Pinjaman Peribadi Bank Islam

Tentang Bank Islam

Bank Islam Malaysia Berhad, atau ringkasnya Bank Islam, ialah sebuah bank Islam perintis di Malaysia dan telah ditubuhkan pada 1 Julai 1983. Sejak itu, Bank Islam komited untuk menyediakan penyelesaian kewangan hujung ke hujung yang memenuhi pelbagai keperluan pelanggan, serta platform untuk pihak berkepentingan mereka berkembang maju, termasuk kakitangan, pelabur dan komuniti mereka. Sehingga 2018, Bank Islam mempunyai lebih 140 cawangan di seluruh negara, mengaji lebih 4,500 orang.

Apakah itu pinjaman peribadi?

Pinjaman peribadi adalah sejenis kredit ansuran yang disediakan oleh institusi kewangan (bank) kepada peminjam (anda) dalam bentuk pembayaran tunai secara one-off. Anda, sebagai peminjam, mesti membayar balik jumlah tersebut beserta dengan faedah sama ada secara ansuran atau bulanan sepanjang tempoh pinjaman.

Apakah jenis pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Bank Islam?

Bank Islam menyediakan 3 jenis pinjaman peribadi:

 • Personal Financing-i Package
 • Personal Financing-i Non-Package
 • Personal Financing for Professional Program

Apakah kelayakan untuk memohon pinjaman peribadi Bank Islam?

Syarat kelayakan individu untuk memohon pinjaman peribadi Bank Islam adalah seperti yang berikut:

 1. Personal Financing-i Package
  • Warganegara Malaysia
  • Mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan tidak melebihi umur persaraan pada akhir tempoh pembayaran
  • Pendapatan bulanan minimum RM2,000
  • Seorang pekerja dalam sektor kerajaan, syarikat tersenarai awam terpilih, anak syarikat kerajaan atau syarikat persendirian terkemuka lain

 2. Personal Financing-i Non-Package
  • Warganegara Malaysia
  • Mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan tidak melebihi umur persaraan pada akhir tempoh pembayaran
  • Pendapatan bulanan minimum RM4,000
  • Seorang pekerja dalam syarikat tersenarai awam

 3. Personal Financing for Professional Program
  • Warganegara Malaysia
  • Mestilah berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan tidak melebihi umur persaraan pada akhir tempoh pembayaran
  • Pendapatan asas bulanan minimum:
   • Bukan pakej: RM4,000
   • Jurutera dan akauntan: RM5,000
  • Untuk doktor perubatan, doktor gigi, akauntan, jurutera, pensyarah, arkitek, pegawai keselamatan, ahli farmasi, veterinar, pakar optometris atau pakar optik, juruukur bahan dan aktuari

Mengapa saya perlu memilih pinjaman peribadi Bank Islam?

 • Pembiayaan yang menerapkan konsep Syariah Tawarruq
 • Bank Islam menawarkan untuk membiayai sehingga
  • Maksimum RM300,000 (Personal Financing-i Package)
  • Maksimum RM150,000 (Personal Financing-i Non-Package)
  • Maksimum RM300,000 (Personal Financing for Professional Program)
 • Tempoh bayaran balik ditawarkan sehingga 10 tahun, atau sehingga umur persaraan, yang mana lebih awal
 • Bayaran pendahuluan ansuran 2 bulan
 • Pelan Takaful Pembiayaan Peribadi (pilihan)

Terdapat banyak sebab lain mengapa anda perlu memilih pinjaman peribadi Bank Islam.

Apakah faedah yang boleh saya nikmati daripada pinjaman peribadi Bank Islam?

Pinjaman peribadi Bank Islam boleh memberi anda faedah seperti yang berikut:

 • Tiada penjamin diperlukan
 • Tiada caj tersembunyi
 • Tiada yuran pemprosesan
 • Tempoh pembayaran balik yang fleksibel sehingga 10 tahun
 • Kelulusan pantas
 • Potongan gaji, pindahan gaji ke Bank Islam dengan arahan auto-debit,standing instruction (Personal Financing for Professional Program)

Apakah dokumen yang diperlukan untuk pinjaman peribadi Bank Islam?

Semasa memohon pinjaman peribadi Bank Islam, dokumen berikut diperlukan:

 • Personal Financing-i Package
  • Salinan kad pengenalan (MyKad), dan
  • Slip gaji 3 bulan terkini, dan
  • Surat pengesahan majikan terkini, dan
  • Penyata bank 3 bulan terkini untuk akaun pengkreditan gaji, dan
  • Borang cukai pendapatan terkini (Borang B atau Borang EA/EC), atau
  • Sebarang dokumen sokongan terkini seperti penyata KWSP, jika diperlukan

 • Personal Financing-i Non-Package
  • Salinan kad pengenalan (MyKad), dan
  • Slip gaji 3 bulan terkini, dan
  • Surat pengesahan majikan terkini, dan
  • Borang cukai pendapatan terkini (Borang B atau Borang EA/EC), atau
  • Penyata bank 3 bulan terkini untuk akaun pengkreditan gaji, atau
  • Sebarang dokumen sokongan terkini seperti penyata KWSP, jika diperlukan

 • Personal Financing For Professional Program
  • Salinan kad pengenalan (MyKad), dan
  • Slip gaji 3 bulan terkini, dan
  • Surat pengesahan majikan terkini, dan
  • Penyata bank 3 bulan terkini untuk akaun pengkreditan gaji, dan
  • Penyata KWSP

Untuk memudahkan anda, klik pautan ini untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang dokumen profesional yang anda perlukan.

Apakah yuran yang termasuk dalam pinjaman peribadi Bank Islam?

Yuran tertentu dikenakan, termasuk:

 • Duti setem: Mengikut Akta Duti Setem 1949 (Disemak 1989)
 • Yuran wakalah (agensi): RM50
 • Yuran pembayaran lewat: 1% daripada jumlah tertunggak

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut tentang pinjaman peribadi Bank Islam?

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan pinjaman peribadi Bank Islam, sila hubungi:

 • Talian awam di +60320888000
 • Pusat Perhubungan di +60326900900
 • Emel mereka di contactcenter@bankislam.com.my

Apakah istilah lazim bagi pinjaman peribadi?

 • Per Annum (p.a.)

  Kadar faedah melebihi satu tahun dengan andaian bahawa faedah dikompaun setiap tahun.

 • Tenure

  Tempoh anda mesti membayar balik pinjaman anda.

 • Prinsipal

  Prinsipal biasanya dikenali sebagai jumlah pinjaman yang anda minta daripada bank.

 • Kadar faedah

  Bank mengenakan faedah ke atas jumlah pinjaman kepada peminjam sebagai pertukaran untuk menggunakan wangnya.

 • Ansuran

  Ansuran ialah jumlah tetap yang anda mesti bayar balik pinjaman peribadi anda setiap bulan sehingga tempoh tamat.

 • Penalti

  Ini ialah yuran yang akan dikenakan oleh bank ke atas jumlah tertunggak anda jika anda lewat membuat pembayaran balik.

 • Default

  Istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana pinjaman peribadi tidak dibayar selama lebih daripada tiga bulan.