Automobile Ijarah-i.

Apakah kriteria kelayakan untuk memohon Automobile Ijarah-i?

 • Warganegara Malaysia dan Penduduk Tetap
 • Minimum 18 tahun (pemohon kereta)
 • Minimum 30 tahun (pemohon superbike)
 • Minimum 21 tahun (penjamin)
 • Tiada pendapatan minimum (pemohon kereta)
 • Pendapatan bulanan minimum RM7,000 (pemohon superbike)

Apakah faedah Automobile Ijarah-i?

 • Sesuai untuk kereta baru dan juga superbike (kuasa enjin minimum 500 c.c. dan ke atas)
 • Jumlah pembiayaan minimum untuk kereta ialah RM30,000 dan RM25,000 untuk superbike
 • Margin pembiayaan 90% untuk kereta dan 75% untuk superbike
 • Tempoh untuk kereta adalah sehingga 9 tahun, manakala superbike sehingga 7 tahun

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut tentang Automobile Ijarah-i?

Untuk maklumat lanjut tentang Automobile Ijarah-I, sila hubungi 1-300-88-8534 or +60321680464.

Apakah yuran yang termasuk dalam Automobile Ijarah-i?

 • Kadar faedah untuk kereta baharu

  Serendah 2.5% p.a., bergantung pada jenama kereta, jumlah pinjaman dan tempoh

 • Duti setem

  RM10

 • Yuran penyelesaian awal

  Tiada

 • Yuran penalti lewat

  1% dari jumlah ansuran tertunggak

Bagaimanakah cara untuk saya membuat bayaran bulanan untuk Automobile Ijarah-i?

Sebaik sahaja anda bersetuju dengan perjanjian pembiayaan, jumlah amaun anda yang diluluskan akan dikompaun dengan caj keuntungan dan dibahagikan kepada ansuran bulanan yang sama.

Adakah saya memerlukan sebarang perlindungan insurans untuk Automobile Ijarah-i?

Adalah disyorkan untuk mendapatkan insurans kereta selepas anda mendapat kelulusan daripada KFH untuk permohonan pinjaman kereta.

Apakah istilah lazim bagi pinjaman kereta?

 • Pinjaman Ekuiti Kenderaan

  Bentuk pinjaman ini, juga dikenali sebagai pinjaman hakmilik, menggunakan ekuiti yang anda miliki dalam kenderaan anda sebagai balasan untuk hakmilik anda. Anda mendapat pinjaman tunai, dan pemberi pinjaman mengembalikan hak milik kereta anda setelah anda membayarnya.

 • Bayaran Belon

  1% dari jumlah ansuran tertungga

 • Buydown

  Apabila membeli kereta baharu atau terpakai, pembeli mungkin diberi pilihan untuk menurunkan kadar faedah pinjaman kereta mereka.

 • Refi Pulangan Tunai

  Satu bentuk pinjaman pembiayaan semula yang membolehkan anda menggunakan ekuiti dalam kereta anda untuk mendapatkan wang tunai sambil membiayainya semula.

 • Kredit

  Istilah yang merujuk kepada sejarah kredit anda dan boleh membantu menentukan sama ada anda akan dapat membayar balik pinjaman kereta atau tidak.

 • Kadar Faedah

  Kadar faedah ialah peratusan yang akan dikenakan oleh bank di atas jumlah prinsipal atau jumlah yang mesti dibayar balik.

 • Bayaran Pendahuluan

  Bayaran pendahuluan untuk kereta yang meliputi sebahagian daripada kos. Kebiasaannya 10% adalah daripada jumlah kos kereta baharu dan 20% daripada jumlah kos kereta terpakai.

 • Margin Kewangan

  Jumlah pinjaman yang diberikan oleh institusi kewangan, dinyatakan sebagai peratusan daripada nilai harta yang dicagarkan untuk mendapatkan pinjaman.

 • Tempoh Pinjaman

  Jumlah bulanan atau tahunan yang diperlukan untuk membayar pinjaman anda.

 • Penjamin

  Individu yang bertanggungjawab secara sah untuk membayar balik pinjaman anda jika anda tidak dapat berbuat demikian.

 • Ansuran

  Bayaran bulanan yang perlu anda bayar kepada pihak bank untuk membayar pinjaman anda.

 • Kelalaian

  Peminjam yang melanggar perjanjian pinjaman. Di mana, peminjam tersebut gagal membuat pembayaran bulanan seperti yang telah dipersetujui antara peminjam dan pihak bank.