Pinjaman Peribadi Agrobank

Tentang Agrobank

Agrobank diasaskan pada 1969 di Malaysia dan terkenal dengan pembiayaan pertanian dan perbankan berasaskan nilai (VBI). Bukan itu sahaja, Agrobank juga telah menjadi bank Islam sepenuhnya sejak 1 Julai 2015, yang membolehkan mereka menawarkan rangkaian produk dan penyelesaian patuh syariah yang luas kepada pelbagai segmen pelanggan dan memenuhi keperluan mereka. Agrobank mempunyai 184 cawangan di seluruh Malaysia setakat 2018, dengan ibu pejabatnya terletak di Leboh Pasar Besar, 50726 Kuala Lumpur.

Apakah itu pinjaman peribadi?

Pinjaman peribadi adalah sejenis kredit ansuran yang disediakan oleh institusi kewangan (bank) kepada peminjam (anda) dalam bentuk pembayaran tunai secara one-off. Anda, sebagai peminjam, mesti membayar balik jumlah tersebut beserta dengan faedah sama ada secara ansuran atau bulanan sepanjang tempoh pinjaman. Pinjaman peribadi dibahagikan kepada pinjaman bercagar (disokong dengan cagaran) dan pinjaman tidak bercagar (tiada cagaran diperlukan).

Apakah jenis pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Agrobank?

Agrobank menyediakan 1 jenis pinjaman peribadi iaitu, AgroCash-i, pinjaman yang berkaitan dengan pertanian dan aktiviti asas tani.

Apakah syarat kelayakan untuk memohon AgroCash-i?

Syarat kelayakan individu untuk memohon AgroCash-i adalah seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia
 • Had umur minimum:
  • Kakitangan kerajaan: Mesti berumur 18 hingga 60 tahun atau sehingga umur persaraan, yang mana lebih awal
  • Kakitangan GLC: Mesti berumur 21 hingga 60 tahun atau sehingga umur persaraan, yang mana lebih awal
 • Pendapatan kasar minimum:
  • Kakitangan Kerajaan: RM1,000 sebulan
  • Kakitangan GLC: RM2,000 sebulan
 • Tempoh pekerjaan:
  • Kakitangan kerajaan: Pekerja tetap dan telah menjalankan sekurang-kurangnya 6 bulan perkhidmatan (sah atau dalam percubaan)
  • Kakitangan GLC: Pekerja tetap yang telah menjalankan sekurang-kurangnya satu tahun perkhidmatan

Mengapa saya perlu memilih AgroCash-i?

 • Pinjaman peribadi yang patuh Syariah berdasarkan Tawarruq digunakan untuk pinjaman pembiayaan peribadi ini
 • Agrobank menawarkan pembiayaan sehingga RM200,000
 • Tempoh bayaran balik ditawarkan sehingga 10 tahun
 • Nikmati kadar keuntungan rendah sebanyak 5.2% p.a. (berdasarkan sektor yang berbeza)

Terdapat banyak sebab lain mengapa anda perlu memilih AgroCash-i.

Apakah faedah yang boleh saya nikmati daripada AgroCash-i?

AgroCash-i boleh memberi anda faedah berikut:

 • Patuh Syariah berdasarkan Tawarruq
 • Tiada yuran pemprosesan
 • Tiada penjamin dan cagaran diperlukan
 • Kelulusan yang cepat daripada bank
 • Tempoh bayaran balik yang fleksibel sehingga 10 tahun (maksimum)
 • Perlindungan takaful tersedia, dan pelanggan digalakkan untuk memanfaatkannya

Tertakluk kepada terma dan syarat.

Apakah dokumen yang diperlukan untuk AgroCash-i?

Semasa memohon AgroCash-i, dokumen berikut diperlukan:

 • Salinan MyKad
 • Slip gaji 3 bulan terkini
 • Penyata bank 3 bulan terkini daripada akaun pengkreditan gaji
 • Surat pengesahan daripada majikan

Apakah yuran yang termasuk dalam AgroCash-i?

Yuran tertentu dikenakan, termasuk:

 • Duti setem

  0.5% daripada jumlah keseluruhan

 • Wa’d

  Mengikut Akta Setem 1949 (Disemak 1989)

 • Yuran pembrokeran

  RM30, tertakluk kepada cukai perkhidmatan 6% (jika berkenaan)

 • Yuran pembayaran lewat

  Ta’widh dicaj pada 1% daripada baki tertunggak semasa

 • Yuran penamatan awal

  Tiada

 • Sumbangan takaful

  Berdasarkan kemudahan, kadar keuntungan, tempoh dan umur pelanggan

Siapa yang perlu saya hubungi untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang AgroCash-i?

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan AgroCash-i,

 • Hubungi Agrobank di 1-300-88-2476
 • E-mel mereka di customer@agrobank.com
 • Kunjungi mana-mana cawangan Agrobank berdekatan

Apakah istilah lazim bagi pinjaman peribadi?

 • Per Annum (p.a.)

  Kadar faedah melebihi satu tahun dengan andaian bahawa faedah dikompaun setiap tahun.

 • Tenure

  Tempoh anda mesti membayar balik pinjaman anda.

 • Prinsipal

  Prinsipal biasanya dikenali sebagai jumlah pinjaman yang anda minta daripada bank.

 • Kadar faedah

  Bank mengenakan faedah ke atas jumlah pinjaman kepada peminjam sebagai pertukaran untuk menggunakan wangnya.

 • Ansuran

  Ansuran ialah jumlah tetap yang anda mesti bayar balik pinjaman peribadi anda setiap bulan sehingga tempoh tamat.

 • Penalti

  Ini ialah yuran yang akan dikenakan oleh bank ke atas jumlah tertunggak anda jika anda lewat membuat pembayaran balik.

 • Default

  Istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana pinjaman peribadi tidak dibayar selama lebih daripada tiga bulan.