Pinjaman Peribadi HSBC

Tentang HSBC

HSBC Bank Berhad Malaysia merupakan ahli HSBC Group dan telah ditubuhkan di Malaysia pada tahun 1884 apabila Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited membuka pejabat pertamanya di negara ini. Bukan itu sahaja, HSBC Bank Malaysia juga telah diberikan lesen anak syarikat perbankan Islam di Malaysia pada tahun 2007, dan pada tahun berikutnya HSBC Amanah Malaysia Berhad memulakan operasi mereka. Dengan perkhidmatan dan pencapaian yang terbaik, HSBC Bank Berhad kini mempunyai rangkaian lebih daripada 50 cawangan di Malaysia.

Apakah itu pinjaman peribadi?

Pinjaman peribadi adalah sejenis kredit ansuran yang disediakan oleh institusi kewangan (bank) kepada peminjam (anda) dalam bentuk pembayaran tunai secara one-off. Anda, sebagai peminjam, mesti membayar balik jumlah tersebut beserta dengan faedah sama ada secara ansuran atau bulanan sepanjang tempoh pinjaman. Pinjaman peribadi dibahagikan kepada pinjaman bercagar (disokong dengan cagaran) dan pinjaman tidak bercagar (tiada cagaran diperlukan).

Apakah jenis pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh HSBC?

HSBC menyediakan 1 jenis pinjaman peribadi, HSBC Amanah Personal Financing-i .

Apakah kelayakan untuk memohon HSBC Amanah Personal Financing-i?

Syarat kelayakan individu memohon HSBC Amanah Personal Financing-i seperti yang berikut:

 • Warganegara Malaysia atau mempunyai status PR
 • Berumur antara 21 dan 60 tahun
 • Pendapatan bulanan minimum: RM3,000

Mengapakah saya perlu memilih HSBC Amanah Personal Financing-i?

 • Pembiayaan adalah menggunakan konsep Syariah Komoditi Murabahah (kos tambah untung)
 • HSBC menawarkan untuk membiayai jumlah:
  • Pelanggan sedia ada: Sehingga RM200,000
  • Pelanggan baharu: Sehingga RM120,000
 • Tempoh bayaran balik ditawarkan sehingga 7 tahun
 • Kadar keuntungan dari serendah 7.5% p.a.
 • Bayaran balik bulanan serendah RM106
 • Perlindungan Takaful (pilihan)
 • Terdapat banyak sebab mengapa anda perlu memilih HSBC Amanah Personal Financing-i.

Apakah faedah yang boleh saya nikmati daripada HSBC Amanah Personal Financing-i?

HSBC Amanah Personal Financing-i memberi anda faedah berikut:

 • Patuh Syariah, di bawah konsep Murabahah Komoditi (kos tambah untung)
 • Tiada duti setem, tiada yuran pemprosesan dan tiada yuran penyelesaian awal
 • Tiada penjamin atau cagaran diperlukan
 • Tempoh pembayaran balik yang fleksibel sehingga 7 tahun
 • Kelulusan yang pantas
 • Pengeluaran tunai yang segera setelah diluluskan

Tertakluk kepada terma dan syarat.

Apakah dokumen yang diperlukan untuk HSBC Amanah Personal Financing-i?

Semasa memohon HSBC Amanah Personal Financing-i, dokumen berikut diperlukan:

 • Pekerja bergaji
  • Salinan KP, dan
  • Salinan slip gaji bulan semasa atau sebelumnya, atau
  • Salinan penyata bank yang menunjukkan kredit gaji ke dalam akaun anda, atau
  • Borang BE (penyerahan penuh kepada jabatan cukai pendapatan dengan disertakan resit pembayaran), atau
  • Penyata KWSP/EA, atau
  • Salinan surat pelantikan (jika bekerja kurang daripada tiga bulan)

 • Bekerja sendiri
  • Salinan KP, dan
  • Salinan Borang B terkini (serahan penuh kepada jabatan cukai pendapatan dengan resit pembayaran), atau
  • Penyata KWSP, dan
  • Salinan penyata kewangan/akaun untung rugi anda yang telah diaudit, dan
  • Salinan borang Pendaftaran Perniagaan anda

 • Pendapatan boleh ubah
  • Salinan KP, dan
  • Salinan slip gaji 3 bulan terkini, atau
  • Salinan penyata bank anda yang menunjukkan kredit gaji ke dalam akaun, dan
  • Borang BE (penyerahan penuh kepada jabatan cukai pendapatan dengan disertakan resit bayaran), atau
  • Penyata KWSP, atau
  • Salinan penyata komisen tahunan anda daripada majikan anda

Apakah yuran yang termasuk dalam HSBC Amanah Personal Financing-i?

Yuran tertentu dikenakan, termasuk:

 • Yuran pembayaran lewat

  1% daripada jumlah tertunggak

 • Yuran penamatan awal

  Tiada (notis bertulis 1 bulan lebih awal)

 • Yuran pemprosesan

  Diketepikan buat masa sekarang

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut mengenai HSBC Amanah Personal Financing-i?

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan HSBC Amanah Personal Financing-i,

 • Hubungi Talian Bantuan Perkhidmatan Pelanggan HSBC di 1-300-80-2626
 • Layari laman web rasmi HSBC
 • Kunjungi mana-mana cawangan HSBC Amanah/HSBC Bank berdekatan

Apakah istilah lazim bagi pinjaman peribadi?

 • Per Annum (p.a.)

  Kadar faedah melebihi satu tahun dengan andaian bahawa faedah dikompaun setiap tahun.

 • Tenure

  Tempoh anda mesti membayar balik pinjaman anda.

 • Prinsipal

  Prinsipal biasanya dikenali sebagai jumlah pinjaman yang anda minta daripada bank.

 • Kadar faedah

  Bank mengenakan faedah ke atas jumlah pinjaman kepada peminjam sebagai pertukaran untuk menggunakan wangnya.

 • Ansuran

  Ansuran ialah jumlah tetap yang anda mesti bayar balik pinjaman peribadi anda setiap bulan sehingga tempoh tamat.

 • Penalti

  Ini ialah yuran yang akan dikenakan oleh bank ke atas jumlah tertunggak anda jika anda lewat membuat pembayaran balik.

 • Default

  Istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana pinjaman peribadi tidak dibayar selama lebih daripada tiga bulan.