Pinjaman Peribadi Public Islamic Bank

Tentang Public Islamic Bank

Public Islamic Bank ialah anak syarikat Public Bank yang diasaskan pada tahun 1993. Sebagai salah satu bank Islam terbesar di Malaysia, Public Islamic Bank menawarkan pelbagai produk kewangan dan penyelesaian perbankan yang menarik dan patuh Syariah yang memenuhi keperluan pelanggan. Ia juga mempunyai 264 cawangan di seluruh negara.

Apakah itu pinjaman peribadi?

Pinjaman peribadi ialah transaksi kewangan di mana sejumlah wang dipinjam untuk pelbagai tujuan oleh satu atau lebih individu, organisasi atau entiti lain kepada seseorang, organisasi atau entiti lain. Peminjam mesti membayar balik wang yang mereka pinjam dari masa ke semasa, beserta faedah. Pinjaman peribadi mungkin tertakluk kepada yuran atau caj daripada beberapa pemberi pinjaman.

Apakah jenis pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Public Islamic Bank?

 • Pembiayaan Peribadi-i BAE
 • Pembiayaan Peribadi-i BAE AG
 • PLUS BAE Pembiayaan Peribadi-i
 • Pembiayaan Peribadi-i Solar Plus BAE

Apakah kelayakan untuk memohon pinjaman peribadi Public Islamic Bank?

 • Pembiayaan Peribadi-i BAE
  • Warganegara Malaysia
  • Berumur antara 20 hingga 60 tahun
  • Pendapatan kasar bulanan minimum RM1,500
  • Pekerja tetap di agensi yang diluluskan oleh Public Islamic Bank (sekurang-kurangnya 3 bulan)

 • Pembiayaan Peribadi-i BAE AG
  • Warganegara Malaysia
  • Berumur antara 20 hingga 58 tahun
  • Pendapatan kasar bulanan minimum RM1,500 (kakitangan kerajaan persekutuan dan negeri)
  • Pendapatan kasar bulanan dengan minimum RM3,000 (kakitangan bukan kerajaan persekutuan dan bukan negeri)
  • Pekerja tetap di agensi yang diluluskan oleh Public Islamic Bank sekurang-kurangnya 1 tahun (kerajaan persekutuan dan negeri)
  • Pekerja tetap di agensi yang diluluskan oleh Public Islamic Bank sekurang-kurangnya 2 tahun (kerajaan bukan persekutuan dan bukan kerajaan)

 • PLUS BAE Pembiayaan Peribadi-i
  • Anda layak memohon pinjaman ini jika anda adalah pelanggan sedia ada Public Islamic Bank/Public Bank yang mempunyai tabiat pembayaran yang baik.

 • Pembiayaan Peribadi-i Solar Plus BAE
  • Anda layak memohon pinjaman ini jika anda adalah pelanggan sedia ada Public Islamic Bank/Public Bank bagi Pembiayaan Rumah/Pinjaman Perumahan dengan tabiat pembayaran yang baik. Sistem panel solar mesti dibeli dari syarikat yang diluluskan oleh Public Islamic Bank.

Apakah faedah yang boleh saya nikmati daripada pinjaman peribadi Public Islamic Bank?

 • Pembiayaan Peribadi-i BAE
  • Jumlah pinjaman daripada RM5,000 hingga RM150,000
  • Pilihan untuk membayar balik pinjaman anda melalui potongan gaji daripada majikan
  • Penjamin tidak diperlukan

 • Pembiayaan Peribadi-i BAE
  • Jumlah pinjaman daripada RM5,000 hingga RM150,000
  • Potongan terus untuk membayar balik pinjaman anda melalui potongan gaji daripada majikan melalui Biro Angkasa
  • Penjamin tidak diperlukan

 • PLUS BAE Pembiayaan Peribadi-i
  • Jumlah pinjaman daripada RM10,000 hingga RM150,000
  • Tempoh pinjaman sehingga 10 tahun
  • Penjamin tidak diperlukan
  • Pilihan untuk memasukkan kumpulan Takaful
  • Margin pinjaman yang kompetitif

 • Pembiayaan Peribadi-i Solar Plus BAE
  • Jumlah pinjaman sehingga RM150,000
  • Tempoh pinjaman sehingga 10 tahun
  • Pilihan untuk memasukkan Takaful kumpulan
  • Kadar keuntungan bermula dari 2.00% p.a.
  • Margin pinjaman yang kompetitif (sehingga 100%)

Apakah dokumen yang diperlukan untuk pinjaman peribadi Public Islamic Bank?

 • Bagi mereka yang bekerja, anda dikehendaki menyediakan:
  • Salinan slip gaji 3-6 bulan terkini, atau
  • Salinan penyata butiran KWSP terkini, atau
  • Salinan penyata cukai dan resit cukai 1 tahun terkini, atau
  • Salinan simpanan 3 bulan terkini/penyata akaun semasa/buku simpanan, dan
  • Salinan surat pengesahan pekerjaan/majikan, atau
  • Salinan EA terkini

 • Bagi mereka yang bekerja sendiri, anda dikehendaki menyediakan:
  • Salinan penyata cukai dan resit cukai 1 tahun terkini, atau
  • Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan, dan
  • Salinan slip gaji 3-6 bulan terkini, atau
  • Salinan penyata butiran KWSP terkini, atau
  • Salinan simpanan 3 bulan terkini/penyata akaun semasa/buku simpanan

Apakah yuran yang termasuk dalam pinjaman peribadi Public Islamic Bank?

 • Duti setem: 0.5%
 • Bayaran pembayaran lewat: 1%

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut tentang pinjaman peribadi Public Islamic Bank?

 • Hubungi Public Islamic Bank di +60321766000
 • E-mel mereka di islamicbkg@publicislamicbank.com.my

Apakah istilah lazim bagi pinjaman peribadi?

 • Per Annum (p.a.)

  Kadar faedah melebihi satu tahun dengan andaian bahawa faedah dikompaun setiap tahun.

 • Tenure

  Tempoh anda mesti membayar balik pinjaman anda.

 • Prinsipal

  Prinsipal biasanya dikenali sebagai jumlah pinjaman yang anda minta daripada bank.

 • Kadar faedah

  Bank mengenakan faedah ke atas jumlah pinjaman kepada peminjam sebagai pertukaran untuk menggunakan wangnya.

 • Ansuran

  Ansuran ialah jumlah tetap yang anda mesti bayar balik pinjaman peribadi anda setiap bulan sehingga tempoh tamat.

 • Penalti

  Ini ialah yuran yang akan dikenakan oleh bank ke atas jumlah tertunggak anda jika anda lewat membuat pembayaran balik.

 • Default

  Istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana pinjaman peribadi tidak dibayar selama lebih daripada tiga bulan.