Pinjaman Kereta Public Bank

Tentang Public Bank

Public Bank Berhad adalah sebuah bank di Malaysia yang mempunyai beribu pejabat di Kuala Lumpur, serta menawarkan perkhidmatan kewangan di seluruh Asia dan Pasifik. Public Bank turut menyediakan perbankan peribadi, perbankan komersial, perbankan Islam, perbankan pelaburan, pembrokeran saham, perkhidmatan pemegang amanah, perkhidmatan penama, penjualan dan pentadbiran dana unit amanah, bank asurans dan produk insurans am.

Apakah itu pinjaman kereta?

Di Malaysia, pinjaman kereta juga dikenali sebagai sewa beli, di mana anda memohon pinjaman daripada bank terpilih untuk membiayai pembelian kenderaan anda, sama ada baru, terpakai atau dibaiki. Bukan itu sahaja, tempoh pinjaman maksimum yang diberikan kepada peminjam ialah 9 tahun, dengan margin kewangan sehingga 90% atau 100% (bergantung kepada bank), dan bakinya dianggap sebagai bayaran pendahuluan (down payment).

Apakah jenis pinjaman kereta yang ditawarkan oleh Public Bank?

Public Bank menawarkan 1 jenis pinjaman kereta, Public Bank Aitab Hire Purchase-i.

Apakah kriteria kelayakan untuk memohon Public Bank Aitab Hire Purchase-i?

 • Rakyat Malaysia
 • Berumur antara 18 hingga 70 tahun
 • Pendapatan tahunan minimum RM24,000

Apakah faedah Public Bank Aitab Hire Purchase-i?

 • Nikmati tempoh pembayaran balik sehingga 9 tahun
 • Nikmati pinjaman Islamik Tetap
 • Untung Rata
 • Nikmati margin kewangan sehingga 90%
 • Rebat penyelesaian awal juga tersedia untuk anda

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut tentang Public Bank Aitab Hire Purchase-i?

Jika anda memerlukan sebarang maklumat lanjut mengenai Public Bank Aitab Hire Purchase-i, sila layari di sini.

Apakah yuran yang termasuk dalam Public Bank Aitab Hire Purchase-i?

 • Kadar faedah untuk kereta baharuDari 2.84% ke 3.31% p.a., bergantung pada jenama kereta, jumlah pinjaman dan tempoh
 • Kadar faedah untuk kereta terpakaiDari 4.05% ke 4.1% p.a., bergantung pada jenama kereta, jumlah pinjaman dan tempoh
 • Duti setemRM10
 • Caj fotostatRM10
 • Surat keizinanRM50
 • Yuran penyelesaian awalTiada
 • Yuran penalti lewat8% daripada baki tertunggak

Bagaimanakah cara saya membuat bayaran bulanan untuk Public Bank Aitab Hire Purchase-i?

Selepas kelulusan pinjaman anda, anda akan diberikan jadual ansuran tetap anda, yang akan merangkumi semua maklumat penting mengenai pembayaran balik bulanan anda. Anda boleh membuat pembayaran menggunakan perbankan internet, pemindahan ATM atau Arahan Tetap.

Adakah saya memerlukan perlindungan insurans untuk Public Bank Aitab Hire Purchase-i?

Sudah tentu. Bagi kenderaan yang dibiayai di bawah Aitab Hire Purchase-i, pelan Takaful diperlukan; namun, jika anda memilih perlindungan insurans lain, anda akan bertanggungjawab untuk pembayaran premium pertama sebagai sebahagian daripada deposit yang diberikan kepada peniaga/penjual.

 • Dalam kes barangan bukan kenderaan bermotor, untuk tempoh Perjanjian Sewa Beli
 • Anda mesti membeli perlindungan insurans/Takaful yang komprehensif dengan jumlah minimum yang diinsuranskan/dilindungi bersamaan dengan jumlah yang dibiayai atau 85% daripada Harga Belian, yang mana lebih tinggi
 • Anda digesa untuk mendapatkan perlindungan Takaful tambahan dalam kes Force Majeure

Apakah istilah lazim bagi pinjaman kereta?

 • Pinjaman Ekuiti KenderaanBentuk pinjaman ini, juga dikenali sebagai pinjaman hakmilik, menggunakan ekuiti yang anda miliki dalam kenderaan anda sebagai balasan untuk hakmilik anda. Anda mendapat pinjaman tunai, dan pemberi pinjaman mengembalikan hak milik kereta anda setelah anda membayarnya.
 • Bayaran BelonBayaran belon mengurangkan bayaran bulanan bagi pinjaman kenderaan, tetapi ia memerlukan bayaran yang besar pada akhir tempoh.
 • BuydownApabila membeli kereta baharu atau terpakai, pembeli mungkin diberi pilihan untuk menurunkan kadar faedah pinjaman kereta mereka.
 • Refi Pulangan TunaiSatu bentuk pinjaman pembiayaan semula yang membolehkan anda menggunakan ekuiti dalam kereta anda untuk mendapatkan wang tunai sambil membiayainya semula.
 • KreditIstilah yang merujuk kepada sejarah kredit anda dan boleh membantu menentukan sama ada anda akan dapat membayar balik pinjaman kereta atau tidak.
 • Kadar FaedahKadar faedah ialah peratusan yang akan dikenakan oleh bank di atas jumlah prinsipal atau jumlah yang mesti dibayar balik.
 • Bayaran PendahuluanBayaran pendahuluan untuk kereta yang meliputi sebahagian daripada kos. Kebiasaannya 10% adalah daripada jumlah kos kereta baharu dan 20% daripada jumlah kos kereta terpakai.
 • Margin KewanganJumlah pinjaman yang diberikan oleh institusi kewangan, dinyatakan sebagai peratusan daripada nilai harta yang dicagarkan untuk mendapatkan pinjaman.
 • Tempoh PinjamanJumlah bulanan atau tahunan yang diperlukan untuk membayar pinjaman anda.
 • PenjaminIndividu yang bertanggungjawab secara sah untuk membayar balik pinjaman anda jika anda tidak dapat berbuat demikian.
 • AnsuranBayaran bulanan yang perlu anda bayar kepada pihak bank untuk membayar pinjaman anda.
 • KelalaianPeminjam yang melanggar perjanjian pinjaman. Di mana, peminjam tersebut gagal membuat pembayaran bulanan seperti yang telah dipersetujui antara peminjam dan pihak bank.