Pinjaman Perumahan Bank Muamalat

Tentang Bank Muamalat

Bank Muamalat ialah bank Islam terkemuka yang menyediakan pelbagai perkhidmatan kepada individu dan institusi. Akaun deposit, pengurusan aset, kegunaan rumah dan peribadi, Takaful am, pelaburan, dan produk berkaitan lain adalah beberapa produk kewangan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat. Selain itu, Bank Muamalat juga mempunyai kehadiran di seluruh negara melalui rangkaian 67 cawangan dan saluran elektronik merangkumi i-Muamalat (penyelesaian perbankan internet bank) dan Terminal Layan Diri (SST) yang terdapat di hampir 141 lokasi.

Apakah itu pinjaman perumahan?

Pinjaman rumah adalah salah satu pinjaman yang paling biasa diberikan untuk membeli rumah. Pinjaman rumah selalunya ditawarkan oleh bank, syarikat gadai janji dan institusi kewangan lain untuk membantu individu membeli hartanah dengan mudah.

Apakah jenis pinjaman perumahan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat?

Bank Muamalat menyediakan 3 jenis pinjaman perumahan:

 • Home Financing-i
  • SMART Mortgage HOME
  • SMART Mortgage EEP
  • SMART Mortgage FLEXI
  • SMART Mortgage Solution
  • SMART Mortgage SJKP (Pembiayaan Perumahan-i – Skim SJKP)
  • SMART Mortgage SRP (Skim Rumah Pertamaku)
  • SMART Mortgage WAQF
  • SMART Mortgage Professionals
 • Shophouse Financing-i
 • Land Financing-i

Apakah perkara yang perlu anda ketahui sebelum membuat pinjaman perumahan?

 • Kadar faedah

  Anda mesti mengetahui kadar faedah yang akan dikenakan oleh bank kepada anda, sama ada kadar faedah tetap atau kadar berubah.

 • Jenis pinjaman

  Di Malaysia, terdapat 3 jenis pinjaman yang ditawarkan: pinjaman berjangka, pinjaman separuh atau pinjaman fleksibel.

 • Tempoh terkunci

  Mengetahui tempoh terkunci adalah penting kerana ia sering berlaku apabila terdapat keperluan untuk penyelesaian penuh, pembiayaan semula atau penjualan hartanah anda.

 • Margin kewangan

  Anda mesti memahami margin kewangan anda, iaitu jumlah wang yang bank akan benarkan anda meminjam untuk pinjaman anda dan berapa banyak wang tunai/ pendahuluan yang perlu anda bayar untuk hartanah itu.

 • Yuran

  Yuran termasuk yuran guaman, caj duti setem, yuran pembayaran lewat, yuran penyelesaian awal dan lain-lain.

 • Jenis bank

  Anda harus tahu tentang bank yang telah anda pilih untuk memohon pinjaman perumahan, kerana bank yang berbeza menawarkan jumlah pinjaman, syarat dan lain-lain yang berbeza. Pilih bank yang anda selesa untuk memohon pinjaman perumahan.

Siapa yang layak untuk memohon pinjaman perumahan Bank Muamalat?

 • SMART Mortgage HOME, SMART Mortgage EEP, SMART Mortgage FLEXI, SMART Mortgage Solution, Shophouse Financing-i & Land Financing-i
  • Layak untuk semua pemohon individu dan bersama
 • SMART Mortgage SJKP
  • Layak untuk semua pemohon individu dan bersama
  • Mereka yang berpendapatan tetap, mereka yang berpendapatan tidak tetap dan bekerja sendiri
  • Mesti pembeli rumah kali pertama
 • SMART Mortgage SRP (Skim Rumah Pertamaku)
  • Layak untuk semua pemohon individu dan bersama
  • Pekerja bergaji atau bekerja sendiru
  • Tiada bukti pembiayaan terjejas dalam tempoh 12 bulan yang lalu
  • Harga belian hartanah sehingga RM500,000
  • Pendapatan kasar isi rumah bulanan maksimum:
   • Individu: RM5,000
   • Bersama: RM10,000
 • SMART Mortgage WAQF
  • Layak untuk semua pemohon individu dan bersama
  • Bagi hartanah yang dibina di atas tanah Wakaf oleh pemaju/projek terpilih dan berkelayakan
 • SMART Mortgage Professionals
  • Layak untuk ahli berdaftar badan profesional profesion tersebut atau kelayakan dan akreditasi berkaitan yang setaraf

Mengapa saya perlu memilih pinjaman perumahan Bank Muamalat?

