Pinjaman Perumahan CIMB

Tentang CIMB

CIMB (Commerce International Merchant Bankers Berhad) Group ialah bank universal ASEAN dan peneraju dunia dalam kewangan Islam, dengan 234 cawangan di Malaysia. Untuk memenuhi keperluan dan permintaan pelanggan masa kini, CIMB menawarkan rangkaian produk dan perkhidmatan yang luas, termasuk perbankan pengguna, perbankan komersial, perbankan pelaburan, perbankan Islam dan pengurusan aset. CIMB Group Holdings Berhad pula telah disenaraikan di Pasaran Utama Bursa Malaysia sejak 1987.

Apakah itu pinjaman perumahan?

Pinjaman perumahan adalah sejumlah wang yang anda mohon atau pinjam daripada bank untuk membantu anda membeli rumah idaman anda. Setiap pinjaman akan dikenakan kadar faedah yang ditentukan oleh jumlah pinjaman dan tempoh pembayaran balik. Oleh itu, perlu diingat bahawa setiap bank akan mempunyai kadar faedah yang berbeza, dan anda harus membuat beberapa kajian sebelum memohon pinjaman perumahan.

Apakah jenis pinjaman perumahan yang ditawarkan oleh CIMB?

CIMB menyediakan pelbagai jenis pinjaman perumahan:

 • Pinjaman Konvensional CIMB
  • Home Loan
  • Home Flexi
  • HomeFlexi Smart
  • Vacant Land Flexi Smart
  • Vacant Land Financing / Flexi Vacant Land Financing
  • OD Against Property
  • Overseas Mortgage Loan
  • BizLoan / BizLoan with OD
  • Malaysia My Second Home (MM2H)
  • BizFlexi Smart / BizFlexi
  • HomeLoan with OD
  • Business Premises Financing-i / Flexi Business Premises Financing-i
 • Pinjaman Islam CIMB
  • HomeFlexi Smart-i
  • Flexi Home Financing-i
  • Term Financing-i
  • Malaysia My Second Home-i
  • BizFlexi Smart-i
  • Flexi Business Premises Financing-i
  • Business Premises Financing-i
  • Variable Home Financing-i

Apakah perkara yang perlu anda ketahui sebelum membuat pinjaman perumahan?

 • Kadar faedah

  Anda mesti mengetahui kadar faedah yang akan dikenakan oleh bank kepada anda, sama ada kadar faedah tetap atau kadar berubah.

 • Jenis pinjaman

  Di Malaysia, terdapat 3 jenis pinjaman yang ditawarkan: pinjaman berjangka, pinjaman separuh atau pinjaman fleksibel.

 • Tempoh terkunci

  Mengetahui tempoh terkunci adalah penting kerana ia sering berlaku apabila terdapat keperluan untuk penyelesaian penuh, pembiayaan semula atau penjualan hartanah anda.

 • Margin kewangan

  Anda mesti memahami margin kewangan anda, iaitu jumlah wang yang bank akan benarkan anda meminjam untuk pinjaman anda dan berapa banyak wang tunai/ pendahuluan yang perlu anda bayar untuk hartanah itu.

 • Yuran

  Yuran termasuk yuran guaman, caj duti setem, yuran pembayaran lewat, yuran penyelesaian awal dan lain-lain.

 • Jenis bank

  Anda harus tahu tentang bank yang telah anda pilih untuk memohon pinjaman rumah, kerana bank yang berbeza menawarkan jumlah pinjaman, syarat dan lain-lain yang berbeza. Pilih bank yang anda selesa untuk memohon pinjaman perumahan.

Siapa yang layak untuk memohon pinjaman perumahan CIMB?

 • Umum
  • Setiap individu yang berumur 18 tahun ke atas layak memohon pinjaman perumahan CIMB secara umum.
 • Overseas Mortgage Loan
  • London: Bukan pemastautin tetap atau warganegara UK
  • Australia: Bukan pemastautin tetap atau warganegara Australia
  • Berumur 18 tahun ke atas
  • Pelanggan CIMB Preferred dan Private Banking
 • Malaysia My Second Home & Malaysia My Second Home-i
  • Peserta yang meletakkan Akaun-i Pendapatan Pulangan Tetap / Deposit Tetap dengan CIMB di bawah Program MM2H boleh memohon pinjaman ini.

