Pinjaman Peribadi BSN

Tentang Bank Simpanan Nasional

Bank Simpanan Nasional (BSN) telah ditubuhkan pada 1 Disember 1974, bagi menggantikan Bank Simpanan Pejabat Pos, yang telah ditubuhkan pada tahun 1948. Ia adalah bank milik kerajaan Malaysia. Bukan itu sahaja, Bank Simpanan Nasional (BSN) turut menyediakan pelbagai produk kewangan dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan permintaan pelanggan di dunia masa kini. Kerana kejayaan besar mereka, Bank Simpanan Nasional kini mempunyai 390 cawangan di Malaysia, dengan ibu pejabat utamanya di Wisma BSN, 117, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur.

Apakah itu pinjaman peribadi?

Pinjaman peribadi adalah sejenis kredit ansuran yang disediakan oleh institusi kewangan (bank) kepada peminjam (anda) dalam bentuk pembayaran tunai secara one-off. Anda, sebagai peminjam, mesti membayar balik jumlah tersebut beserta dengan faedah sama ada secara ansuran atau bulanan sepanjang tempoh pinjaman. Pinjaman peribadi dibahagikan kepada pinjaman bercagar (disokong dengan cagaran) dan pinjaman tidak bercagar (tiada cagaran diperlukan).

Apakah jenis pinjaman pembiayaan peribadi yang ditawarkan oleh BSN?

BSN menyediakan 4 jenis pinjaman peribadi:

 • BSN MyRinggit-i (Sektor Awam)
 • BSN MyRinggit-i (Eksekutif-1)
 • BSN MyRinggit-i Professional
 • BSN MyRinggit-i (Pekerja Institusi Kewangan)

Apakah kelayakan untuk memohon pinjaman peribadi BSN?

Syarat kelayakan individu untuk memohon pinjaman peribadi BSN adalah seperti yang berikut:

 1. BSN MyRinggit-i (Sektor Awam)
  • Warganegara Malaysia
  • Berumur antara 21 tahun dan 60 tahun
  • Pendapatan bulanan minimum RM1,500
  • Jenis pekerja:
   • Pekerja tetap: Yang telah bekerja selama 3 bulan dan ke atas
   • Pekerja kontrak/sementara: Perkhidmatan melebihi 12 bulan
  • Sektor kerajaan/GLA/GLC/organisasi yang mempunyai kemudahan potongan gaji melalui BPA
  • Pemegang akaun BSN GIRO/-i

 2. BSN MyRinggit-i (Eksekutif-1)
  • Warganegara Malaysia
  • Berumur antara 21 tahun hingga 55 atau 60 tahun (tertakluk kepada umur persaraan pada akhir tempoh pembiayaan)
  • Pendapatan bulanan minimum:
   • Pekerja tetap: RM3,000 sebulan
   • Pekerja kontrak/sementara: RM10,000
  • Bagi pegawai tetap dan kontrak serta kakitangan yang mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun
  • Bekerja di sektor Panel Pemaju Premier, Hospital Swasta, Syarikat Telekomunikasi, Institusi Kewangan Berlesen, Syarikat Multinasional, Kumpulan Syarikat PETRONAS, Universiti & Kolej Swasta Terpilih dan lain-lain
  • Pemegang akaun BSN GIRO/-i

 3. BSN MyRinggit-i Professional
  • Warganegara Malaysia
  • Mesti berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan tidak melebihi umur persaraan atau 60 pada akhir tempoh pembiayaan, yang mana terdahulu
  • Pendapatan bulanan minimum RM3000
  • Jenis profesional termasuk doktor perubatan, doktor gigi, akauntan, pensyarah, arkitek, jurutera, ahli farmasi, juruukur bahan, veterinar, pakar optik/ optometris, dan aktuari
  • Tempoh minimum dalam perkhidmatan:
   • Pekerja tetap: 3 bulan
   • Pekerja kontrak/sementara: 6 bulan
  • Bagi milikan tunggal/perkongsian, perniagaan telah beroperasi sekurang-kurangnya 2 tahun
  • Pemegang akaun BSN GIRO/-i

 4. BSN MyRinggit-i (Pekerja Institusi Kewangan)
  • Warganegara Malaysia
  • Mesti berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan tidak melebihi umur persaraan atau 60 pada akhir tempoh pembiayaan, yang mana terdahulu
  • Pendapatan bulanan minimum (gaji pokok + elaun tetap):
   • Pekerja tetap: RM3,000
   • Pekerja kontrak / sementara: RM10,000
  • Perkhidmatan minimum selama 1 tahun dalam industri perbankan
  • Seorang pekerja Institusi Kewangan berlesen yang diluluskan oleh Bank Negara Malaysia (BNM)
  • Pemegang akaun BSN GIRO/-i

Mengapa saya perlu memilih pinjaman peribadi BSN?

 • Patuh Syariah, Tawarruq (Murabahah Komoditi) digunakan untuk semua jenis pinjaman peribadi
 • Bank Simpanan Nasional menawarkan untuk membiayai sehingga RM200,000 (bergantung kepada jenis pinjaman pembiayaan peribadi yang berbeza)
 • Tempoh bayaran balik ditawarkan sehingga 10 tahun
 • Kadar faedah tetap serendah 4.60% hingga 5.30% (bergantung kepada jenis pinjaman pembiayaan peribadi yang berbeza)

Terdapat banyak sebab lain mengapa anda perlu memilih pinjaman peribadi BSN.

