Pinjaman Peribadi Kuwait Finance House

Tentang Kuwait Finance House (KFH)

Kuwait Finance House (KFH) ialah bank Islam pertama yang patuh Syariah dan terbesar di dunia yang diasaskan pada tahun 1977. Ia beroperasi di negara Timur Tengah dan pada tahun 2005, ia mula beroperasi di Malaysia dengan menjadikan Malaysia sebagai ibu pejabat di rantau ini. KFH turut menawarkan pelbagai perkhidmatan kewangan untuk individu atau korporat yang patuh Syariah.

Apakah itu pinjaman peribadi?

Pinjaman peribadi adalah transaksi kewangan di mana sejumlah wang dipinjam untuk pelbagai tujuan oleh individu, organisasi atau entiti lain kepada orang, organisasi atau entiti lain. Peminjam mesti membayar balik wang yang mereka pinjam dari semasa ke semasa, biasanya dengan faedah. Pinjaman peribadi mungkin tertakluk kepada bayaran daripada beberapa pemberi pinjaman.

Apakah pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh KFH?

KFH menyediakan 1 jenis pinjaman peribadi iaitu Murabahah Personal Financing-i Generic, sebuah pinjaman peribadi tidak bercagar yang menggunakan konsep “Murabahah Tawarruq” dengan kadar keuntungan rata.

Apakah kelayakan untuk memohon Murabahah Personal Financing-i Generic?

Anda layak memohon Murabahah Personal Financing-i Generic jika anda seorang:

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur antara 21 hingga 60 tahun
 • Pendapatan bulanan minimum sebanyak RM3,000
 • Kakitangan tetap MNC, PLC dan GLC (serta anak syarikatnya)

Mengapa saya perlu memilih Murabahah Personal Financing-i Generic?

 • Pembiayaan yang patuh Syariah
 • Kadar keuntungan adalah kompetitif
 • Penjamin tidak diperlukan
 • Jumlah pinjaman daripada RM5,000 hingga RM150,000
 • 2-8 tahun tempoh pinjaman
 • Takaful juga termasuk

Terdapat banyak sebab mengapa anda perlu memilih Murabahah Personal Financing-i Generic.

Apakah dokumen yang diperlukan untuk memohon Murabahah Personal Financing-i Generic?

 • Untuk pelanggan baharu, anda dikehendaki menyediakan:
  • Salinan kad pengenalan
  • Salinan slip gaji 3 bulan terkini
  • Salinan penyata butiran KWSP 3 bulan terkini

 • Untuk pelanggan sedia ada, anda dikehendaki menyediakan:
  • Salinan slip gaji 2 bulan terkini
  • Salinan penyata butiran KWSP 3 bulan terkini

Apakah yuran yang termasuk dalam Murabahah Personal Financing-i Generic?

 • Bayaran pembrokeran: Berkadar mengikut jumlah wang yang dipinjam
 • Duti setem: 0.5%
 • Takaful: Bergantung pada profil pelanggan

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut tentang Murabahah Personal Financing-i Generic

Anda boleh menghubungi KFH di talian +60321680464 atau melalui pertanyaan atas talian. Anda juga boleh mengunjungi mereka di cawangan terdekat anda. Klik di sini untuk mencari satu yang berhampiran dengan anda.

Apakah istilah lazim bagi pinjaman peribadi?

 • Per Annum (p.a.)

  Kadar faedah melebihi satu tahun dengan andaian bahawa faedah dikompaun setiap tahun.

 • Tenure

  Tempoh anda mesti membayar balik pinjaman anda.

 • Prinsipal

  Prinsipal biasanya dikenali sebagai jumlah pinjaman yang anda minta daripada bank.

 • Kadar faedah

  Bank mengenakan faedah ke atas jumlah pinjaman kepada peminjam sebagai pertukaran untuk menggunakan wangnya.

 • Ansuran

  Ansuran ialah jumlah tetap yang anda mesti bayar balik pinjaman peribadi anda setiap bulan sehingga tempoh tamat.

 • Penalti

  Ini ialah yuran yang akan dikenakan oleh bank ke atas jumlah tertunggak anda jika anda lewat membuat pembayaran balik.

 • Default

  Istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana pinjaman peribadi tidak dibayar selama lebih daripada tiga bulan.