 • Nikmati tempoh pembiayaan sehingga 70 tahun atau tempoh maksimum 35 tahun, yang mana lebih awal*
 • Produk patuh Syariah sepenuhnya untuk pinjaman perumahan Bank Muamalat
 • Anda mempunyai akses untuk mengeluarkan semula amaun daripada lebihan pembayaran anda pada bila-bila masa dalam kadar yang segera*
 • Nikmati margin pembiayaan sehingga 90% + 10% MCRE*
 • Nikmati Kos Perpindahan dan Perbelanjaan Berkaitan (MCRE), yang termasuk MRTT/LTHT, yuran guaman, yuran penilaian dan duti setem

*Berdasarkan pinjaman perumahan terpilih.

Siapakah yang perlu saya hubungi untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut tentang pinjaman perumahan Bank Muamalat?

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan pinjaman perumahan Bank Muamalat,

 • Hubungi Khidmat Pelanggan Bank Muamalat di +60326005500
 • Layari laman web rasmi Bank Muamalat
 • Kunjungi cawangan Bank Muamalat yang berhampiran

Apakah dokumen yang diperlukan untuk pinjaman perumahan Bank Muamalat?

 • SMART Mortgage HOME, SMART Mortgage EEP, SMART Mortgage FLEXI, SMART Mortgage Solution, Shophouse Financing-i & Land Financing-i
  • Salinan KP
  • Slip gaji 3 bulan terkini
  • Borang J/ EA terkini
  • Surat pengesahan majikan
  • Perjanjian Jual Beli Asal/ resit tempahan/ resit bayaran muka
  • Pendaftaran Perniagaan dan borang lain yang berkaitan untuk bekerja sendiri (yang mana berkenaan)
  • Penyata bank 3 bulan terkini
  • Sebarang dokumen tambahan, jika diperlukan oleh bank
 • SMART Mortgage EEP
  • Salinan KP
  • Slip gaji 1 bulan terkini
  • Penyata bank 3 bulan terkini
  • Borang J/ EA terkini
  • Surat pengesahan majikan
  • Perjanjian Jual Beli Asal/ resit tempahan/ resit bayaran muka
  • Surat “Akujanji Kebenaran Potongan Gaji/Pindahan Gaji”
  • Sebarang dokumen tambahan, jika diperlukan oleh bank
 • SMART Mortgage SJKP
  • Anda boleh rujuk di sini untuk dokumen yang diperlukan.
 • SMART Mortgage Professionals
  • Salinan NRIC
  • Slip gaji 3 bulan terkini
  • Borang J/ EA terkini
  • Surat pengesahan majikan
  • Perjanjian Jual Beli Asal/ helaian tempahan/ resit bayaran muka
  • Pendaftaran Perniagaan dan borang lain yang berkaitan untuk bekerja sendiri (yang mana berkenaan)
  • Penyata bank 3 bulan terkini
  • Cukai pendapatan terkini/ akaun kewangan teraudit/ penyata bank perniagaan 6 bulan terkini (yang mana berkenaan)
  • Sebarang dokumen tambahan, jika diperlukan oleh bank

Apakah yuran dan caj yang termasuk dalam pinjaman perumahan Bank Muamalat?

 • Duti setem

  Mengikut Akta Duti Setem 1949 (Disemak 1989)

 • Penyata akaun gadai janji

  RM10 setiap pengekstrakan

 • Yuran pembayaran lewat

  1% daripada jumlah tertunggak (Ta`widh-pampasan)

 • Yuran pemprosesan

  Diketepikan (bergantung pada pinjaman perumahan terpilih)

 • Surat untuk yuran pengeluaran KWSP

  RM10 setiap permintaan

 • Yuran guaman

  Berdasarkan pinjaman perumahan terpilih (jika ada)

 • Yuran pengeluaran

  Berdasarkan pinjaman perumahan terpilih (jika ada)

Apakah istilah lazim bagi pinjaman perumahan?

 • Tempoh terkunci

  Tempoh masa di mana anda akan dikenakan penalti jika anda membayar pinjaman perumahan anda lebih awal daripada yang dipersetujui. Denda biasanya antara 2% hingga 5% daripada jumlah keseluruhan.

 • Margin kewangan (MOF)

  Jumlah wang yang akan dipinjamkan oleh bank kepada anda yang menentukan jumlah tunai yang perlu anda bayar pendahuluan untuk hartanah itu.

 • Kadar faedah

  Jumlah wang yang anda bayar kepada bank sebagai tambahan kepada jumlah prinsipal.

 • Penilaian

  Anggaran nilai hartanah, dan duti setem dikira berdasarkan nilai hartanah.

 • Kadar asas

  Kadar faedah yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia kepada bank perdagangan untuk pinjaman.

 • Kadar Pinjaman Asas (BLR)

  Kadar yang ditetapkan oleh setiap bank berdasarkan kos peminjaman wang yang akan dipinjamkan kepada peminjam.

 • Pembiayaan semula

  Membayar balik pinjaman sedia ada dan menggantikannya dengan yang baru dengan terma dan syarat baharu.