Apakah faedah yang boleh saya nikmati daripada pinjaman peribadi BSN?

Pinjaman peribadi BSN boleh memberi anda faedah berikut:

 • Pinjaman pembiayaan peribadi patuh Syariah dipohon berdasarkan Tawarruq (Murabahah Komoditi)
 • Tiada yuran pemprosesan dan tiada yuran penyelesaian awal
 • Tiada penjamin atau cagaran diperlukan (Melainkan Bank secara khusus memintanya)
 • Tempoh pembayaran balik yang fleksibel sehingga 10 tahun

Tertakluk kepada terma dan syarat.

Apakah dokumen yang diperlukan untuk pinjaman peribadi BSN?

Semasa memohon pinjaman peribadi BSN, dokumen berikut diperlukan:

 1. BSN MyRinggit-i (Sektor Awam)
  • Salinan NRIC (kedua-dua belah)
  • Surat pengesahan daripada majikan:
   • Nama, dan
   • NRIC, dan
   • Jawatan, dan
   • Gaji bulanan, dan
   • Tarikh bekerja, atau
   • Penyata EA/ EC terkini untuk sekurang-kurangnya 1 tahun, dan
   • Borang e-filing terkini atau sebarang dokumen yang disahkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
   • Slip gaji 2 bulan terkini

 2. BSN MyRinggit-i (Eksekutif-1)
  • Salinan NRIC (kedua-dua belah)
  • Salinan slip gaji 3 bulan terkini
  • Penyata KWSP terkini

 3. BSN MyRinggit-i Professional
  • Pembayaran melalui Arahan Tetap BSN:
   • Pekerja bergaji
    • Salinan KP, dan
    • Slip gaji 2 bulan terkini, dan
    • Surat pengesahan majikan, dan
    • Pensijilan/ pendaftaran yang sah dengan Pihak Berkuasa Pensijilan/ Institusi Pendaftaran Keahlian masing-masing, dan
    • Penyata pendapatan terkini (Borang EA/ EC/ e-B/ e-BT), atau
    • Akaun pengkreditan gaji penyata bank 3 bulan terkini, atau
    • Sebarang dokumen sokongan terkini seperti penyata KWSP

   • Pemilikan tunggal/perkongsian
    • Salinan KP
    • Pendaftaran Perniagaan
    • Penyata bank 6 bulan terkini pemohon
    • Penyata pendapatan tahunan terkini (Borang EA/ EC atau e-B/ e-BT) dengan resit pembayaran
    • Penyata kewangan 2 tahun terkini
    • Pensijilan/ pendaftaran yang sah dengan Pihak Berkuasa Pensijilan/ Institusi Pendaftaran Keahlian

  • Pembayaran melalui Potongan Gaji (untuk pekerja bergaji sahaja):
   • Salinan NRIC
   • Surat pengesahan majikan
   • Borang Potongan Gaji
   • Pensijilan/ pendaftaran yang sah dengan Pihak Berkuasa Pensijilan/ Institusi Pendaftaran Keahlian

 4. MyRinggit-i (Pekerja Institusi Kewangan)
  • Salinan NRIC (kedua-dua belah)
  • Slip gaji 2 bulan terkini
  • Surat engesahan majikan
  • Penyata KWSP terkini

Apakah yuran yang termasuk dalam pinjaman peribadi BSN?

Yuran tertentu dikenakan, termasuk:

 • Duti setem

  Mengikut Akta Duti Setem 1949 (Disemak 1989)

 • Yuran pemprosesan

  Tiada

 • Yuran penamatan awal

  Tiada (Mesti memberikan notis bertulis 1 bulan lebih awal)

 • Yuran pembayaran lewat

  Berdasarkan Ta’widh (pampasan)

 • Yuran wakalah

  RM30

 • Yuran wasiat (jika ada)

  RM500

 • Perlindungan Tunai-i (pilihan)

  RM530

 • Insurans/Takaful (pilihan)

  Umur, tempoh dan jumlah amaun pinjaman/pembiayaan boleh mempengaruhi harga

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut mengenai pinjaman peribadi BSN?

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan pinjaman peribadi BSN,

 • Hubungi Bank Simpanan Nasional di 1-300-88-1900
 • Kunjungi cawangan Bank Simpanan Nasional berhampiran anda

Apakah istilah lazim bagi pinjaman peribadi?

 • Per Annum (p.a.)

  Kadar faedah melebihi satu tahun dengan andaian bahawa faedah dikompaun setiap tahun.

 • Tenure

  Tempoh anda mesti membayar balik pinjaman anda.

 • Prinsipal

  Prinsipal biasanya dikenali sebagai jumlah pinjaman yang anda minta daripada bank.

 • Kadar faedah

  Bank mengenakan faedah ke atas jumlah pinjaman kepada peminjam sebagai pertukaran untuk menggunakan wangnya.

 • Ansuran

  Ansuran ialah jumlah tetap yang anda mesti bayar balik pinjaman peribadi anda setiap bulan sehingga tempoh tamat.

 • Penalti

  Ini ialah yuran yang akan dikenakan oleh bank ke atas jumlah tertunggak anda jika anda lewat membuat pembayaran balik.

 • Default

  Istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana pinjaman peribadi tidak dibayar selama lebih daripada tiga bulan.