Pinjaman Perumahan Kuwait Finance House

Tentang Kuwait Finance House (KFH)

Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad ialah bank Islam asing pertama yang dilesenkan di bawah Akta Perbankan Islam Malaysia pada 1983. Selain itu. Kuwait Finance House (KFH) menawarkan penyelesaian kewangan berasaskan Syariah yang inovatif kepada pelanggan mereka, daripada perbankan peribadi kepada perbankan korporat, termasuk kekayaan dan pengurusan, pelaburan, pembiayaan, perkhidmatan perbendaharaan, dll. Hari ini, rangkaian perbankan Kuwait Finance House Group merangkumi 7 wilayah di seluruh dunia, dengan 430 cawangan dan lebih 790 ATM. Ibu pejabat mereka di Malaysia terletak di Tingkat Bawah, Menara Prestige, No 1, Jalan Pinang, 50450 Kuala Lumpur.

Apakah itu pinjaman perumahan?

Pinjaman rumah adalah salah satu cara terbaik untuk membeli rumah. Pinjaman daripada bank tempatan boleh membantu anda mencapai impian ini, tetapi sebelum anda memohon, anda perlu mempertimbangkan kadar faedah dan tempoh pembayaran semula! Jadi, ketahui dengan menyelidik bank yang berbeza di sekitar bandar.

Apakah jenis pinjaman perumahan yang ditawarkan oleh KFH?

KFH menyediakan 2 jenis pinjaman perumahan:

 • KFH Ijarah Muntahiah Bi Tamlik Pembiayaan Perolehan Aset-i (hartanah kediaman bertanah atau tidak bertanah yang telah siap)
 • KFH Ijarah Mausufah Fi Zimmah Pembiayaan Perolehan Aset-i (hartanah dalam pembinaan sahaja)

Apakah perkara yang perlu anda ketahui sebelum membuat pinjaman perumahan?

 • Kadar faedah

  Anda mesti mengetahui kadar faedah yang akan dikenakan oleh bank kepada anda, sama ada kadar faedah tetap atau kadar berubah.

 • Jenis pinjaman

  Di Malaysia, terdapat 3 jenis pinjaman yang ditawarkan: pinjaman berjangka, pinjaman separuh atau pinjaman fleksibel.

 • Tempoh terkunci

  Mengetahui tempoh terkunci adalah penting kerana ia sering berlaku apabila terdapat keperluan untuk penyelesaian penuh, pembiayaan semula atau penjualan hartanah anda.

 • Margin kewangan

  Anda mesti memahami margin kewangan anda, iaitu jumlah wang yang bank akan benarkan anda meminjam untuk pinjaman anda dan berapa banyak wang tunai/ pendahuluan yang perlu anda bayar untuk hartanah itu.

 • Yuran

  Yuran termasuk yuran guaman, caj duti setem, yuran pembayaran lewat, yuran penyelesaian awal dan lain-lain.

 • Jenis bank

  Anda harus tahu tentang bank yang telah anda pilih untuk memohon pinjaman rumah, kerana bank yang berbeza menawarkan jumlah pinjaman, syarat dan lain-lain yang berbeza. Pilih bank yang anda selesa untuk memohon pinjaman perumahan.

Siapa yang layak memohon pinjaman perumahan KFH?

 • Individu, pemohon bersama, pemilikan tunggal, perkongsian dan syarikat berhad
 • Tempoh tempoh perkhidmatan:
  • Hartanah kediaman: Sehingga 35 tahun atau umur 70 tahun (yang mana lebih awal)
  • Hartanah komersil: Sehingga 15 tahun atau umur 60 tahun (yang mana lebih awal)

Mengapa saya perlu memilih pinjaman perumahan KFH?

 • Nikmati tempoh pembiayaan sehingga 35 tahun atau umur 70 tahun, yang mana lebih awal*
 • Pinjaman perumahan KFH menggunakan produk patuh Syariah sepenuhnya berasaskan Ijarah
 • Nikmati Kos Kemasukan Sifar (ZEC), Kos Kemasukan Bukan Sifar (NZEC) dan Kos Kemasukan Kewangan (FEC)
 • Nikmati margin pembiayaan sehingga 90% + 5%*
 • Duti setem dikurangkan sebanyak 20% untuk pembiayaan baharu

*Berdasarkan pinjaman perumahan terpilih.

Siapakah yang perlu saya hubungi untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut tentang pinjaman perumahan KFH?

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan pinjaman perumahan KFH, sila hubungi Pusat Perhubungan KFH di 1-300-88-8534 atau kunjungi cawangan KFH yang berhampiran.

Apakah dokumen yang diperlukan untuk pinjaman perumahan KFH?

 • Pekerja bergaji
  • Salinan KP
  • Slip gaji terkini
  • Penyata bank terkini di mana gaji dikreditkan
  • Penyata KWSP
  • Borang EA
 • Bekerja sendiri
  • Sijil Pendaftaran Perniagaan
  • Borang B atau BE
  • Penyata bank peribadi
  • Penyata bank perniagaan
 • Berpendapatan boleh ubah
  • Penyata komisen
  • Penyata komisen tahunan
  • Penyata bank peribadi
  • Borang BE

Apakah yuran yang termasuk dalam pinjaman perumahan KFH?

 • Duti setem: Mengikut Akta Duti Setem 1949 (Disemak 1989)
 • Yuran pembayaran lewat: 1% daripada jumlah tertunggak
 • Yuran pemprosesan:
  • Pembiayaan Rumah-i: RM200 (termasuk sebagai sebahagian daripada sewaan awal)
  • Pembiayaan Hartanah-i:
   • RM500 setiap hartanah di bawah RM5 juta
   • RM1,000 setiap hartanah RM5 juta – RM10 juta
   • RM 2,000 setiap hartanah melebihi RM10 juta
 • Surat untuk yuran pengeluaran KWSP: RM20 setiap permintaan
 • Penyata penebusan: RM50
 • Pengambilan dokumen keselamatan: RM10 setiap dokumen

Apakah istilah lazim bagi pinjaman perumahan?

 • Tempoh terkunci

  Tempoh masa di mana anda akan dikenakan penalti jika anda membayar pinjaman perumahan anda lebih awal daripada yang dipersetujui. Denda biasanya antara 2% hingga 5% daripada jumlah keseluruhan.

 • Margin kewangan (MOF)

  Jumlah wang yang akan dipinjamkan oleh bank kepada anda yang menentukan jumlah tunai yang perlu anda bayar pendahuluan untuk hartanah itu.

 • Kadar faedah

  Jumlah wang yang anda bayar kepada bank sebagai tambahan kepada jumlah prinsipal.

 • Penilaian

  Anggaran nilai hartanah, dan duti setem dikira berdasarkan nilai hartanah.

 • Kadar asas

  Kadar faedah yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia kepada bank perdagangan untuk pinjaman.

 • Kadar Pinjaman Asas (BLR)

  Kadar yang ditetapkan oleh setiap bank berdasarkan kos peminjaman wang yang akan dipinjamkan kepada peminjam.

 • Pembiayaan semula

  Membayar balik pinjaman sedia ada dan menggantikannya dengan yang baru dengan terma dan syarat baharu.