Pinjaman Perumahan AFFIN Bank

Tentang Bank Simpanan Nasional (BSN)

Bank Simpanan Nasional ialah bank milik kerajaan yang mengambil alih bekas Bank Simpanan Pejabat Pos pada 1 Disember 1974. Pada tahun 2014, BSN telah disenaraikan dalam Buku Rekod Malaysia sebagai Rangkaian Agen Perbankan Terbesar dan memenangi Anugerah Amalan GreenTech Terbaik untuk Ejen Bank Berdaftar BSN, menonjolkan kejayaan syarikat selama bertahun-tahun dalam industri ini. Hasilnya, kita dapat melihat BSN terus mengembangkan perkhidmatannya untuk memenuhi keperluan pelanggannya dari hari ke hari.

Apakah itu pinjaman perumahan?

Pinjaman perumahan adalah sejumlah wang yang anda mohon atau pinjam daripada bank untuk membantu anda membeli rumah idaman anda. Setiap pinjaman akan dikenakan kadar faedah yang ditentukan oleh jumlah pinjaman dan tempoh pembayaran balik. Oleh itu, perlu diingat bahawa setiap bank akan mempunyai kadar faedah yang berbeza, dan anda harus membuat beberapa kajian sebelum memohon pinjaman perumahan.

Apakah jenis pinjaman perumahan yang ditawarkan oleh bank BSN?

BSN menyediakan 5 jenis pinjaman perumahan:

 • BSN MyHomePlus
 • BSN MyHome (Skim Rumah Pertamaku)
 • BSN MyHome (Residential Property)
 • BSN MyHome (Program Perumahan Rakyat)
 • BSN MyHome (Commercial Property)

Apakah perkara yang perlu anda ketahui sebelum membuat pinjaman perumahan?

 • Kadar faedah

  Anda mesti mengetahui kadar faedah yang akan dikenakan oleh bank kepada anda, sama ada kadar faedah tetap atau kadar berubah.

 • Jenis pinjaman

  Di Malaysia, terdapat 3 jenis pinjaman yang ditawarkan: pinjaman berjangka, pinjaman separuh atau pinjaman fleksibel.

 • Tempoh terkunci

  Mengetahui tempoh terkunci adalah penting kerana ia sering berlaku apabila terdapat keperluan untuk penyelesaian penuh, pembiayaan semula atau penjualan hartanah anda.

 • Margin kewangan

  Anda mesti memahami margin kewangan anda, iaitu jumlah wang yang bank akan benarkan anda meminjam untuk pinjaman anda dan berapa banyak wang tunai/ pendahuluan yang perlu anda bayar untuk hartanah itu.

 • Yuran

  Yuran termasuk yuran guaman, caj duti setem, yuran pembayaran lewat, yuran penyelesaian awal dan lain-lain.

 • Jenis bank

  Anda harus tahu tentang bank yang telah anda pilih untuk memohon pinjaman perumahan, kerana bank yang berbeza menawarkan jumlah pinjaman, syarat dan lain-lain yang berbeza. Pilih bank yang anda selesa untuk memohon pinjaman perumahan.

Siapa yang layak untuk memohon pinjaman perumahan BSN?

 • BSN MyHomePlus
  • Warganegara Malaysia
  • Berumur antara 21 hingga 60 tahun (tidak melebihi 70 tahun pada akhir tempoh pinjaman)
  • Pinjaman BSN MyHome sedia ada sekurang-kurangnya 2 tahun atau telah mencapai akhir tempoh lock-in

 • BSN MyHome (Skim Rumah Pertamaku)
  • Warganegara Malaysia
  • Berumur antara 21 hingga 60 tahun (tidak melebihi 70 tahun pada akhir tempoh pinjaman)
  • Pendapatan isi rumah kasar bulanan maksimum:
   • Individu: RM5,000
   • Bersama: RM10,000
  • Permohonan individu atau bersama dibenarkan
  • Pembelian rumah pertama dan kediaman sendiri
  • Tiada rekod pinjaman terjejas dalam tempoh 12 bulan yang lalu
  • Tidak muflis

 • BSN MyHome (Residential Property)
  • Individu/bersama
   • Warganegara Malaysia
   • Berumur antara 21 hingga 60 tahun (tidak melebihi 70 tahun pada akhir tempoh pinjaman)
   • Mempunyai keupayaan untuk membuat pembayaran balik
   • Mempunyai bukti pembelian hartanah atau memiliki hartanah
   • Mempunyai hartanah yang terletak di kawasan MF 6 dan ke atas
   • Hartanah dalam pembinaan atau sudah siap

  • Organisasi
   • Pemilik tunggal, perkongsian, syarikat swasta atau syarikat awam yang dimiliki oleh warganegara Malaysia di bawah Akta Perkongsian 1961 atau Akta Syarikat 1965
   • Beroperasi sekurang-kurangnya 2 tahun
   • Mempunyai rekod kewangan yang stabil

 • BSN MyHome (Program Perumahan Rakyat)
  • Warganegara Malaysia
  • Berumur antara 21 hingga 60 tahun
  • Permohonan individu atau bersama dibenarkan
  • Mesti ada bukti bekerja sendiri
  • Pendapatan bulanan minimum RM1,000
  • Pembelian rumah pertama dan kediaman sendiri
  • Hartanah kos rendah atau sederhana sahaja

 • BSN MyHome (Commercial Property)
  • Warganegara Malaysia
  • Berumur antara 18 hingga 65 tahun

Mengapa saya perlu memilih pinjaman perumahan BSN?

