Pinjaman Peribadi UOB

Tentang UOB

UOB ialah singkatan untuk United Overseas Bank (Malaysia), yang telah wujud di Malaysia sejak tahun 1951 tetapi telah diperbadankan pada tahun 1993. UOB Malaysia adalah salah satu bank terkemuka di Malaysia, dengan penarafan ‘AAA’ jangka panjang daripada Ratings Agency Malaysia. UOB juga menawarkan rangkaian produk dan perkhidmatan kewangan yang pelbagai untuk memenuhi keperluan pelanggan dan perniagaannya. Hasilnya, UOB Malaysia kini mempunyai 45 cawangan di seluruh negara, merupakan bank yang paling banyak daripada mana-mana bank asing yang beroperasi di Malaysia.

Apakah itu pinjaman peribadi?

Pinjaman peribadi adalah sejenis kredit ansuran yang disediakan oleh institusi kewangan (bank) kepada peminjam (anda) dalam bentuk pembayaran tunai secara one-off. Anda, sebagai peminjam, mesti membayar balik jumlah tersebut beserta dengan faedah sama ada secara ansuran atau bulanan sepanjang tempoh pinjaman.

Apakah jenis pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh UOB?

UOB menyediakan 1 jenis pinjaman peribadi, iaitu UOB Personal Loan.

Apakah kelayakan untuk memohon UOB Personal Loan?

Syarat kelayakan individu memohon UOB Personal Loan seperti yang berikut:

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 21 hingga 55 tahun
 • Pendapatan tahunan minimum:
  • RM24,000 (pekerja bergaji)
  • RM36,000 (bekerja sendiri)
 • Pemegang Kad Kredit UOB selama sekurang-kurangnya 12 bulan

Mengapa saya perlu memilih UOB Personal Loan?

 • UOB menawarkan pembiayaan antara RM5,000 hingga RM100,000 berdasarkan kelayakan dan sehingga RM50,000 untuk yang bekerja sendiri
 • Nikmati faedah rata serendah 9.99% hingga 11.99% p.a. berdasarkan kelayakan
 • Tempoh bayaran balik ditawarkan sehingga 5 tahun

Terdapat banyak sebab lain mengapa anda perlu memilih pinjaman peribadi UOB.

Apakah faedah yang boleh saya nikmati daripada UOB Personal Loan?

UOB Personal Loan boleh memberi anda faedah berikut:

 • Tiada penjamin atau cagaran diperlukan
 • Tiada yuran pemprosesan
 • Jumlah pinjaman sehingga 6x daripada pendapatan bulanan anda
 • Nikmati ansuran bulanan serendah RM125
 • Tempoh bayaran balik yang fleksibel sehingga 5 tahun

Apakah dokumen yang diperlukan untuk UOB Personal Loan?

Semasa memohon UOB Personal Loan, dokumen berikut diperlukan:

 • Pekerja bergaji
  • Salinan KP (depan dan belakang) atau pasport
  • Slip gaji 3 bulan terkini
  • Borang B/ BE terkini (dengan salinan resit pembayaran cukai), atau
  • Penyata bank 3 bulan terkini (tunjukkan transaksi kredit gaji), atau
  • Penyata KWSP 1 tahun terkini

 • Bekerja sendiri
  • Salinan KP (depan dan belakang) atau pasport
  • Borang B/BE terkini dengan salinan resit pembayaran cukai
  • Penyata bank 3 bulan terkini (tunjukkan transaksi kredit gaji)
  • Borang Sijil Pendaftaran Perniagaan 9/24/49 (2 tahun dalam perniagaan yang sama)

Apakah yuran yang termasuk dalam UOB Personal Loan?

Yuran tertentu dikenakan, termasuk:

 • Duti setem: Mengikut Akta Duti Setem 1949 (Disemak 1989)
 • Yuran penyelesaian awal: 3% ke atas jumlah baki tertunggak yang mana lebih tinggi
 • Yuran pembayaran lewat: 1% daripada jumlah tertunggak
 • Yuran GIRO antara bank (IBG): RM2 akan ditolak daripada jumlah pinjaman

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut tentang UOB Personal Loan?

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan UOB Personal Loan, hubungi pegawai Tele-marketing UOB di +60327832369 / +60327832370 atau kunjungi cawangan UOB yang berdekatan.

Apakah istilah lazim bagi pinjaman peribadi?

 • Per Annum (p.a.)

  Kadar faedah melebihi satu tahun dengan andaian bahawa faedah dikompaun setiap tahun.

 • Tenure

  Tempoh anda mesti membayar balik pinjaman anda.

 • Prinsipal

  Prinsipal biasanya dikenali sebagai jumlah pinjaman yang anda minta daripada bank.

 • Kadar faedah

  Bank mengenakan faedah ke atas jumlah pinjaman kepada peminjam sebagai pertukaran untuk menggunakan wangnya.

 • Ansuran

  Ansuran ialah jumlah tetap yang anda mesti bayar balik pinjaman peribadi anda setiap bulan sehingga tempoh tamat.

 • Penalti

  Ini ialah yuran yang akan dikenakan oleh bank ke atas jumlah tertunggak anda jika anda lewat membuat pembayaran balik.

 • Default

  Istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana pinjaman peribadi tidak dibayar selama lebih daripada tiga bulan.