Pinjaman Peribadi AFFIN Bank

Tentang AFFIN Bank

Affin Bank Berhad (AFFIN BANK) ialah anak syarikat milik penuh Affin Holdings Berhad yang mula beroperasi pada Januari 2001 selepas penggabungan antara bekas Perwira Affin Bank Berhad dan BSN Commercial (M) Berhad pada Ogos 2000. Affin Bank Berhad juga menyediakan rangkaian produk dan perkhidmatan kewangan yang luas untuk memenuhi keperluan pelanggan runcit dan korporat. Affin Bank mengendalikan 110 cawangan di Malaysia, dengan pejabat utamanya di Tingkat 17, Menara Affin, No 80, Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur.

Apakah itu pinjaman peribadi?

Pinjaman peribadi adalah sejenis kredit ansuran yang disediakan oleh institusi kewangan (bank) kepada peminjam (anda) dalam bentuk pembayaran tunai secara one-off. Anda, sebagai peminjam, mesti membayar balik jumlah tersebut beserta dengan faedah sama ada secara ansuran atau bulanan sepanjang tempoh pinjaman.

Apakah jenis pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh AFFIN Bank?

AFFIN Bank menyediakan 5 jenis pinjaman peribadi:

 • AFFIN Islamic Personal Financing-i
 • AFFIN Smart Money & AFFIN Smart Money-i
 • AFFIN Pinjaman Amanah Saham Bumiputera
 • Affin Tawarruq Term Financing-i Secured by Securities
 • AFFIN Solar Financing-i

Apakah syarat kelayakan untuk memohon pinjaman peribadi AFFIN Bank?

Syarat kelayakan individu untuk memohon pinjaman peribadi AFFIN Bank adalah seperti berikut:

 1. AFFIN Islamic Personal Financing-i
  • Pelanggan bergaji
  • Pesara yang merupakan sebahagian daripada Skim Pencen Kerajaan A sahaja (juga terpakai kepada balu/duda pesara yang menerima Pencen Derivatif dengan umur kemasukan minimum 21 tahun)
  • Kakitangan kerajaan

 2. AFFIN Smart Money & AFFIN Smart Money-i
  • Warganegara Malaysia
  • Berumur antara 18 hingga 86 tahun

 3. AFFIN Pinjaman Amanah Saham Bumiputera
  • Bumiputera
  • Berumur antara 18 hingga 70 tahun

 4. AFFIN Tawarruq Term Financing-i Secured by Securities
  • Pemohon bujang
  • Berumur 18 tahun dan ke atas
  • Layak untuk pelabur ASB/ASB2/TD-i dibawah garis panduan ASNB dan pemegang akaun AFFIN Islamic Term Deposit-i

 5. AFFIN Solar Financing-i
  • Berumur antara 21 hingga 60 tahun
  • Hanya layak untuk hartanah kediaman bertanah yang diduduki pemilik atau mempunyai hak pemilikan rumah

Mengapa saya perlu memilih pinjaman peribadi AFFIN Bank?

 1. AFFIN Islamic Personal Financing-i
  • Jumlah pembiayaan sehingga:
   • Minimum: RM2,500 atau RM5,000 (pesara)
   • Maksimum: RM250,000
  • Tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun, yang mana lebih awal
  • Menyediakan kedua-dua kadar faedah tetap dan berubah

 2. AFFIN Smart Money & AFFIN Smart Money-i
  • Jumlah pembiayaan maksimum lien boleh diletakkan pada sehingga 100% daripada nilai Simpanan Tetap (Fixed Deposit/FD) AFFIN
  • Boleh gabungkan beberapa akaun Simpanan Tetap untuk memohon
  • Tempoh pembiayaan maksimum sehingga 10 tahun

 3. AFFIN Pinjaman Amanah Saham Bumiputera
  • Jumlah pembiayaan maksimum sehingga RM200,000
  • Tempoh pembiayaan maksimum sehingga 40 tahun atau semasa berumur 70 tahun, yang mana lebih awal
  • Margin pembiayaan:
   • 100% daripada nilai nominal unit ASB
   • 105% termasuk Amanah Saham Reducing Term Assurance (ASRTA)

 4. AFFIN Tawarruq Term Financing-i Secured by Securities
  • Jumlah pembiayaan maksimum sehingga RM200,000
  • Tempoh pembiayaan maksimum sehingga:
   • 10 tahun atau sehingga umur 65 tahun (dijamin oleh AITD-i)
   • 40 tahun atau semasa berumur 70 tahun (dijamin oleh ASB/ASB2)
  • Kadar asas: 2.70% p.a.
  • Margin pembiayaan: 100% + 5% untuk Reducing Term Takaful (RTT)

 5. AFFIN Solar Financing-i
  • Jumlah maksimum pembiayaan sehingga RM150,000
  • Tempoh pembiayaan maksimum sehingga 10 tahun
  • Margin pembiayaan boleh sehingga 100% daripada jumlah kos (Sistem PV Solar) + 5% daripada perlindungan Takaful

Apakah faedah yang boleh saya nikmati daripada pinjaman peribadi AFFIN Bank?

Pinjaman peribadi AFFIN Bank boleh memberi anda faedah seperti:

 • Penjamin dan cagaran diperlukan (berdasarkan jenis pinjaman)
 • Pembiayaan ini di bawah prinsip Syariah Murabahah (amalan Tawarruq)
 • Perlindungan takaful disediakan
 • Nikmati rebat untuk Penyelesaian Awal
 • Tiada Tempoh Terkunci Pinjaman (Lock-In Period) untuk Affin Smart Money

Terdapat faedah lain untuk setiap jenis pinjaman peribadi yang boleh anda nikmati!

Apakah dokumen yang diperlukan untuk pinjaman peribadi AFFIN Bank?

 • Tidak dinyatakan.

Apakah yuran yang termasuk dalam pinjaman peribadi AFFIN Bank?

Yuran tertentu dikenakan, termasuk:

 • Yuran duti setem

  0.5% daripada jumlah keseluruhan

 • Yuran pembrokeran

  RM5 setiap RM1 juta secara pro-rate

 • Yuran dokumen keselamatan

  RM30

 • Penyata pembiayaan tambahan

  RM10 setiap permintaan

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut tentang pinjaman peribadi AFFIN Bank?

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan pinjaman peribadi AFFIN Bank,

 • Hubungi Pusat Perhubungan AFFIN Bank di +60382302222
 • Kunjungi cawangan terdekat mereka

Apakah istilah lazim bagi pinjaman peribadi?

 • Per Annum (p.a.)

  Kadar faedah melebihi satu tahun dengan andaian bahawa faedah dikompaun setiap tahun.

 • Tenure

  Tempoh anda mesti membayar balik pinjaman anda.

 • Prinsipal

  Prinsipal biasanya dikenali sebagai jumlah pinjaman yang anda minta daripada bank.

 • Kadar faedah

  Bank mengenakan faedah ke atas jumlah pinjaman kepada peminjam sebagai pertukaran untuk menggunakan wangnya.

 • Ansuran

  Ansuran ialah jumlah tetap yang anda mesti bayar balik pinjaman peribadi anda setiap bulan sehingga tempoh tamat.

 • Penalti

  Ini ialah yuran yang akan dikenakan oleh bank ke atas jumlah tertunggak anda jika anda lewat membuat pembayaran balik.

 • Default

  Istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana pinjaman peribadi tidak dibayar selama lebih daripada tiga bulan.