Mengapa saya perlu memilih pinjaman perumahan CIMB?

 • Ia menyediakan pelbagai pilihan pembiayaan pinjaman perumahan untuk memenuhi keperluan anda
 • CIMB juga menawarkan pinjaman patuh Syariah berdasarkan Komoditi Murabahah
 • Nikmati tempoh tempoh pembayaran balik sehingga 35 tahun atau 70 tahun, yang mana lebih awal*
 • Dapatkan sehingga 75% margin pembiayaan (termasuk Insurans Bertempoh Gadai Janji Kumpulan (GMTA)) untuk Pinjaman Gadai Janji Luar Negara*
 • Anda boleh mendeposit dan mengeluarkan jumlah lebihan mengikut keselesaan anda*
 • Insurans Tempoh Gadai Janji Kumpulan (GMTA) boleh dibiayai*

*Berdasarkan pinjaman perumahan terpilih.

Siapakah yang perlu saya hubungi untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut tentang pinjaman perumahan CIMB?

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan pinjaman perumahan CIMB Bank, sila

 • Hubungi Pusat Panggilan Pengguna di +60362047788
 • Kunjungi cawangan CIMB yang berdekatan dengan anda

Apakah dokumen yang diperlukan untuk pinjaman perumahan CIMB Bank?

 • Dokumen pengenalan diri
  • Warganegara Malaysia
   • Salinan KP
   • Perjanjian Jual Beli/ borang tempahan pemaju
  • Warga asing
   • Salinan pasport (minimum 6 bulan sah laku) atau MYPR
   • Perjanjian Jual Beli/ borang tempahan pemaju
 • Dokumen pendapatan
  • Pekerja bergaji
   • Slip gaji 3 bulan terkini
   • Penyata KWSP terkini/ penyata bank 3 bulan terkini dengan gaji yang dikreditkan
  • Penerima komisen
   • Penyata komisen 6 bulan terkini
   • Penyata bank 6 bulan terkini dengan komisen yang dikreditkan
  • Bekerja sendiri
   • Pendaftaran perniagaan
   • Penyata bank perniagaan 6 bulan terkini
   • Borang B terkini beserta resit pembayaran cukai

Untuk maklumat lanjut, sila layari di sini.

Apakah yuran yang termasuk dalam pinjaman perumahan CIMB Bank?

 • Duti setem

  Mengikut Akta Duti Setem 1949 (Disemak 1989)

 • Yuran pembayaran lewat

  1% daripada jumlah tertunggak

 • Yuran pemprosesan

  Akan dicaj berdasarkan pinjaman perumahan yang dipilih

 • Permintaan untuk penyata penebusan

  RM20 setiap permintaan

 • Surat pengesahan pengeluaran KWSP

  RM20 setiap permintaan

 • OD Bercagar

  1% p.a. yuran komitmen akan dikenakan ke atas mana-mana dana kemudahan OD yang tidak digunakan

Apakah istilah lazim bagi pinjaman perumahan?

 • Tempoh terkunci

  Tempoh masa di mana anda akan dikenakan penalti jika anda membayar pinjaman perumahan anda lebih awal daripada yang dipersetujui. Denda biasanya antara 2% hingga 5% daripada jumlah keseluruhan.

 • Margin kewangan (MOF)

  Jumlah wang yang akan dipinjamkan oleh bank kepada anda yang menentukan jumlah tunai yang perlu anda bayar pendahuluan untuk hartanah itu.

 • Kadar faedah

  Jumlah wang yang anda bayar kepada bank sebagai tambahan kepada jumlah prinsipal.

 • Penilaian

  Anggaran nilai hartanah, dan duti setem dikira berdasarkan nilai hartanah.

 • Kadar asas

  Kadar faedah yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia kepada bank perdagangan untuk pinjaman.

 • Kadar Pinjaman Asas (BLR)

  Kadar yang ditetapkan oleh setiap bank berdasarkan kos peminjaman wang yang akan dipinjamkan kepada peminjam.

 • Pembiayaan semula

  Membayar balik pinjaman sedia ada dan menggantikannya dengan yang baru dengan terma dan syarat baharu.