Pinjaman Peribadi Ambank

Tentang AmBank

AmBank Group ialah kumpulan perbankan keenam terbesar dari segi aset dan telah disenaraikan di Pasaran Utama Bursa Malaysia pada tahun 1988. AmBank juga terus berkhidmat kepada lebih tiga juta pelanggan individu dan korporat dengan menyediakan pelbagai perkhidmatan termasuk perbankan borong, perbankan perniagaan, perbankan runcit, perbankan pelaburan dan perkhidmatan kewangan yang berkaitan seperti perbankan Islam, insurans am dan lebih daripada yang anda boleh bayangkan! Di Malaysia, Kumpulan AmBank kini mempunyai 175 cawangan dan 766 mesin ATM, dan ibu pejabat utama mereka terletak di Tingkat Bawah, Menara AmBank, 8, Jalan Yap Kwan Seng, Kampung Baru.

Apakah itu pinjaman peribadi?

Pinjaman peribadi adalah sejenis kredit ansuran yang disediakan oleh institusi kewangan (bank) kepada peminjam (anda) dalam bentuk pembayaran tunai secara one-off. Anda, sebagai peminjam, mesti membayar balik jumlah tersebut beserta dengan faedah sama ada secara ansuran atau bulanan sepanjang tempoh pinjaman. Pinjaman peribadi dibahagikan kepada pinjaman bercagar (disokong dengan cagaran) dan pinjaman tidak bercagar (tiada cagaran diperlukan).

Apakah jenis pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh AmBank?

AmBank menyediakan 1 jenis pinjaman peribadi, Personal Financing-i.

Apakah kelayakan untuk memohon Personal Financing-i?

Syarat kelayakan individu untuk memohon Personal Financing-i adalah seperti yang berikut:

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur antara 18 hingga 60 tahun (bergantung pada umur persaraan pada tempoh matang pembiayaan, yang mana berkenaan)
 • Pendapatan bulanan minimum RM1,500
 • Pendapatan tahunan minimum RM18,000
 • Pekerja tetap tidak kurang 3 bulan sebagai kakitangan kerajaan dan GLC

Mengapa saya perlu memilih Personal Financing-i?

 • Pembiayaan menggunakan konsep Syariah Tawarruq, Murabahah, Wa`d dan Wakalah
 • AmBank menawarkan untuk membiayai jumlah sehingga RM200,000
 • Tempoh bayaran balik ditawarkan sehingga 10 tahun
 • Kadar keuntungan:
  • Serendah 4.08% p.a.(kakitangan kerajaan)
  • Kadar keuntungan tetap 7.90% p.a. (bukan kakitangan kerajaan)
 • Tempoh penangguhan sehingga 3 bulan
 • Perlindungan Takaful

Terdapat banyak sebab lain mengapa anda perlu memilih Personal Financing-i.

Apakah faedah yang boleh saya nikmati daripada Personal Financing-i?

Personal Financing-i boleh memberi anda faedah seperti berikut:

 • Dengan harga yang kompetitif dan pembayaran yang tinggi sehingga 99.5%, ini adalah peluang yang sangat baik
 • Tiada penjamin atau cagaran diperlukan
 • Tempoh pembayaran balik yang fleksibel sehingga 10 tahun
 • Penangguhan sehingga 3 bulan boleh dipertimbangkan
 • Tiada bayaran pendahuluan diperlukan
 • Tiada yuran keahlian bulanan dikenakan

Tertakluk kepada terma dan syarat.

Apakah dokumen yang diperlukan untuk Personal Financing-i?

Semasa memohon Personal Financing-i, dokumen berikut diperlukan:

 • 3 salinan MyKad (depan dan belakang) dan salinan yang disahkan benar oleh Ketua Jabatan anda
 • Slip gaji 1 bulan terkini
 • 2 salinan salinan yang disahkan benar oleh Ketua Jabatan bagi setiap slip gaji atau 3 salinan untuk slip e-gaji
 • 1 salinan Buku Simpanan Akaun atau penyata Akaun Semasa anda di mana anda mahu pinjaman anda dimasukkan (muka hadapan dengan nama dan nombor akaun)

Apakah yuran yang termasuk dalam Personal Financing-i?

Yuran tertentu dikenakan, termasuk:

 • Duti setem

  0.5% daripada jumlah keseluruhan

 • Yuran pemprosesan

  RM10 (surat kelulusan)

 • Yuran pembayaran lewat

  1% daripada jumlah tertunggak

 • Yuran penamatan awal

  Tiada

 • Insurans

  Insurans diperlukan bersama-sama dengan pembiayaan ini

Siapa yang perlu saya hubungi untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Personal Financing-i?

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan Personal Financing-i, sila hubungi Pusat Perhubungan AmBank di +60321788888.

Apakah istilah lazim bagi pinjaman peribadi?

 • Per Annum (p.a.)

  Kadar faedah melebihi satu tahun dengan andaian bahawa faedah dikompaun setiap tahun.

 • Tenure

  Tempoh anda mesti membayar balik pinjaman anda.

 • Prinsipal

  Prinsipal biasanya dikenali sebagai jumlah pinjaman yang anda minta daripada bank.

 • Kadar faedah

  Bank mengenakan faedah ke atas jumlah pinjaman kepada peminjam sebagai pertukaran untuk menggunakan wangnya.

 • Ansuran

  Ansuran ialah jumlah tetap yang anda mesti bayar balik pinjaman peribadi anda setiap bulan sehingga tempoh tamat.

 • Penalti

  Ini ialah yuran yang akan dikenakan oleh bank ke atas jumlah tertunggak anda jika anda lewat membuat pembayaran balik.

 • Default

  Istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana pinjaman peribadi tidak dibayar selama lebih daripada tiga bulan.