 • Ia menyediakan pelbagai pilihan pinjaman perumahan untuk memenuhi keperluan anda
 • Margin sehingga 90% + 5% (FEC) berbanding nilai pasaran semasa (CMV)*
 • Kadar faedah daripada BR + 0.55% p.a. kepada BR + 0.80% p.a.*
 • Nikmati tempoh pinjaman sehingga 35 tahun atau sehingga umur 70 tahun, yang mana lebih awal*
 • Anda boleh memohon dengan mudah dan mempunyai saluran pembayaran yang pelbagai

*Berdasarkan pinjaman perumahan terpilih.

Siapakah yang perlu saya hubungi untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut tentang pinjaman perumahan BSN?

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan pinjaman perumahan BSN,

 • Hubungi BSN di 1-300-88-1900
 • Kunjungi cawangan BSN yang berdekatan dengan anda

Apakah dokumen yang diperlukan untuk pinjaman perumahan BSN?

 • BSN MyHomePlus
  • Berpendapatan tetap
   • Salinan KP
   • Salinan Perjanjian Jual Beli/ Surat Tawaran terdahulu daripada BSN (jika berkenaan)
   • Salinan laporan penilaian daripada penilai panel yang berdaftar dengan bank
   • Salinan asal slip gaji 1 bulan terkini
   • Penyata bank 1 bulan terkini/ penyata KWSP

  • Berpendapatan tidak tetap
   • Salinan KP
   • Salinan Perjanjian Jual Beli/ Surat Tawaran terdahulu daripada BSN (jika berkenaan)
   • Salinan laporan penilaian daripada penilai panel yang berdaftar dengan bank
   • Salinan asal slip gaji 3 bulan terkini
   • Penyata bank 3 bulan terkini/ penyata KWSP (jika berkenaan)

  • Bekerja sendiri
   • Penyata bank 6 bulan terkini
   • Borang B/ BE berserta resit LHDN
   • Sijil Pendaftaran Perniagaan (SSM)
   • Borang 24, 44 dan 49

 • BSN MyHome (Skim Rumah Pertamaku)
  • Salinan KP
  • Borang permohonan pinjaman
  • Bukti pendapatan anda
  • Salinan tempahan tempahan/ Perjanjian Jual Beli/ Strata/ Hakmilik Induk
  • Akuan berkanun mengenai pembelian rumah pertama untuk diduduki sendiri

 • BSN MyHome (Residential Property) & BSN MyHome (Commercial Property)
  • Individu/ bersama
   • Salinan KP
   • Salinan asal slip gaji 3 bulan terkini
   • Penyata bank 3 bulan terkini
   • Penyata bank 6 bulan terkini (pendapatan lain)
   • Penyata KWSP terkini
   • Surat pengesahan majikan
   • Borang J/ pengisytiharan cukai pendapatan terkini
   • Salinan Perjanjian Jual Beli/ dokumen hartanah
   • Salinan laporan penilaian (untuk pembelian hartanah) daripada panel penilai yang berdaftar dengan bank

  • Organisasi
   • Penyata bank 6 bulan terkini
   • Penyata kewangan 2 tahun terkini (diluluskan oleh badan audit yang diberi kuasa)
   • Borang B/ BE dan resit LHDN
   • Sijil Pendaftaran Perniagaan (SSM)
   • Memorandum dan Tataurusan Persatuan (M&A)/ Borang 24, 44 dan 49
   • Resolusi Lembaga Pengarah

 • BSN MyHome (Program Perumahan Rakyat)
  • Tidak dinyatakan

Apakah yuran yang termasuk dalam pinjaman perumahan BSN?

 • Duti setem

  Mengikut Akta Duti Setem 1949 (Disemak 1989).

 • Yuran Wakalah

  RM30.

 • Yuran pembayaran lewat

  1% daripada jumlah tertunggak.

 • Yuran penyelesaian awal

  Mesti menyerahkan notis bertulis kepada bank.

 • Yuran pemprosesan

  Diketepikan.

 • Caj pembelian dokumen keselamatan

  RM250 (harta lebih daripada RM150,000 dan ke atas).

 • Salinan salinan caj dokumen keselamatan

  RM50 (penuh), RM30 (sebahagian).

Apakah istilah lazim bagi pinjaman perumahan?

 • Tempoh terkunci

  Tempoh masa di mana anda akan dikenakan penalti jika anda membayar pinjaman perumahan anda lebih awal daripada yang dipersetujui. Denda biasanya antara 2% hingga 5% daripada jumlah keseluruhan.

 • Margin kewangan (MOF)

  Jumlah wang yang akan dipinjamkan oleh bank kepada anda yang menentukan jumlah tunai yang perlu anda bayar pendahuluan untuk hartanah itu.

 • Kadar faedah

  Jumlah wang yang anda bayar kepada bank sebagai tambahan kepada jumlah prinsipal.

 • Penilaian

  Anggaran nilai hartanah, dan duti setem dikira berdasarkan nilai hartanah.

 • Kadar asas

  Kadar faedah yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia kepada bank perdagangan untuk pinjaman.

 • Kadar Pinjaman Asas (BLR)

  Kadar yang ditetapkan oleh setiap bank berdasarkan kos peminjaman wang yang akan dipinjamkan kepada peminjam.

 • Pembiayaan semula

  Membayar balik pinjaman sedia ada dan menggantikannya dengan yang baru dengan terma dan syarat baharu.